ติดต่อ ANA

สำนักงานในกรุงเทพ

โทรศัพท์

[สำรองที่นั่ง]

[ANA Mileage Club]

[ช่วงเวลาติดต่อทางโทรศัพท์]
8.30 - 17.30 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)/8.30 - 13.00 น. (วันเสาร์)
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • สำหรับบริการภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ, โปรดโทรติดต่อที่  1800 011 254 (ทุกวัน 24 ชั่วโมง)
  • ** โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยังสำนักงานนอกประเทศไทย
  • **  ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือบางราย อาจไม่สามารถให้บริการเชื่อมต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้

สำนักงานเมือง(เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว)

ANA สำนักงานในกรุงเทพ

[ที่อยู่]
ชั้น 2 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 313 ถ.สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย

[ช่วงเวลาทำการของเคาน์เตอร์ (สำรองที่นั่ง /ออกบัตรโดยสาร /Mileage Desk)]
8.30 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์) /8.30 - 12.00 น. (วันเสาร์)
ปิดให้บริการในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


โปรดตรวจสอบหมายเลขให้ถูกต้อง