นักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เราให้บริการดูแลเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีที่เดินทางเพียงลำพังเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับความเอาใจใส่ตลอดการเดินทาง

ประกาศ
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 สายการบิน ANA จะเปลี่ยนชื่อบริการ “การเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับเด็กจาก ANA (ANA Easy Travel for Kids) เป็น “นักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA)

นักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง)

ภาพนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง)

บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง)
ให้การช่วยเหลือดูแล เด็กอายุ 5 ถึง 11 ปีที่เดินทางเพียงลำพัง
ในเที่ยวบินระหว่างประเทศตั้งแต่ออกเดินทางตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมายปลายทาง
 • * บริการนี้มีเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA สำหรับเที่ยวบินร่วม โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการอีกครั้ง
 • *ANA ยินดีให้บริการช่วยเหลือเด็กอายุ 5-13 ปี และเดินทางเพียงลำพังในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้
  หากท่านต้องการความช่วยเหลือสำหรับเด็กที่อายุ 12-16 ปี ( หรือ 14-17 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้) ANA ยินดีมอบบริการความช่วยเหลือในสนามบินจาก ANA

ตั้งแต่ขั้นตอนการจองจนถึงเวลาก่อนออกเดินทาง

ประกาศสำหรับการจอง [โปรดทำการจองทางโทรศัพท์]

เว็บไซต์ของ ANA ไม่สามารถให้บริการได้หากท่านสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือในกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปี (หรือมากกว่า 18 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้) ในกรณีนี้ โปรด สมัครขอรับบริการทางโทรศัพท์ ล่วงหน้า
หมายเหตุ: เมื่อท่านสมัครขอรับบริการนี้ทางโทรศัพท์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านต้องการใช้บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA

การเตรียมตัวเดินทาง

ผู้โดยสารที่ขอรับบริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA (เด็กเดินทางลำพัง) จะต้องส่งมอบแบบฟอร์มแสดงความยินยอม

โปรดกรอกข้อมูลที่จำเป็นโดยละเอียด สั่งพิมพ์ และนำติดตัวมาพร้อมกับท่านที่สนามบิน เพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่นในวันออกเดินทาง
ผู้ปกครองของเด็กจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแสดงความยินยอมเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย โปรดส่งมอบแบบฟอร์มในขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินในวันออกเดินทาง
* โปรดดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้โดยสาร

การขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้

Get Adobe® Reader®

ที่สนามบินขาออก

ขั้นตอน

ภาพป้ายบัตรประจำตัวนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA

โปรดวางแผนการเดินทางมาถึงยังสนามบินล่วงหน้า และไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA
เราจะมอบป้ายบัตรประจำตัวนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA ให้กับบุตรหลานของท่าน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กคล้องป้ายนี้ติดกับตัวจนกระทั่งได้พบพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ปลายทาง

 • * 1 เครื่องเช็คอินด้วยตนเองไม่สามารถใช้ทำการเช็คอินได้ ขอแนะนำให้ท่านมาเช็คอินล่วงหน้าในช่วงฤดูร้อนและช่วงเทศกาลวันหยุดฤดูหนาว รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์อื่นๆ เมื่อมีผู้คนหนาแน่นที่สนามบิน
 • *2 "บัตรเดินทางเพียงลำพัง (Single Traveler Card)" ที่สรุปจุดการเดินทางต่างๆ ตั้งแต่ขึ้นเครื่องจนถึงปลายทางจะอยู่ในป้ายประจำตัว
 • หมายเหตุ: บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดสำหรับแบบฟอร์มสมัครขอรับบริการและแบบฟอร์มแสดงความยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ (ช่องที่กำหนดจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นภาษาสเปนสำหรับเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้)

ภาพชุดเครื่องแบบ

เมื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะพาเด็กจากเคาน์เตอร์สนามบินไปยังห้องผู้โดยสาร

 • * ครอบครัวสามารถเดินทางไปพร้อมกับเด็กได้จนถึงจุดตรวจความปลอดภัย โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ประจำสนามบิน เนื่องจากเงื่อนไขอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสนามบิน

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย:

โทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่นสำหรับเด็กมีการตั้งค่าเฉพาะที่สามารถเปิดเครื่องได้อัตโนมัติบางช่วงเวลาเพื่อส่งข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ แม้จะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม
โปรดปิดเครื่องโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่องบิน
* ข้อมูลด้านล่างนี้แสดงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสำหรับเด็กที่จัดจำหน่ายในญี่ปุ่นและจะเป็นข้อมูลสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

[โทรศัพท์มือถือสำหรับเด็ก]
・"Kids PHONE" โดย NTT Docomo
・"Junior Phone mamorino" โดย au
・"Mimamori Phone" โดย Softbank

บริการบนเครื่อง

ภาพสินค้าของแท้จาก ANA สำหรับเด็ก

สินค้าเฉพาะจาก ANA สำหรับเด็กมีบริการตลอดเที่ยวบิน
โปรดเรียกใช้บริการจากพนักงานของเราโดยไม่ต้องเกรงใจ
* สินค้ามีจำนวนจำกัด เราต้องขออภัยหากสินค้าไม่พอบริการ

เมื่อถึงปลายทาง เราขออนุญาตให้เด็กนั่งอยู่กับที่ก่อน จนกว่าพนักงานของเราจะมานำทางลงจากเครื่อง
* ภาพตัวอย่าง

บริการที่สนามบินเปลี่ยนเครื่องหรือสนามบินปลายทาง

พนักงานของเราจะช่วยดูแลบุตรหลานของท่านไปจนถึงล็อบบี้

เราจะสอบถามบุคคลที่มารับเด็กให้แสดงบัตรประจำตัวและลงชื่อในแบบฟอร์มแสดงความยินยอม
โปรดรอที่ประตูทางออกขาเข้า

พนักงานของเราจะดูแลบุตรหลานของท่านตลอดการต่อเครื่องเที่ยวบิน

ในกรณีที่เด็กมีการต่อเครื่องเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการส่งมอบเด็กก่อนเวลาให้บริการของเครื่องบิน และโปรดทราบว่าผู้ปกครองหรือตัวแทนท่านอื่นจะต้องมาพบและเดินทางพร้อมเด็กที่จุดเปลี่ยนเครื่องเมื่อทำการต่อเครื่องเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

เงื่อนไขการใช้บริการ

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ: ในกรณีที่เด็กอายุ 5-11 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปี (หรือเด็กที่มีอายุ 5-13 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กมีเจ้าหน้าที่ดูแลพาเด็กไปยังสนามบินที่จะออกเดินทางและพาเด็กไปพบผู้ปกครองที่สนามบินที่เดินทางไปถึง

ส่วนลดสำหรับเด็กไม่สามารถนำมาใช้สมัครขอรับบริการในการเดินทางกรณีที่เด็กเดินทางเพียงลำพังจากสนามบินประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าท่านต้องใช้ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกเดินทาง ดังนั้นโปรด ขอรับบริการทางโทรศัพท์ ในกรณีที่เด็กจะต้องเดินทางจากสนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น

สิทธิ์การสมัครขอรับบริการจะเป็นไปตามอายุของเด็ก

การขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากสนามบินอื่นนอกเหนือสนามบินเม็กซิโกซิตี้

อายุ เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) การใช้บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA
4 ปี และต่ำกว่า ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ไม่มีให้บริการ
5-11 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ต้องขอรับบริการ
12-16 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ไม่ต้องขอรับบริการ (บริการความช่วยเหลือในสนามบิน ให้บริการตามคำขอ)

การขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้

อายุ เดินทางพร้อมผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) การใช้บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA
4 ปี และต่ำกว่า ต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ไม่มีให้บริการ
5-13 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ต้องขอรับบริการ
14-17 ปี ไม่จำเป็นต้องเดินทางพร้อมผู้ใหญ่ ไม่บังคับ แต่ท่านจะต้องส่ง แบบฟอร์มขอรับบริการและแสดงความยินยอม บริการความช่วยเหลือในสนามบินจาก ANA ให้บริการตามคำขอรับบริการ

อื่น ๆ หมายเหตุการใช้บริการ

 • * บุตรหลานของท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง หากมีสถานการณ์ที่เที่ยวบินไม่สามารถบริการได้ตามกำหนดการเดินทางอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ฯลฯ
 • * โปรดทราบว่าท่านจำเป็นต้องลงชื่อในแบบฟอร์มขอรับบริการและแสดงความยินยอมที่ระบุว่าบุตรหลานของท่านสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานผู้ให้บริการได้ รวมถึงเด็กสามารถดูแลตัวเองได้
 • * บุตรหลานของท่านจะได้รับ "ป้ายบัตรประจำตัวนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA" โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กคล้องป้ายบัตรประจำตัวเรียบร้อยดีแล้ว
 • * สายการบินไม่อนุญาตให้เด็กที่ใช้บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน
 • * ผู้โดยสารที่ใช้บริการ "นักบินรุ่นจิ๋วของ ANA หรือ ANA Junior Pilot” จำเป็นต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางลำพังหรือเดินทางไปกับผู้ที่ไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้ปกครอง ไป/จาก เม็กซิโก

ช่องทางการติดต่อ

■ ติดต่อสอบถามภายในญี่ปุ่น
[เวลาทำการ] 9.00 น. ถึง 18.00 น. (ตลอดทั้งปี)
หมายเลขโทรศัพท์ (อัตราค่าบริการคงที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น) 0570-029-701
โตเกียว (เบอร์โทรแบบเสียค่าบริการ) 03-6741-8702

โทรตามหมายเลขข้างต้น และฟังเสียงคำแนะนำ แล้วเลือก "2"
หากท่านจำเป็นต้องการติดต่อนอกเวลาทำการ 9.00 น. ถึง 18.00 น. โปรดติดต่อที่ ศูนย์บริการสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศ

■ ติดต่อสอบถามจากนอกประเทศญี่ปุ่น
โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA แต่ละสาขา

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ANA ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างรื่นรมย์

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับสตรีมีครรภ์

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือเด็กเล็ก

ผู้โดยสารสูงอายุ

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารสูงอายุ

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน


ANA Group ให้บริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจในการเดินทางที่มีความปลอดภัย อบอุ่นใจ และสะดวกสบายตลอดเส้นทาง