Inspiration of JAPAN

Inspiration of JAPAN

สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครกับ สายการบินANA ของญี่ปุ่น

พันธกิจหลักของแบรนด์

จริงใจ อ่อนน้อม และสุภาพเสมอ
นั่นคือคำสัญญาของ ANA
เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและทำงานร่วมกัน
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและตรงเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
ท่ามกลางความท้าทายและอุปสรรคทั้งหลายที่เราเผชิญ เราไม่เคยยอมแพ้
เรายังคงผลักดันขอบเขตของการบินให้เหนือกว่าขีดจำกัดของปัจจุบัน
เรามุ่งมั่นที่จะขยายเส้นทางบินตามรอยรากฐานที่เรียบง่ายของเรา
ความทุ่มเทที่มีต่อลูกค้าคืองานฝีมือของเรา
เราพยายามอย่างทุ่มเทในทุกวันเพื่อสร้างคุณค่าที่มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถให้ได้
เป้าหมายของเราคือการเติมเต็มชีวิตของลูกค้าผ่านช่วงเวลาครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นเต้นและสร้างแรงบันดาลใจ
เรามอบปีกเพื่อการเดินทางอย่างใจหมายให้กับลูกค้าของเราเพื่อเชื่อมหนทางสู่โลกและสู่สิ่งต่างๆ อันเป็นที่รักของลูกค้า
เราคือ “Inspiration of JAPAN”

เกี่ยวกับ Inspiration of JAPAN

จุดกำเนิดของแบรนด์ “Inspiration of Japan”  มาจากมุมมองทั้ง 3 ด้านของการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ซึ่งได้แก่ จุดประกาย ความใส่ใจ และคุณภาพระดับญี่ปุ่น

ผ่านประสบการณ์ลูกค้าทั้ง 3 ด้าน ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ANA คือสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้าสัมผัสได้ นี่คือแบรนด์ “Inspiration of JAPAN” ที่เราผลักดัน

บนพื้นฐานของความปลอดภัย ANA ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้นและเพลิดเพลินให้แก่ลูกค้าด้วยความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ความสุภาพและความพิถีพิถันใส่ใจ และการให้การต้อนรับที่อบอุ่นที่ ANA ให้ความสำคัญเสมอมา ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนี้ของ ANA ในฐานะสายการบินของญี่ปุ่น เป็นแบรนด์ที่เราจะมุ่งมั่นให้บริการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

มุมมองต่อประสบการณ์ทั้ง 3 ด้านของ ANA

จุดประกาย

เราสามารถเสนอความคิดอะไรได้บ้างเพื่อประสบการณ์ที่สนุก น่าตื่นเต้น และสร้างแรงบันดาลใจ
เราสามารถลองและทำสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งได้หรือไม่ เราต้องการการตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านั้นเสมอ

ความใส่ใจ

เพื่อให้ลูกค้าของเรารู้สึกได้ว่าพวกเขาได้รับการปรนนิบัติในฐานะคนสำคัญอย่างแท้จริง เราจะมอบการให้การต้อนรับและความห่วงใยที่ใส่ใจในรายละเอียดและอบอุ่น

คุณภาพระดับญี่ปุ่น

เพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจ เราเชื่อว่าเราควรคำนึงไว้เสมอถึงคุณภาพพื้นฐานแบบญี่ปุ่นที่ภูมิใจในความถูกต้องแม่นยำ การรักษาความสะอาด และความสุภาพ