สนามบินนานาชาติเซียะเหมิน

การเดินทางมายังและออกจากสนามบินนานาชาติเซียะเหมิน

ในหน้านี้ ท่านจะได้พบข้อมูลที่ต้องการถึงขั้นตอนในการเดินทางที่สนามบินนานาชาติเซียะเหมินและไปยังจุดหมายปลายทางของท่านได้อย่างง่ายดาย

คำแนะนำสู่สนามบินนานาชาติเซียะเหมิน

แผนที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก และข้อมูลอื่นๆ สำหรับการนำทางในสนามบินนานาชาติเซียะเหมิน

อาคารผู้โดยสารขาเข้า

แผนที่ขาเข้าของสนามบินเซียะเหมิน
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group จะเดินทางมาถึงสนามบินโดยใช้อาคารผู้โดยสาร 3

การตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางและบัตรตรวจคนเข้าเมืองของท่าน

ศุลกากร
  • ลูกค้าที่มีรายการสิ่งของต้องสำแดงต้องยื่นแบบฟอร์มศุลกากร
  • หากท่านมีรายการสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีแดง
  • หากท่านไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่เคาน์เตอร์สีเขียว

อาคารผู้โดยสารขาออก

แผนที่ขาออกของสนามบินเซียะเหมิน
ข้อมูลแผนที่สนามบิน

เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group จะเดินทางออกจากสนามบินโดยใช้อาคารผู้โดยสาร 3 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องรับรองในสนามบิน

การเช็คอิน
ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจมีสิทธิ์ใช้ช่องทางพิเศษสู่จุดคัดกรองความปลอดภัย โปรดมองหาช่องทางของชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ