อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม

ขอบคุณที่ท่านอุปถัมภ์ ANA อย่างต่อเนื่อง

แบตเตอรี่ลิเธียมที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพามีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดประกายไฟ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และ การท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินทางทางอากาศของอุปกรณ์ประเภทดังกล่าวในห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องเครื่อง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017

โปรดดูมาตรการสำหรับการเช็คอินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมในสัมภาระเช็คอินที่ด้านล่าง

  • ・ ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด (อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเช็คอินได้แม้อยู่ในโหมดการนอนหลับ)
  • ・ เก็บอุปกรณ์ลงในกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรง หรือห่อหุ้มอุปกรณ์ด้วยผ้าเพื่อป้องกันความเสียหาย
    หมายเหตุ: โปรดปฏิบัติตามมาตรการนี้เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการเกิดประกายไฟจากความประมาทหรือความเสียหายโดยไม่เจตนา

เราขอให้ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในเที่ยวบิน

29 มิถุนายน 2017
All Nippon Airways Co., Ltd