ชั้นธุรกิจ B787-10

ANA BUSINESS STAGGERED

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B787-10 ของ ANA

B787-10

เป็นที่นั่งปรับเอนราบที่จัดวางแบบสลับฟันปลา ทุกที่นั่งอยู่ติดทางเดิน

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * รูปภาพตัวอย่าง
  • * สีและดีไซน์ของที่นั่งอาจแตกต่างกัน
ภาพสำหรับที่นั่งจัดแบบสลับฟันปลาในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ทุกที่นั่งเข้าออกทางเดินได้สะดวกโดยตรง

ภาพสำหรับโต๊ะด้านข้างในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

โต๊ะด้านข้างขนาดใหญ่ พร้อมไฟอ่านหนังสือส่วนตัว

ภาพสำหรับโต๊ะในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

โต๊ะขนาดใหญ่

ภาพสำหรับที่เก็บของในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้ที่วางเท้า

ภาพสำหรับที่นั่งแบบปรับเอนได้ในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่นั่งปรับนอนราบ

ภาพสำหรับพอร์ตจ่ายไฟในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

ภาพสำหรับจอภาพส่วนตัวในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

จอภาพหน้าจอกว้าง LCD แผงควบคุมระบบสัมผัส 18 นิ้ว

ภาพสำหรับป้ายห้ามรบกวนในเครื่อง B787-10 ที่นั่งชั้นธุรกิจ

เปิดไฟห้ามรบกวนเมื่อท่านต้องการพักผ่อน

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ