เปลี่ยนเวลาทำการที่สาขากรุงเทพในวันเสาร์

1. วันที่เปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2019

2. การเปลี่ยนแปลง

【ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทย】
เบอร์โทรศัพท์ : 02-238-5121(มีค่าบริการโทร)

วันในสัปดาห์ เวลาทำการ  จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2019 เวลาทำการ  ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2019
วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30~17:30 8:30~17:30
วันเสาร์ 8:30~13:00 ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ ปิดทำการ

【ติดต่อสอบถามที่เคาน์เตอร์ออกตั๋วโดยสาร】

วันในสัปดาห์ เวลาทำการ  จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2019 เวลาทำการ  ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2019
วันจันทร์-วันศุกร์ 8:30~17:00 8:30~17:00
วันเสาร์ 8:30~12:00 ปิดทำการ
วันอาทิตย์ ปิดทำการ ปิดทำการ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ ปิดทำการ

12 เมษายน 2019
All Nippon Airways Co., Ltd