สนามบินนานาชาติพนมเปญ

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติพนมเปญ

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติพนมเปญและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติพนมเปญ

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติพนมเปญ

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินพนมเปญ
ข้อมูลแผนที่สนามบิน
ผู้โดยสารขาเข้าโปรดใช้บันไดเลื่อนหรือบันไดจากชั้น 1 ไปยังชั้นกราวน์ ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศต้องไปที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่องระหว่างประเทศ และจากนั้นให้ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์และจุดตรวจรักษาความปลอดภัยสำหรับการเปลี่ยนเครื่องระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีห้องน้ำที่ชั้น 1 บนชั้นกราวน์ โปรดไปยังเคาน์เตอร์ Visa On Arrival จากนั้นให้ไปที่จุดตรวจคนเข้าเมือง บริเวณรับสัมภาระ และศุลกากร หลังจากผ่านจุดตรวจเหล่านี้ ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศกัมพูชาต้องไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ บนชั้นกราวน์จะมีบริเวณเที่ยวบินภายในประเทศ ทางเข้าอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำ ป้ายรถโดยสาร และจุดจอดแท็กซี่

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินพนมเปญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองในสนามบิน

การเช็คอิน

การต่อเครื่อง

ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจาก ANA ไปยังเที่ยวบินภายในประเทศของกัมพูชา
  • โปรดรับสัมภาระและผ่านด่านศุลกากรและด่านกักกันโรคในพนมเปญ
  • เลี้ยวซ้ายเมื่อผ่านล็อบบี้ขาเข้า และตรงไปยังเคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศในล็อบบี้ขาออก
ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของกัมพูชาเป็น ANA
  • โปรดรับสัมภาระของท่านในพนมเปญ
  • เลี้ยวซ้ายเมื่อผ่านล็อบบี้ขาเข้า และตรงไปยังเคาน์เตอร์เช็คอิน ANA ที่ล็อบบี้ขาออก
ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • ท่านไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ประเทศกัมพูชา หลังจากเดินทางมาถึง โปรดไปที่ทางเดินข้างบันได และเดินลงไปยังชั้นล่าง (Ground floor) ที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของเคาน์เตอร์ต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  • หากท่านยังไม่ได้เช็คอินเที่ยวบินต่อเครื่อง โปรดไปที่ประตูทางออกสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องผ่านจุดตรวจสอบความปลอดภัยผู้โดยสารต่อเครื่อง
    • โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานประจำสนามบิน หรือเจ้าหน้าที่ของ ANA หากท่านไม่พบเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ต่อเครื่อง

หมายเหตุ: ท่านอาจต้องเข้าประเทศกัมพูชาและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ล็อบบี้ผู้โดยสารขาออกเมื่อต่อเครื่องกับบางสายการบิน ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านต่อเครื่อง