คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

ภาพทารกและผู้โดยสารคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์

*บริการนี้มีเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA สำหรับ เที่ยวบินร่วม และเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการอีกครั้ง

หากท่านเป็นคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน (นับถึงวันคลอด) โปรดตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการขึ้นเครื่องหรือไม่

การเตรียมตัวเดินทาง

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน (นับถึงวันคลอด) จะต้องส่งมอบแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์

โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นโดยละเอียดล่วงหน้า สั่งพิมพ์ และนำติดตัวมาพร้อมกับท่านที่สนามบิน
* โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้โดยสาร

แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์จะต้องระบุว่าท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยผู้โดยสารมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินและยังไม่ครบกำหนดคลอด แบบฟอร์มจะต้องออกโดยแพทย์ไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง (นับถึงวันเดินทาง)
* แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์จะต้องได้รับการยอมรับ ถึงแม้จะไม่ใช่แบบฟอร์มที่ออกโดย ANA

Get Adobe® Reader®

ที่สนามบินที่ท่านออกเดินทาง

ป้ายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ภาพป้ายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

ทางสายการบินจะแจกป้าย "สัญลักษณ์คุณแม่ตั้งครรภ์” สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์
หากท่านต้องการป้ายสัญลักษณ์ โปรดแจ้งความประสงค์ของท่านที่เคาน์เตอร์สนามบิน ANA ในญี่ปุ่น

การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน [โปรดทำการจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์] (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง)

ภาพเคาน์เตอร์เช็คอิน

หากท่านเป็นคุณแม่ที่กำลังครรภ์ใกล้คลอดที่เดินทางเพียงลำพัง พนักงานประจำเครื่องบินจะดูแลท่านตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินจนถึงประตูขึ้นเครื่อง
โปรด ขอรับบริการทางโทรศัพท์.

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการบนเครื่อง

การบริการบนเครื่องที่ท่านวางใจได้

เรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านในการเก็บกระเป๋าสัมภาระของท่าน โปรดเรียกใช้บริการพนักงานบนเครื่องของเราได้
หากท่านต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม โปรดแจ้งพนักงานของเราได้โดยไม่ต้องเกรงใจ


ที่นั่ง [สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้]

ท่านสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ทั้งทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน ไม่สามารถนั่งในที่นั่งใกล้ทางออกฉุกเฉินได้ด้วยเหตุผลเพื่อความปลอดภัย

 • * โปรดทราบว่าที่นั่งที่ระบุไว้ของท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินหรือเหตุผลอื่นๆ
 • * โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถจัดที่นั่งให้ท่านตามที่ท่านต้องการได้

บริการที่สนามบินเปลี่ยนเครื่องหรือสนามบินปลายทาง

การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน [โปรดทำการจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์] (ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทาง)

ภาพบริการที่สนามบินเปลี่ยนเครื่องหรือสนามบินปลายทาง

หากท่านเป็นสตรีมีครรภ์ใกล้คลอดที่เดินทางเพียงลำพัง พนักงานประจำเครื่องบินยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านที่สนามบิน
โปรด ขอรับบริการทางโทรศัพท์

 • <สนามบินเปลี่ยนเครื่อง>
  เจ้าหน้าที่สนามบินจะคอยช่วยเหลือท่านจากประตูลงจากเครื่องไปจนถึงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อของท่าน (หากเที่ยวบินที่ท่านทำการต่อเครื่องออกเดินทางจากอาคารที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาท่านไปยังบริเวณจุดรับส่งของรถบัส)
 • <ที่สนามบินปลายทาง>
  เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากประตูทางออกของเครื่องมายังล็อบบี้ขาเข้าหรือบริเวณรอรับผู้โดยสาร

  คลิกที่นี่ เพื่อดูรายะละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขต่อไปนี้กำหนดใช้สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน (นับถึงวันคลอด)
ได้แก่ ผู้โดยสารที่มีกำหนดคลอดวันที่ 30 เมษายน

ภาพขั้นตอนกำหนดการเงื่อนไข
 • *ผู้โดยสารที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 14 วัน (นับถึงวันคลอด) โปรดแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางพร้อมแพทย์ประจำตัว
 • *ผู้โดยสารที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 15-28 วัน (นับถึงวันคลอด) โปรดแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์
 • ・เอกสารข้อมูลทางการแพทย์จะต้องระบุว่าท่านไม่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ โดยผู้โดยสารมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินและยังไม่ครบกำหนดคลอด แบบฟอร์มจะต้องออกโดยแพทย์ไม่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง (นับถึงวันเดินทาง) แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์จะต้องได้รับการยอมรับ ถึงแม้จะไม่ใช่แบบฟอร์มที่ออกโดย ANA
 • ・ผู้โดยสารที่มีวันครบกำหนดคลอดภายใน 28 วัน สามารถเดินทางพร้อมทารกได้ 1 คนเท่านั้น ในกรณีที่แม่เดินทางพร้อมทารก/เด็กเล็ก ท่านต้องซื้อตั๋วเพิ่มสำหรับเด็ก โดยทารก/เด็กเล็กจะต้องนั่งในที่นั่งสำหรับเด็ก *
  • * ANA ไม่มีที่นั่งเด็กให้บริการ ลูกค้าโปรดนำที่นั่งเด็กติดตัวมาและทำการติดตั้งด้วยตัวเอง โปรดดูที่ " ที่นั่งเด็ก" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการนำที่นั่งเด็กขึ้นเครื่อง
  • ・ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพอากาศ หรือในกรณีที่สภาพการเดินทางอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้โดยสาร
 • ・ผู้โดยสารจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางในกรณีที่เที่ยวบินมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากสภาพอากาศ หรือในกรณีที่สภาพการเดินทางอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้โดยสาร

ช่องทางการติดต่อ

■ ติดต่อสอบถามภายในญี่ปุ่น
[เวลาทำการ] 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ตลอดปี)

หมายเลขโทรศัพท์ (อัตราค่าบริการคงที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น) 0570-029-701
โตเกียว (เบอร์โทรแบบเสียค่าบริการ) 03-6741-8702

โทรตามหมายเลขข้างต้น และฟังเสียงคำแนะนำ แล้วเลือก "2"

หากท่านจำเป็นต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ 9.00 น. ถึง 18.00 น. โปรดติดต่อที่ ศูนย์บริการสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศ

■ติดต่อสอบถามจากนอกประเทศญี่ปุ่น
โปรดติดต่อสำนักงานสาขาแต่ละแห่ง ศูนย์ข้อมูลและสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ANA ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างรื่นรมย์

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

นักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง)

เรามีบริการความช่วยเหลือสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ที่เดินทางโดยลำพัง

ผู้โดยสารสูงอายุ

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารสูงอายุ

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน


ANA Group บริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารที่มีความไม่สะดวกทางกายภาพเช่นมีอาการเจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือมีความพิการ เพื่อให้พวกเค้าสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย และสะดวกสบาย