ผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินฮาเนดะและนาริตะระหว่างวันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2019

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ไว้ใจเลือกใช้บริการ ANA เสมอมา

ระหว่างวันที่ 19 และ 26 ตุลาคม 2019 จะมีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นมากมายและจะมีกำหนดการปิดการจราจรบนทางด่วนและถนนหลวงภายในพื้นที่โตเกียว
หากเป็นไปได้ ลูกค้าที่เดินทางออกจากสนามบินฮาเนดะหรือนาริตะในระยะเวลาดังกล่าว ขอความกรุณาให้เดินทางโดยรถไฟ เนื่องจากบริการดังกล่าวมักจะไม่มีผลกระทบจากกำหนดการเหล่านี้ และเผื่อเวลาเพิ่มเติมในการเดินทางไปยังสนามบิน

จะมีการเสริมกำลังการรักษาความปลอดภัยที่สนามบินฮาเนดะและนาริตะและการตรวจสอบจุดตรวจรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในสนามบินญี่ปุ่นอื่นๆ ของญี่ปุ่น โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าพร้อมเวลาที่เพียงพอ

เที่ยวบินตามกำหนดที่ไปยังและมาจากฮาเนดะหรือนาริตะ และสนามบินอื่นๆอาจเกิดความล่าช้าหรือได้รับความผลกระทบอย่างอื่นในช่วงนี้ที่จะมีบุคคลสำคัญต่างชาติจำนวนมากมาเยือนญี่ปุ่น นอกจากนี้ บางเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่ 21 และ 24 ตุลาคมจะถูกยกเลิก เราขอออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

โปรดดูเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการปิดการจราจรและการเสริมกำลังมาตรการความปลอดภัยในแต่ละสนามบิน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2019
All Nippon Airways Co., Ltd.