ลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

ข้อมูลสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการความช่วยเหลือ

การสำรองที่นั่ง

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการการช่วยเหลือที่สนามบินหรือบนเครื่องบิน

ผู้คุ้มครอง

หากข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับท่าน โปรดติดต่อ “จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA” เนื่องจากอาจจะต้องให้ผู้คุ้มครองโดยสารที่นั่งติดกับท่าน โดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการของท่าน
ผู้คุ้มครองหนึ่งคนสามารถเดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่ทุพพลภาพได้สูงสุดสองคน

  • ผู้ที่ไม่สามารถทำความเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากพนักงานของเราได้อย่างถูกต้อง
  • ผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการดูแลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง (*)
  • * “การดูแลส่วนตัว” หมายถึง
    การรับประทานอาหาร การดื่ม การใช้ห้องน้ำ (รวมถึงการสวมใส่และถอดเสื้อผ้า) ฯลฯ
หมายเหตุ

ผู้คุ้มครองจะต้องให้ความช่วยเหลือที่สนามบิน ระหว่างการขึ้นเครื่อง ระหว่างอยู่บนเที่ยวบิน ระหว่างการลงจากเครื่อง และในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนตัวได้ โปรดจัดให้มีผู้คุ้มครองคอยช่วยเหลือท่าน
ท่านจะต้องจัดเตรียมเครื่องใช้ของท่านเองในการให้ความช่วยเหลือ

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

หนังสือเดินทาง Sorapass Book ดั้งเดิมของ ANA

Sorapass Book ให้คำแนะนำลูกค้าซึ่งได้แก่ เด็กที่สัมผัสกับการเดินทางทางอากาศด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก ช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของการใช้เครื่องบิน ออกแบบมาเพื่อนำมาใช้สำหรับการเตรียมตัวรวมทั้งในวันบิน โดยใช้รูปภาพประกอบเพื่อช่วยผู้อ่านได้เห็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การขึ้นเครื่องไปจนถึงลงจากเครื่อง รวมถึง ขั้นตอนที่สนามบิน การตรวจรักษาความปลอดภัยและขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

Sorapass Book สำหรับผู้ใหญ่แสดงเนื้อหาที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยเครื่องบินเป็นครั้งแรก และยังสามารถอ่านพร้อมกันกับเด็กได้ด้วย

Sorapass Book พร้อมให้ดาวน์โหลดด้านล่าง สามารถจัดพิมพ์และทำเป็นจุลสารได้ (โปรดพิมพ์บนกระดาษ A4 และพิมพ์สองด้านของกระดาษและเย็บเล่มตามแนวสั้น) นอกจากนี้สามารถส่งจุลสารทางไปรษณีย์ได้ด้วย โปรดโทรไปยัง จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เพื่อขอรับสำเนา

Sorapass: หนังสือเดินทางของท่านเพื่อท่องเที่ยวสู่ฟากฟ้า

จุลสารสำหรับพิมพ์ (พิมพ์สองหน้าของกระดาษ / ขนาด A4 พร้อมเย็บเล่มตามแนวสั้น)

ใช้รูปภาพและภาพประกอบเพื่อทำให้เข้าใจข้อมูลได้ง่าย

จุลสารสำหรับพิมพ์ (พิมพ์สองหน้าของกระดาษ / ขนาด A4 พร้อมเย็บเล่มตามแนวสั้น)

รวมถึงข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าทุกท่านจะต้องผ่านประตูทางเข้าเป็นรายบุคคลและรับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย (ไม่มีการตรวจสอบอย่างง่ายหรือใช้สิทธิพิเศษใดๆ ณ จุดตรวจสอบความปลอดภัยด้วยเหตุผลด้านความบกพร่อง)

อาจจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยการสัมผัสขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยจะแนะนำท่าน สำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการเดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุโลหะด้วยตัวเอง อาจต้องใช้การตรวจสอบโดยการสัมผัส โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

หากท่านต้องการการช่วยเหลือใดๆ โปรดแจ้งพนังงานบริการบนเครื่องบิน

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA