ชั้นธุรกิจ A320-200neo

ที่นั่งชั้นธุรกิจของ ANA

ข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่งชั้นธุรกิจบน A320-200neo ของ ANA

A320-200neo (146 ที่นั่ง)

ที่นั่งชั้นธุรกิจ A320-200neo

เครื่องบินขนาดเล็กที่มีที่นั่งปรับเอนได้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หรูหรา

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง
ระยะห่างระหว่างที่นั่งที่กว้างขวาง

ระยะห่างที่นั่งกว้างขวางพอดีสำหรับประเภทเครื่องบินขนาดเล็ก (50 นิ้ว หรือประมาณ 127 ซม.)

ที่พักเท้า/ที่พักขาขนาดใหญ่

ที่พักเท้า/ที่พักขาขนาดใหญ่

ที่พักศีรษะแบบปรับระดับได้ในแนวตั้ง

ที่พักศีรษะแบบปรับระดับได้ในแนวตั้ง

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะด้านข้างเก็บได้

โต๊ะด้านข้างเก็บได้

ที่กั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวและไฟส่องสว่างส่วนบุคคลแบบปรับได้

ที่กั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวและไฟส่องสว่างส่วนบุคคลแบบปรับได้

จอภาพ LCD พร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัสใหญ่ 12 นิ้ว

จอภาพ LCD พร้อมแผงควบคุมระบบสัมผัสใหญ่ 12 นิ้ว

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

แผงควบคุมที่นั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์

แผงควบคุมที่นั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ