ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการความช่วยเหลือ

การสำรองที่นั่ง

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการการช่วยเหลือที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน

ผู้ติดตาม

ผู้คุ้มครองหนึ่งท่าน (ผู้มีร่างกายแข็งแรง) สามารถให้การคุ้มครองผู้โดยสารได้สูงสุด 2 ท่าน ท่านอาจจำเป็นต้องเดินทางโดยมีผู้ช่วยด้านความปลอดภัย (ผู้ติดตาม) หากเจ้าหน้าที่ของ ANA หรือเจ้าหน้าที่สนามบินเห็นควรว่าผู้ช่วยด้านความปลอดภัย (ผู้ติดตาม) มีความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใจหรือตอบสนองต่อคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของ ANA / เจ้าหน้าที่สนามบินได้รวมถึงสรุปย่อด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ
  • ระหว่างการบิน พนักงานบริการบนเครื่องบินไม่สามารถให้การช่วยเหลือดังต่อไปนี้ได้ การช่วยเหลือในการรับประทาน การช่วยเหลือภายในห้องน้ำ หรือการช่วยเหลือที่ที่นั่งของผู้โดยสารในการขับยาและการให้บริการทางการแพทย์

หากผู้ติดตามต้องติดตามทารกอายุต่ำกว่า 3 ขวบ (ต่ำกว่า 2 ขวบสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) จำนวนลูกค้าที่ได้รับการติดตามซึ่งมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะจำกัดเพียง 1 ท่านเท่านั้น

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

หนังสือเดินทาง Sorapass Book ดั้งเดิมของ ANA

Sorapass Book ให้คำแนะนำลูกค้าซึ่งได้แก่ เด็กที่สัมผัสกับการเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก ช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของการใช้เครื่องบิน ออกแบบมาเพื่อนำมาใช้สำหรับการเตรียมตัวรวมทั้งในวันบิน โดยใช้รูปภาพประกอบเพื่อช่วยผู้อ่านได้เห็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การขึ้นเครื่องไปจนถึงลงจากเครื่อง รวมถึง ขั้นตอนที่สนามบิน การตรวจรักษาความปลอดภัยและขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

Sorapass Book สำหรับผู้ใหญ่แสดงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก และยังสามารถอ่านพร้อมกันกับเด็กได้ด้วย

Sorapass Book พร้อมให้ดาวน์โหลดด้านล่าง สามารถจัดพิมพ์และทำเป็นจุลสารได้ (โปรดพิมพ์บนกระดาษ A4 และพิมพ์สองด้านของกระดาษและเย็บเล่มตามแนวสั้น) นอกจากนี้สามารถส่งจุลสารทางไปรษณีย์ได้ด้วย โปรดโทรไปยัง จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เพื่อขอรับสำเนา

Sorapass: หนังสือเดินทางของท่านเพื่อท่องเที่ยวสู่ฟากฟ้า

จุลสารสำหรับพิมพ์ (พิมพ์สองหน้าของกระดาษ / ขนาด A4 พร้อมเย็บเล่มตามแนวสั้น)

ใช้รูปภาพและภาพประกอบเพื่อทำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย

จุลสารสำหรับพิมพ์ (พิมพ์สองหน้าของกระดาษ / ขนาด A4 พร้อมเย็บเล่มตามแนวสั้น)

รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านจะต้องผ่านประตูทางเข้าเป็นรายบุคคลและรับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (ไม่มีการตรวจสอบอย่างง่ายหรือใช้สิทธิพิเศษใดๆ ณ จุดตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเหตุผลด้านความบกพร่อง)

อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยการสัมผัสขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยจะแนะนำท่าน สำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการเดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุโลหะด้วยตัวเอง อาจต้องใช้การตรวจสอบโดยการสัมผัส โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

หากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ โปรดแจ้งพนังงานบริการบนเครื่องบิน

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA