เพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงของท่าน

มีข้อมูลบางรายการที่เราต้องการให้ท่านอ่านอย่างละเอียด หากท่านต้องการขนส่งสัตว์เลี้ยงทางอากาศ
ANA จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยความใส่ใจสูงสุด และจะได้รับการเดินทางด้วยความสบายที่สุดเท่าที่เราจะสามารถให้บริการได้ แต่อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศบนเครื่องบินมีความแตกต่างอย่างมากจากที่สัตว์เลี้ยงของท่านพบเจอในทุกๆวัน การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงทางอากาศอาจส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งสัตว์เลี้ยงของท่านอาจมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงหรือแม้แต่อาจเสียชีวิตได้ โปรดพิจารณาใช้บริการขนส่งของ ANA หลังจากอ่านข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้น

สัตว์เลี้ยงของท่านมีสุขภาพดีหรือไม่

สัตว์เลี้ยงที่จัดอยู่ในประเภทต่อไปนี้ อาจไวต่อความรู้สึกเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอาจมีอาการเจ็บป่วยตามมา หากเงื่อนไขใดต่อไปนี้ตรงกับสัตว์เลี้ยงของท่าน เราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านปรึกษาสัตวแพทย์เรื่องทางเลือกสำหรับการเดินทางทางอากาศก่อนทำการสำรองที่นั่ง

 • - สัตว์เลี้ยงของท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่ห่างเจ้าของเป็นระยะเวลานาน
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่ในกรงขังเป็นระยะเวลานาน
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นสุนัขพันธุ์จมูกสั้น
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านมีอาการเรื้อรัง
 • [สัตว์เลี้ยงที่มีสภาวะสุขภาพต่อไปนี้ไม่สามารถขนส่งได้]
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมสำหรับการเดินทางทางอากาศ
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านกำลังตั้งท้อง
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านยังอายุน้อยเกินไป (อายุน้อยกว่า 4 เดือน)
 • - สัตว์เลี้ยงของท่านมีปัญหาระบบหัวใจหรือโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

การขนส่งสุนัขพันธุ์จมูกสั้นจะงดให้บริการทุกฤดูร้อน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน* ทั้งนี้เนื่องจาก สัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมากกว่าสายพันธุ์อื่นในสภาพอากาศร้อน รวมทั้งอาจเป็นลมแดดและมีปัญหากับระบบทางเดินหายใจ 

* ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้น ช่วงเวลาการงดให้บริการขนส่งสุนัขพันธุ์จมูกสั้นจะเปลี่ยนเป็นตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม

พันธุ์ของสุนัขที่ระงับการให้บริการโดยสารตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน

บูลด็อก, เฟรนช์บูลด็อก, บ็อกเซอร์, ชิสุ, บอสตัน เทอร์เรียร์, บูลล์เทอร์เรีย, คิง ชาลส์ สแปเนียล, ทิเบตันสแปเนียล, บราสเซิลส์กริฟเฟิน, เชาเชา, ปั๊ก, ชิน, ปักกิ่ง

โปรดดูรายละเอียดของขั้นตอนการขนส่งสัตว์เลี้ยงต่อไปนี้

หลังจากเช็คอิน เราจะนำสัตว์เลี่ยงของท่านมาอยู่ในห้องปรับอากาศ จากนั้นจะนำไปยังห้องเก็บสินค้าเทกองของเครื่องบิน ซึ่งจะมีสภาวะดังต่อไปนี้

[Lighting]
ไฟจะปิด และห้องจะมืด

[ความชื้นและอูณหภูมิ]
ส่วนเก็บสินค้านั้นมีการปรับอากาศและปรับความชื้น แต่อุณหภูมิภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและทำให้แตกต่างจากห้องโดยสาร โดยเฉพาะฤดูร้อน ส่วนเก็บสินค้าอาจมีอุณหภูมิสูงเนื่องจากอุณหภูมิภายนอก และความร้อนจากพื้นที่สะท้อนขึ้นมา
สัตว์เลี้ยงของท่านจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเปิดระหว่างขั้นตอนการขนถ่ายขึ้นและลงจากเครื่องบิน จึงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีของอุณหภูมิและความชื้นทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว

[Noise]
สัตว์เลี้ยงของท่านอาจได้ยินเสียงลมและเครื่องที่กำลังทำงานเมื่อเครื่องบินกำลังทำการบิน หรือเมื่อกำลังบินขึ้น หรือลงจอด
ระหว่างการนำของขึ้นและลงจากเครื่องบิน จะได้ยินเสียงจากเครื่องบินและยานยนต์ภาคพื้นดิน

ข้อควรระวัง

สภาพอากาศบนเครื่องบินมีความแตกต่างอย่างมากจากที่สัตว์เลี้ยงของท่านพบเจอในทุกวัน ซึ่งสัตว์เลี้ยงของท่านอาจมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงหรือแม้แต่อาจเสียชีวิตได้
โปรดดูที่นี่ สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรณีการตายของสัตว์เลี้ยง

โปรดเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง

โปรดเตรียมการล่วงหน้าตามความจำเป็นก่อนเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านรู้สึกผ่อนคลายและไม่ตื่นตูมมากที่สุด

ก่อนวันออกเดินทางของท่าน

 • - หากสัตว์เลี้ยงของท่านไม่คุ้นชินกับการอยู่ในกรงขังเป็นระยะเวลานานอาจรู้สึกเครียดได้ง่าย ฉะนั้น ท่านจำเป็นต้องช่วยให้สัตว์เลี้ยงของท่านคุ้นชินกับกรงขังก่อนเดินทาง
 • - เราขอแนะนำให้ท่านปรึกษาสัตวแพทย์ หากสัตว์เลี้ยงเดินทางทางอากาศเป็นครั้งแรก หรือพิจารณาเงื่อนไขอื่นๆ ของท่านในการใช้บริการ

[ติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย)]
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการเป็นลมแดด หรือขาดน้ำ และเพื่อลดความกังวล ท่านต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย) ไว้ในกรงสัตว์เลี้ยง

 • - ปิดอุปกรณ์ให้น้ำ (ที่มีหัวจ่าย) ให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่วและติดตั้งอย่างแน่นหนาเข้ากับกรงของสัตว์เลี้ยง
 • - ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ให้น้ำประเภทจานเนื่องจากน้ำอาจหกได้ จึงไม่อนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบิน ANA

[รับมือกับอูณหภูมิที่แตกต่างกัน]

 • - โปรดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นรองเย็น แผ่นเจลเย็น ฯลฯ เมื่อเดินทางในฤดูร้อน และผ้าห่ม แผ่นเจลร้อน ฯลฯ เมื่อเดินทางในฤดูหนาว
 • - สัตว์ที่ถูกเลี้ยงในร่มมักมีขนหนา หากสัตว์เลี้ยงของท่านมีขนหนา ANA ขอแนะนำให้ท่านตัดเล็มขนเมื่อเดินทางในฤดูร้อน

วันที่ออกเดินทาง

สัตว์เลี้ยงอาจรู้สึกไม่ปลอดภัย หากเจ้าของปฏิบัติตัวแตกต่างไปจากปกติ เราจึงขอให้ท่านพยายามอย่างที่สุดในวันเดินทางเพื่อให้ทุกอย่างดูเป็นปกติต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน และช่วยให้สัตว์เลี้ยงรู้สึกผ่อนคลาย

[เกี่ยวกับอาหาร]
สัตว์เลี้ยงของท่านอาจมีอาการป่วยจากการเดินทางหรือมีปัญหาสุขภาพอื่น หากเดินทางด้วยสภาพอิ่มหรือหิวเกินไป โปรดใส่ใจในขนาดมื้ออาหารหรือน้ำที่ให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่าน

หลังเดินทางถึง

สัตว์เลี้ยงของท่านอาจมีอาการป่วย เนื่องจากผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการเดินทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของท่านพักผ่อนเพียงพอเมื่อท่านเดินทางถึงปลายทาง
เราขอแนะนำให้ท่านพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ หากมีอาการดังต่อไปนี้เมื่อถึงปลายทาง

 • - ท้องเสีย
 • - อาเจียน
 • - หายใจมีเสียงรบกวน
 • - ตัวสั่น
 • - เบื่ออาหาร
 • - ไม่สนใจที่จะออกไปเดินเล่นหรือออกไปข้างนอก
 • - วิตกกังวล
 • - มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติ หรืออื่นๆ

[ลูกค้าที่ขึ้นเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น]
ANA จะให้บริการแผ่นเจลเย็นและอุปกรณ์ให้น้ำสำหรับกรงสัตว์เลี้ยงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของ ANA หากท่านประสงค์จะใช้บริการนี้