ANA ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก SKYTRAX ด้านสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย!! ด้วยแผนงาน “ANA Care Promise” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสร้างความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกท่านรวมถึงพนักงานของเรา ทำให้ ANA ได้เป็นสายการบินแรกในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก SKYTRAX ด้านความปลอดภัยจากโควิด-19 ANA จะพยายามต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าผู้โดยสารทุกท่านได้รับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

ANA Care Promise

ประกาศ

ปรับปรุงเมื่อ 15 เมษายน 2021
ข้อมูลการดำเนินเที่ยวบินและบริการ
ประกาศ
ด้วยแผนงาน "ANA Care Promise” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ ANA ได้เป็นสายการบินแรกในเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก SKYTRAX ด้านความปลอดภัยจากโควิด-19