แอพ Passbook/Wallet สำหรับ iPhone [เส้นทางระหว่างประเทศ]

ในขณะนี้ท่านสามารถขึ้นเครื่องสำหรับเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศของ ANA ได้ด้วยแอพ Passbook/Wallet สำหรับ iPhone (iOS 6 และสูงกว่า) ของ Apple ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นด้วย Passbook/Wallet!

ภาพของ iPhone

แอพ Passbook/Wallet สำหรับ iPhone
เปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศของ ANA!

Passbook/Wallet คืออะไร

Passbook/Wallet คือแอพสำหรับ iPhone (iOS 6 และสูงกว่า) ที่พัฒนาโดย Apple เพื่อเป็นโซลูชันสำหรับการเก็บตั๋ว บัตรผ่าน และบัตรสมาชิกให้เป็นระเบียบ
ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับบัตรผ่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการยกเลิกเที่ยวบิน/ความล่าช้าผ่าน Passbook/Wallet สำหรับเที่ยวบินที่จองไว้

ลงทะเบียนสำหรับบัตรผ่าน: วิธีใช้สำหรับผ่านขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนสำหรับ Passbook/Wallet ผ่านหน้าจอตรวจสอบสถานะการเช็คอินที่แสดงอยู่ด้านล่าง

หลังจากเช็คอินออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ภายใน 24 ชั่วโมงของเส้นทางระหว่างประเทศ ให้เลือก [เพิ่มในพาสบุค] จากหน้าจอตรวจสอบสถานะการเช็คอิน
ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละเที่ยวบินผ่านหน้าจอ [เพิ่มในพาสบุค] ได้

 • * Passbook/Wallet ไม่สามารถใช้บริการได้ที่สนามบินบางแห่งในเอเชีย / โอเชียเนีย เพราะไม่สามารถใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ได้ ในการยืนยันว่าเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องประเภทใดที่สามารถใช้ได้ในสนามบินแต่ละแห่ง โปรดดู กระบวนการ "เช็คอินออนไลน์" ในแต่ละสนามบิน.
  โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสำหรับสายการบินอื่นที่สนามที่ออกเดินทางของเที่ยวบินที่ ANA ดำเนินการในวันออกเดินทาง
 • * โปรดดู "เกี่ยวกับเช็คอินออนไลน์" สำหรับกระบวนการเช็คอินออนไลน์
ภาพของการลงทะเบียนสำหรับ Passbook ผ่านหน้าจอรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอนที่ 2: ลงทะเบียนบัตรผ่านที่ได้รับด้วยแอพ

แตะ [เพิ่ม] ที่มุมบนขวาของบัตรผ่านที่จะลงทะเบียน
บัตรผ่าน ANA จะถูกสร้างขึ้นในแอพ Passbook/Wallet ดังนั้นโปรดเปิดแอพเพื่อดู

ภาพของการลงทะเบียนบัตรผ่านที่ได้รับด้วยแอพ

ขั้นตอนที่ 3 แสดงบัตรผ่าน

ท่านสามารถแสดงบาร์โค้ด 2D ที่ปรากฏบนบัตรผ่านของท่านเป็นเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องในวันออกเดินทางได้

 • * แตะไอคอน "i" ที่ด้านล่างขวาเพื่อดูด้านหลังบัตรผ่านและตรวจสอบข้อมูลเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

ภาพของการแสดงผ่าน

การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน

ผู้โดยสารจะได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกเที่ยวบิน และความล่าช้าผ่านบัตรผ่าน เมื่อท่านเข้าใช้งานบัตรผ่านหลังจากได้รับการแจ้งเตือน การเปลี่ยนแปลงจะมีวงกลมล้อมรอบและข้อมูลล่าสุดจะปรากฏขึ้น

 • * ใช้ได้กับเส้นทางระหว่างประเทศของ ANA ที่ลงทะเบียนผ่าน Passbook/Wallet เท่านั้น เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่เช็คอินโดยใช้เช็คอินออนไลน์กับเที่ยวบินระหว่างประเทศจะไม่สามารถใช้การแจ้งเตือน Passbook/Wallet ได้
 • * การเปลี่ยนแปลงจะมีวงกลมล้อมรอบเมื่อเข้าใช้งานบัตรผ่านจากการแจ้งเตือนเท่านั้น
ภาพของการแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบิน

* หากเวลาขึ้นเครื่องเปลี่ยนแปลง เวลาใหม่จะปรากฏขึ้นและมีวงกลมล้อมรอบ

ข้อควรทราบ

 • ・Passbook/Wallet เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ (ยกเว้น iPad) ที่ใช้ Apple iOS 6 หรือใหม่กว่าจนถึง iOS 8 สามารถใช้ "Passbook" ได้ โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ (ยกเว้น iPad) ที่ใช้ iOS 9 สามารถใช้ "Wallet" ได้
  • * อุปกรณ์ที่ใช้ Android™ ไม่สามารถใช้ Passbook/Wallet ได้
  • * ปุ่ม [เพิ่มในพาสบุค] จะไม่ปรากฏบนหน้าจอรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน โปรดเลือกตัวเลือกอื่น
   ผู้โดยสารสามารถรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบาร์โค้ด 2D ได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนโดยการเลือก "รับจากโทรศัพท์มือถือ"
 • ・ การลงทะเบียนสำหรับบัตรผ่านจะต้องทำต่อเที่ยวบินในเซกเตอร์ สำหรับที่มี 2 เซกเตอร์หรือมากกว่า โปรดลงทะเบียนแต่ละเซกเตอร์แยกต่างหาก
 • ・ การแจ้งเตือนสถานะเที่ยวบินจะถูกส่งเมื่อท่านเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โปรดทราบว่าการแจ้งเตือนอาจไม่ถูกส่งในบางครั้งเนื่องจากการรับสัญญาณหรือการเชื่อมต่อ
 • ・ หากท่านเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง (รวมถึงการสำรองระบุที่นั่ง) หลังจากได้รับบัตรผ่าน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะปรากฏโดยอัตโนมัติ หากต้องการอัพเดท ท่านต้องรับบัตรผ่านอีกครั้ง
 • ・ แตะไอคอน "i" ที่ด้านล่างขวาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
 • ・ บัตรผ่านจะไม่ถูกลบออกโดยอัตโนมัติหลังจากขึ้นเครื่อง โปรดลบบัตรผ่านออกด้วยตนเอง
 • ・ภาพด้านบนเป็นตัวอย่างของ "Passbook"
 • * iPod touch และ Passbook/Wallet เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ