การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ANA

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของ ANA และ ANA Mileage Club มาโดยตลอด

เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ANA และปกป้องข้อมูลของลูกค้า เราจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบการเข้ารหัสดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงระบบการเข้ารหัส:กำหนดเวลาไว้เป็น 02:00 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)

เวอร์ชันที่จะยกเลิกการใช้งาน

TLS1.0
TLS1.1

เวอร์ชันที่จะใช้งานต่อ

TLS1.2

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการการเข้ารหัส เว็บไซต์ ANA จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหลังจากเวลา 02:00 น. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2020 (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น) (ตามแผน) สำหรับลูกค้าที่มีชุดอุปกรณ์เบราเซอร์ที่จัดอยู่ในประเภทที่ระบุไว้ในรายการชุดอุปกรณ์เบราเซอร์หลักที่ได้รับผลกระทบสำหรับการดูเว็บไซต์
หากจำเป็น โปรดกำหนดค่าชุดอุปกรณ์เบราเซอร์ของท่านเพื่อเข้าใช้งานบริการของเราต่อ

เราขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจของท่าน

ชุดอุปกรณ์เบราเซอร์หลักที่ได้รับผลกระทบสำหรับการดูเว็บไซต์

เบราเซอร์

 • Internet Explorer เวอร์ชัน 10.0 และเก่ากว่า
 • Google Chrome เวอร์ชัน 29 และเก่ากว่า
 • Firefox เวอร์ชัน 26 และเก่ากว่า
 • Safari เวอร์ชัน 5 และเก่ากว่า
 • เบราเซอร์ Android เวอร์ชัน 4.4.4 และเก่ากว่า
 • หลักจากการยกเลิก TLS 1.0 และ TSL 1.1 แล้ว หากท่านลองเข้าดูเว็บไซต์ ANA ภายใต้ชุดอุปกรณ์ข้างต้น ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยระบุว่าหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแสดงได้ (เช่น “Internet Explorer cannot display the webpage.” (Internet Explorer ไม่สามารถแสดงหน้าเว็บได้)) (ข้อความนี้อาจแตกต่างกันไปตามชุดอุปกรณ์ของท่าน)

หน้าเว็บที่จะได้รับผลกระทบ

เว็บไซต์ ANA ทั้งหมด

 • หน้าเว็บใดๆ ที่ URL มี “ana.co.jp”

ขั้นตอนการกำหนดค่าเบราเซอร์ของท่าน

การกำหนดค่า Internet Explorer

สำหรับ Windows 7 หรือ 8 การสื่อสารโดยใช้ TLS 1.2 สามารถใช้งานได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ขั้นตอนที่ 1: คลิก [Tools] (เครื่องมือ) จากนั้นคลิก [Internet Options] (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต) ในหน้าต่าง
 • ขั้นตอนที่ 2: คลิกแท็บ [Advanced Settings] (การตั้งค่าขั้นสูง) ในหน้าต่าง [Internet Options] (ตัวเลือกอินเตอร์เน็ต)
 • ขั้นตอนที่ 3: ทำเครื่องหมายถูกที่ [Use TLS 1.2] (ใช้ TLS 1.2)
 • ขั้นตอนที่ 4: คลิก [OK] (ตกลง) เพื่อปิดและรีสตาร์ท Internet Explorer

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการสื่อสารบน Firefox

 • ขั้นตอนที่ 1: เปิด Firefox
 • ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์ “about: config” ในช่อง address bar
 • ขั้นตอนที่ 3: หากมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้น เช่น “This might void your warranty!” (ขั้นตอนนี้อาจทำให้ประกันของท่านเป็นโมฆะ!) ให้เลือก “I accept the risk!” (ฉันยอมรับความเสี่ยง!)
 • ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาบรรทัด [security.tls.version.max] และคลิกสองครั้งตรงบรรทัดนั้น
 • ขั้นตอนที่ 5: เมื่อคำว่า “Enter integer value” (ป้อนค่าจำนวนเต็ม) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้พิมพ์ “4” และคลิก [OK] (ตกลง)
 • ขั้นตอนที่ 6: คลิก [OK] (ตกลง) เพื่อปิดกล่องข้อความและรีสตาร์ทเบราเซอร์

หากชุดอุปกรณ์เบราเซอร์ของท่านคือ Android 4.4.4 และเก่ากว่า

โปรดอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หากท่านใช้ iOS 4 หรือเก่ากว่า

โปรดอัพเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด