การลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าที่ใช้ในการสำรองที่นั่ง/การจัดซื้อเพื่อทำการเช็คอิน

การลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Basic Reservation Information) ที่มักใช้บ่อย เช่น เส้นทางการเดินทาง หมายเลขบัตรเครดิต รวมถึงที่อยู่อีเมล ช่วยให้การแสดงข้อมูลดังกล่าวของสมาชิก ANA Mileage Club ปรากฏขึ้นได้อัตโนมัติบนหน้าจอการสำรองที่นั่งรวมถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมเพื่อความสะดวกง่ายดายและรวดเร็ว ทั้งนี้โปรดลงทะเบียนข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Basic Reservation Information) ของท่าน

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Basic Reservation Information) ที่ท่านสามารถลงทะเบียนได้ ได้แก่

● ข้อมูลการสำรองที่นั่ง
・เส้นทางการเดินทางที่ใช้บ่อย
ชั้นโดยสาร
・ข้อมูลหนังสือเดินทาง (เฉพาะเที่ยวระหว่างประเทศเท่านั้น)
・การกำหนดที่นั่งที่ต้องการ (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
・ค่าโดยสารที่ใช้บ่อย (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)

● ข้อมูลการชำระเงิน
・วิธีการชำระเงิน
・ข้อมูลบัตรเครดิต (สูงสุดได้ 2 ใบ)

● ข้อมูลการติดต่อ
・ที่อยู่อีเมล
・หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

● ข้อมูลอื่นๆ
・ข้อมูลสนับสนุนสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
・ข้อมูลค่าบริการของผู้ดูแลสุขภาพ * (เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)
・พื้นที่ที่ท่านพักค้างคืนเป็นประจำ (เฉพาะประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)

  • * ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ได้ (ท่านไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำหรืออัพเดตข้อมูลได้)

วิธีลงทะเบียน (อัพเดต) ข้อมูล

การลงทะเบียน "ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Basic Reservation Information)" สามารถใช้งานได้เฉพาะสมาชิก ANA Mileage Club เท่านั้น

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน (อัพเดต) ข้อมูลของท่าน

ที่ด้านบนสุดของหน้า

หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ไปที่ "ลงทะเบียนหรืออัพเดตข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Register or Update Basic Reservation Information)" ในคุณสมบัติเฉพาะสมาชิกที่อยู่ด้านบนสุดของหน้า

หากท่านมีการสำรองที่นั่ง

ที่ด้านล่างของหน้าจอข้อมูลสำรองที่นั่ง (Reservation Information) ให้เลือกลงทะเบียนหรืออัพเดตข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสำรองที่นั่ง (Register or Update Basic Reservation Information)