ลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งเป็นเวลานาน

ลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งเป็นเวลานาน

โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบหากท่านมีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง

การสำรองที่นั่ง

โปรดแจ้ง จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้าหากท่านมีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่งอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือภาวะอื่นๆ

เราขอเสนอการช่วยเหลือดังต่อไปนี้

เบาะนิรภัย/ สายรัดนิรภัย/ หมอน/ ผ้าห่ม

เบาะนิรภัย สายรัดนิรภัย หมอน และผ้าห่มมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาความยากลำบากในตำแหน่งการนั่งพิงพนัก เพื่อที่ลูกค้าจะสามารถนั่งให้ร่างกายส่วนบนสามารถอยู่ในท่านั่งได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูได้ที่ ลูกค้าที่ต้องการเบาะนิรภัย / สายรัดนิรภัย

เปลหามในห้องโดยสาร

เปลหามจะมีไว้เพื่อลูกค้าที่ไม่สามารถนั่งหลังตรงในที่นั่งได้และจำเป็นต้องนอนเหยียดตลอดเที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงขณะเครื่องขึ้นและลงจอดเนื่องด้วยโรคภัย การบาดเจ็บ หรือภาวะอื่นๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ ลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นเครื่อง โปรดติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรับรองถึงความปลอดภัยของท่าน

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

รถเข็นปรับเอนได้สำหรับใช้ที่สนามบิน / รถเข็นปรับเอนได้ทั้งตัวสำหรับใช้ในห้องโดยสาร

รถเข็นปรับเอนได้

รถเข็นปรับเอนได้สำหรับใช้ในสนามบิน มีให้บริการในบางสนามบินสำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่ง นอกจากนี้ยังมี รถเข็นปรับเอนได้ทั้งตัวสำหรับใช้ในห้องโดยสาร อีกด้วย โปรดดูหน้าข้อมูลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

รถเข็นนั่งบนเครื่องบิน

มีบริการรถเข็นนั่งบนเครื่องบินสำหรับการใช้งานบนเครื่อง โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ

ท่านไม่สามารถทำการห้ามล้อรถเข็นได้ด้วยตัวเอง

รถเข็นแบบใหม่
ขนาด (แบบใหม่)
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 31 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 33 ซม. (ไม่รวมเบาะนวม)
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 42 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 87 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 41 ซม.
 • * พร้อมให้บริการบนเครื่องบินทุกลำสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
 • * พร้อมให้บริการบนเครื่องบินทุกลำสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นเครื่องบินรุ่น Boeing B737-800
รถเข็น
ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 34 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 33 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 46 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 84 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 33 ซม.
 • * ที่พักแขนด้านขวาและด้านซ้ายเชื่อมต่อกัน
 • * พร้อมให้บริการบนเครื่องบิน Boeing B737-800 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ห้องน้ำสำหรับรถเข็น

เครื่องบินบางประเภทมีห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยในการเข้าห้องน้ำ

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อทำการจองหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีปัญหาในการนั่งเป็นเวลานาน

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA