มาตรฐานใหม่แห่งการเดินทางทางอากาศ

มาตรฐานใหม่แห่งการเดินทางทางอากาศ

เนื่องจากมาตรฐานการดำเนินชีวิตรูปแบบใหม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในหลายด้าน

ANA จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับท่านผู้โดยสารและพนักงานของเราทุกท่าน โดยการมอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะให้กับลูกค้าในสนามบิน ห้องรับรอง และบนเครื่องบิน

คำสัญญาที่เราให้กับลูกค้าของเราคือการสร้างประสบการณ์ที่สะดวกสบายและเพลิดเพลินโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยและความสบายใจในการเดินทางไปกับ ANA

มาตรฐานใหม่แห่งการเดินทางทางอากาศเริ่มด้วย ANA

ANA Care Promise