ชั้นธุรกิจ B767-300ER

ANA BUSINESS CRADLE

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B767-300ER ของ ANA

B767-300ER (202 ที่นั่ง)

ที่นั่งชั้นธุรกิจ B767-300ER

ให้ท่านผ่อนคลายด้วยที่นั่งที่กว้างขวางเหมือนเปลเด็ก

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง

ที่นั่งแบบปรับเอนได้แสนสะดวกสบาย ผ่อนคลาย และพักผ่อนได้อย่างง่ายดาย

ที่นั่งกว้างขวาง

ระยะห่างระหว่างที่นั่งกว้าง 59 นิ้ว

ที่พักศีรษะแบบปรับระดับได้ในแนวตั้ง

จอภาพ

จอภาพทีวีส่วนตัวแผงควบคุมระบบสัมผัส 12.1 นิ้ว (กว้าง 10.6 นิ้วในที่นั่งแถวหน้า)

ที่วางเท้าปรับได้ 4 ทิศทาง

โต๊ะขนาดใหญ่

โต๊ะขนาดใหญ่

พอร์ตจ่ายไฟ

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

ไฟส่วนตัวแบบปรับได้

ฉากกั้นขนาดใหญ่ (แถวสองที่นั่งเท่านั้น)

ฉากกั้นขนาดใหญ่ (แถวสองที่นั่งเท่านั้น)

พื้นที่สำหรับกระเป๋าถือ/กระเป๋าเอกสาร (แถวที่นั่งเดียวเท่านั้น)

พื้นที่สำหรับกระเป๋าถือ/กระเป๋าเอกสาร (แถวที่นั่งเดียวเท่านั้น)

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ