ข้อมูลเกี่ยวกับเบาะที่นั่งเด็ก

ต่อไปนี้เราจะอธิบายประเภทของเบาะที่นั่งเด็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องเพื่อใช้ในห้องผู้โดยสาร
*ANA ไม่มีบริการให้เช่าเบาะที่นั่งเด็ก

การใช้เบาะที่นั่งเด็ก

 • ・ ท่านสามารถใช้เบาะที่นั่งเด็กที่นำมาเองได้ซึ่งเป็นได้รับรองมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (MLIT) ยุโรป (ECE R44) สหรัฐอเมริกา (FMVSS1) หรือระบบ "CARES"
 • ・หากท่านต้องการใช้เบาะที่นั่งเด็ก โปรดจองที่นั่งล่วงหน้าและซื้อตั๋วโดยสารในราคาสำหรับเด็ก
 • ・เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เบาะที่นั่งเด็กเหมาะกับที่นั่งริมหน้าต่างมากกว่า หากท่านต้องการเลือกที่นั่งริมทางเดิน ที่นั่งในบล็อกกลางจะเหมาะสมกว่า โปรดทราบว่าเราอาจขอให้ท่านเปลี่ยนที่นั่งในกรณีที่ท่านเลือกที่นั่งอื่นนอกเหนือจากที่นั่งที่กล่าวมาข้างต้น

ประเภทเบาะที่นั่งเด็ก

ประเภทเบาะที่นั่งเด็กสามารถใช้บริการของสายการบินได้มีดังนี้

 • (1) ที่นั่งที่ได้การรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น (MLIT)
 • ภาพป้ายรับรองเบาะที่นั่งเด็กจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น (MLIT)
 • (2) เบาะนั่งที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานของยุโรป (ECE R44-United Nations Economic Commission for Europe)
 • ภาพป้ายรับรองมาตรฐานเบาะที่นั่งเด็ก ECE
 • (3) เบาะที่นั่งมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard - FMVSS)
 • ภาพป้ายรับรองมาตรฐานเบาะที่นั่งเด็กของสหรัฐอเมริกา
 • (4) เบาะที่นั่ง "CARES"
 • ภาพเบาะที่นั่งเด็กที่มีป้ายรับรองมาตรฐาน CARES

[เกี่ยวกับ "CARES"]

ภาพ CARES ก่อนและหลังติดตั้ง
 • ・ก่อนหน้านี้บนเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA ไม่อนุญาตให้ใช้เบาะที่นั่งเด็กแบบมีสายรัด แต่อนุญาตให้ใช้เฉพาะ "CARES" เท่านั้น
 • ・"CARES" คือเบาะที่นั่งสำหรับการใช้งานในระบบการบิน ที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักระหว่าง 22 ถึง 44 ปอนด์ (ประมาณ 10 - 20 กก.)
 • ・ทั้งนี้อาจไม่เหมาะกับการใช้งานในเที่ยวบินระหว่างประเทศชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศชั้นพรีเมียม เนื่องจากที่นั่งในชั้นโดยสารเหล่านี้กว้างกว่าเข็มขัดรัดที่กำหนดของ "CARES"
 • *สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตและเตรียมความพร้อมของเบาะที่นั่งที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • *แม้ว่าเบาะที่นั่งจะได้คุณภาพตามมาตรฐาน สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ใช้งาน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดตั้ง หรือในกรณีที่ท่านได้รับการขอให้เปลี่ยนที่นั่ง

เบาะที่นั่งเด็กที่ไม่ได้รับอนุญาต
แม้ว่าเบาะที่นั่งจะได้คุณภาพมาตรฐานและผ่านการรับรองตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่สามารถยึดติดกับเข็มขัดที่นั่งได้ทั้ง 2 จุดในทางปฏิบัติภายในห้องโดยสาร เบาะที่นั่งจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน
นอกจากนี้ ตามข้อยกเว้นของ CARES เบาะที่นั่งที่ระบุด้านล่างนี้จะไม่ได้รับอนุญาตเช่นกัน
เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการอัพเดตรายการผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้งานได้

เบาะที่นั่งเด็กที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ประเภทของบูสเตอร์

ภาพเบาะที่นั่งเด็กประเภทบูสเตอร์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ภาพบูสเตอร์ที่มีพนักพิง

ภาพเบาะที่นั่งเด็กประเภทบูสเตอร์แบบมีพนักพิงที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ประเภทของสายรัด/เสื้อเกราะ

ภาพเบาะที่นั่งเด็กแบบมีสายรัด/เสื้อเกราะที่ไม่อนุญาตให้ใช้

ความช่วยเหลืออื่นๆ

สายการบินยินดีให้ความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และผู้โดยสารซึ่งเดินทางพร้อมเด็กเล็กจะได้รับความสะดวกสบายตลอดเส้นทาง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ANA เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม