บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ANA ขอเสนอบริการที่หลากหลายผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ซึ่งจะให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในกรณีที่มีเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน

การแจ้งเตือนทางอีเมล

ลูกค้าที่ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลไว้จะได้รับการแจ้งเตือน หากเกิดเหตุความล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน โปรดดู อีเมลข้อมูลการจอง/บริการ [เที่ยวบินระหว่างประเทศ] ในหน้ารายละเอียด


ข้อมูลสถานะเที่ยวบิน

ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านเว็บไซต์ของ ANA ลูกค้าสามารถใช้บริการนี้ได้ก่อนเดินทางไปยังสนามบิน แล้วค้นหาข้อมูลการออกเดินทางและข้อมูลการเดินทางมาถึงของเที่ยวบิน ข้อมูลสถานะเที่ยวบินสามารถให้บริการได้ภายใน 2 วันก่อนเดินทาง จนถึง 1 วันหลังออกเดินทางของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง


หนังสือรับรองความล่าช้า/การยกเลิก/การเปลี่ยนเส้นทาง

ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หรือเปลี่ยนเส้นทาง ลูกค้าสามารถขอรับหนังสือรับรองแบบเป็นทางการสำหรับความล่าช้า/การยกเลิก/การเปลี่ยนเส้นทาง ได้ทางเว็บไซต์ของ ANA


การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจองอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย ความขัดข้องของเครื่องจักร ฯลฯ

ANA จะเสนอเที่ยวบินอื่นของ ANA หรือการคืนเงินในกรณีที่เกิดความล่าช้าหรือการยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (เช่น พายุไต้ฝุ่น พายุหิมะ) หรือเนื่องจากข้อผิดพลาดของ ANA (เช่น ปัญหาเชิงเทคนิค) โปรดทราบว่ามีหลายกรณีที่เราไม่สามารถให้บริการตามคำขอของลูกค้าได้ เนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับประเภทของตั๋วโดยสารหรือกระบวนการเปลี่ยนเครื่อง

*การเปลี่ยนแปลงการจองและการคืนเงินที่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการยกเลิกจะไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ ANA ได้ โปรดดูข้อมูลรายละเอียดรวมถึงข้อมูลการติดต่อที่ด้านล่าง

การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจองอันเนื่องมาจากสภาพอากาศเลวร้าย ฯลฯ

การคืนเงินและการเปลี่ยนแปลงการจองอันเนื่องมาจากความขัดข้องของเครื่องจักร ฯลฯ