สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง

ภาพของลูกค้าที่มีสุนัข

เรามีบริการอำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน
* การดูแลสัตว์เลี้ยงจะมีความแตกต่างกันเมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยบริการขนส่งสินค้า
โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริการขนส่งสินค้าในสนามบินที่สัตว์เลี้ยงของท่านเช็คอิน

* บริการนี้มีเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA สำหรับ เที่ยวบินร่วม โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการอีกครั้ง

โปรดทราบ
ก่อนเช็คอินสัตว์เลี้ยงของท่าน โปรดอ่าน "เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง".

ขั้นตอนการเช็คอิน

ขั้นตอนการเช็คอินเมื่อเดินทางถึง

1. เคาน์เตอร์เช็คอิน

โปรดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเข้า/ส่งออกสัตว์เลี้ยงของท่านล่วงหน้า และเดินทางมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินเร็วกว่าการเช็คอินตามปกติ หากสัตว์เลี้ยงของท่านจำเป็นต้องได้รับการกักกันเพื่อตรวจสอบที่สนามบินที่ออกเดินทาง*โปรดมาที่เคาน์เตอร์หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้ว*

*หากท่านมีแผนที่จะผ่านการตรวจสอบในวันเดินทาง โปรดตรวจสอบเวลาเปิดรับตรวจสอบของสถานีกักกัน และเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการเช็คอิน

ภาพการเช็คอินสัตว์เลี้ยงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

2. การเช็คอินสัตว์เลี้ยง

ลงชื่อในแบบฟอร์มขอรับบริการและแสดงความยินยอม และชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับค่าสัมภาระส่วนเกิน เพียงเท่านี้การเช็คอินก็เสร็จสมบูรณ์

ภาพของสัตว์เลี้ยงที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วที่เคาน์เตอร์

3. ไปยังอากาศยาน

สัตว์เลี้ยงของท่านจะถูกนำส่งยังอากาศยานโดยรถบรรทุก
*อาจได้รับผลกระทบจากการสะท้อนความร้อนในที่จอดรถหรืออุณหภูมิภายนอกในระหว่างฤดูร้อน

ภาพการนำส่งสัตว์เลี้ยงที่เช็คอินแล้วไปยังอากาศยานโดยรถบรรทุก

4. ในห้องเก็บสินค้า

สัตว์เลี้ยงของท่านจะถูกพาไปที่ห้องเก็บสินค้าเทกอง
ซึ่งเป็นพื้นแบบปรับอากาศเช่นเดียวกับในห้องโดยสาร แต่อาจได้รับอิทธิพลของอุณหภูมิภายนอกได้

ภาพการพาสัตว์เลี้ยงที่เช็คอินแล้วไปในห้องเก็บสินค้าเทกอง

5. การรับที่สนามบินปลายทาง

สัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านจะได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังโดยพนักงานของเราและนำส่งคืนให้กับท่านโดยตรง

ภาพของการส่งคืนสัตว์เลี้ยงให้กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ในสนามบินปลายทาง