ชั้นธุรกิจ A380

ANA Business Staggered

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน A380 ของ ANA

A380

ที่นั่งชั้นธุรกิจ A380

ที่นั่งปรับนอนราบได้อย่างเต็มที่กับการจัดวางที่นั่งแบบสลับฟันปลา แต่ละที่นั่งอยู่ติดทางเดิน สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยกัน เลือกที่นั่งตรงกลางและติดริมทางเดินจะอยู่ติดกัน

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง
ทุกที่นั่งติดทางเดิน

ทุกที่นั่งติดทางเดิน

มีที่นั่งคู่ให้เลือกอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของบริเวณทางเดิน

มีที่นั่งคู่ให้เลือกอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของบริเวณทางเดิน

ที่นั่งปรับนอนราบ

ที่นั่งปรับนอนราบ

จอภาพหน้าจอกว้าง LCD แผงควบคุมระบบสัมผัส 18 นิ้ว

จอภาพหน้าจอกว้าง LCD แผงควบคุมระบบสัมผัส 18 นิ้ว

ฉากกั้นที่เลื่อนปรับได้สำหรับที่นั่งคู่

ฉากกั้นที่เลื่อนปรับได้สำหรับที่นั่งคู่

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะข้างขนาดใหญ่

โต๊ะข้างขนาดใหญ่

พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใต้ที่วางเท้า

พื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ใต้ที่วางเท้า

ไฟLED ส่วนตัว

ไฟLED ส่วนตัว

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ