ข้อมูลการดำเนินเที่ยวบินและบริการ

โปรดดูสถานะเที่ยวบิน การคืนเงิน และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบริการของ ANA ทั้งข้อมูลที่สนามบินและบนเครื่องบินได้ที่นี่

ประกาศเกี่ยวกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายการบินได้ลดความถี่เที่ยวบินหรือระงับการบินชั่วคราวในบางเส้นทาง
โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทางของท่านด้วยตัวท่านเองก่อนเดินทาง

ข้อมูล ANA MILEAGE CLUB

ดูข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการที่ ANA Mileage Club รับผิดชอบในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา

ศูนย์บริการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจึงได้มีการระงับการให้บริการหรือปรับลดจำนวนเที่ยวบินในหลายเส้นทางลง และศูนย์บริการลูกค้าของเรา (ทางโทรศัพท์ อีเมล และสนทนาออนไลน์) มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีการสอบถามมากขึ้น
เรายังได้เปลี่ยนเวลาทำการของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ่านที่นี่

ค้นหาหน้าที่ต้องการโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาเว็บไซต์

การค้นหาเว็บไซต์

เปิดหน้าต่างใหม่ ในกรณีเข้าจากไซต์ภายนอก ไซต์อาจเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามแนวทางของความสามารถในการเข้าถึงเว็บ