ชั้นธุรกิจ B787-8

ANA BUSINESS CRADLE

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B787-8 ของ ANA

B787-8 (240 ที่นั่ง)

ให้ท่านผ่อนคลายด้วยที่นั่งที่กว้างขวางเหมือนเปลเด็ก

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * ภาพตัวอย่าง
ภาพสำหรับANA BUSINESS CRADLE ในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่นั่งเอนเบาะได้รองรับท่านด้วยความสะดวกสบายราวกับเปล

ภาพสำหรับที่นั่งในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ระยะห่างระหว่างที่นั่งกว้าง 59 นิ้ว

ภาพสำหรับที่พักศีรษะในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่พักศีรษะแบบปรับระดับได้ในแนวตั้ง

ภาพสำหรับจอภาพส่วนตัวในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

จอภาพทีวีส่วนตัวแผงควบคุมระบบสัมผัส 12.1 นิ้ว (กว้าง 10.6 นิ้วในที่นั่งแถวหน้า)

ภาพสำหรับที่พักเท้าในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่วางเท้าปรับได้ 4 ทิศทาง

ภาพสำหรับโต๊ะในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

โต๊ะขนาดใหญ่

ภาพสำหรับพอร์ตจ่ายไฟในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

ภาพสำหรับไฟส่วนตัวในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ไฟส่วนตัวแบบปรับได้

ภาพสำหรับฉากกั้นในเครื่อง B787-8 (240 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ฉากกั้นขนาดใหญ่ (แถวสองที่นั่งเท่านั้น)

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ

ANA BUSINESS STAGGERED

ข้อมูลสำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจบน B787-8 ของ ANA

B787-8 (184/169 ที่นั่ง)

เป็นที่นั่งปรับเอนราบที่จัดวางแบบสลับฟันปลา ทุกที่นั่งอยู่ติดทางเดิน

  • * ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • * ภาพตัวอย่าง
ภาพที่นั่ง ANA BUSINESS STAGGERED ในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ทุกที่นั่งเข้าออกทางเดินได้สะดวกโดยตรง

ภาพสำหรับโต๊ะด้านข้างในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

โต๊ะด้านข้างขนาดใหญ่ พร้อมไฟอ่านหนังสือส่วนตัว

ภาพสำหรับโต๊ะในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

โต๊ะแบบเลื่อนกว้างใหญ่กว่าเดิม 150%

ภาพสำหรับที่เก็บของในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พื้นที่จัดเก็บรองเท้า

ภาพสำหรับพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พื้นที่จัดเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้ที่วางเท้า

ภาพสำหรับที่นั่งในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

ที่นั่งปรับนอนราบ

ภาพสำหรับพอร์ตจ่ายไฟในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

พอร์ตจ่ายไฟ PC อเนกประสงค์และพอร์ต USB

ภาพสำหรับจอภาพส่วนตัวในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

จอภาพหน้าจอกว้าง LCD แผงควบคุมระบบสัมผัส 17 นิ้ว

ภาพสำหรับไฟแสดงสถานะห้ามรบกวน ในเครื่อง B787-8 (184/169 ที่นั่ง) ที่นั่งชั้นธุรกิจ

เปิดไฟห้ามรบกวนเมื่อท่านต้องการพักผ่อน

บริการที่แนะนำสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

Keep My Fare

Keep My Fare เป็นบริการเพื่อความสะดวกสบายที่ช่วยให้ลูกค้าเก็บการสำรองที่นั่งและอัตราค่าโดยสารไว้ก่อนได้ หากลูกค้าต้องการระยะเวลาเพื่อตัดสินใจว่าต้องการซื้อบัตรโดยสารหรือไม่ (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกบัตรโดยสาร) ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ที่หน้าการชำระเงินหลังจากเลือกเที่ยวบินและค่าโดยสารที่ต้องการแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Keep My Fare

ชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการนี้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของ ANA สำหรับสัมภาระส่วนเกินจากสัมภาระเช็คอินฟรี ราคา 100 ถึง 200 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อจำกัดด้านน้ำหนักและจุดหมายปลายทาง ขอรับบริการทางออนไลน์หลังจากจองเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชำระค่าสัมภาระส่วนเกินล่วงหน้า

บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และคงการเชื่อมต่อโดยใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ ท่านสามารถดูบัตรคำแนะนำการเชื่อมต่อได้ในกระเป๋าด้านหน้าที่นั่งของท่าน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ANA

อาหารพิเศษ

เพื่อตอบรับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา โปรดขออาหารพิเศษก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารพิเศษ