ลูกค้าที่พกพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บนห้องโดยสาร

ลูกค้าที่พกพาอุปกรณ์ทางการแพทย์บนห้องโดยสาร

เราจะยืนยันว่าอุปกรณ์ของท่านได้รับอนุญาตให้ขนส่งทางอากาศหรือไม่ โปรดแจ้งประเภทแบตเตอรี่ของท่านล่วงหน้า

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้สำหรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

การสำรองที่นั่ง

โปรดแจ้ง จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท่านต้องการนำไปใช้บนเครื่องบิน ผู้ผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ รุ่น ขนาด ประเภทแบตเตอรี่ และข้อมูลอื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์บางรายการสามารถใช้บนเครื่องบินได้ เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์อาจกระจายคลื่นวิทยุขณะการใช้งาน หรือประเภทแบตเตอรี่อาจจำแนกได้ว่าเป็นสิ่งของอันตราย เราจึงต้องทำการยืนยันล่วงหน้าว่าอุปกรณ์ของท่านสามารถถือขึ้นเครื่องและใช้งานบนเครื่องบินได้หรือไม่ โปรดแจ้งเราโดยใช้แผ่นข้อมูลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ของท่านอีกครั้งก่อนออกเดินทาง

ลูกค้าที่จะถือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจขึ้นเครื่องจำเป็นต้องแสดง แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA โดยเฉพาะ

หากท่านนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้ ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่ง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ที่ สัมภาระ

  • * หาก AED ฯลฯ มีกรรไกร จะไม่สามารถนำกรรไกรขึ้นเครื่องได้

เนื่องจากอุปกรณ์ด้านล่างไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่สิ่งของอันตราย กรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

  • การพกพาและการใช้งานกระบอกฉีดอินซูลิน (เข็มฉีดยา) เครื่องฉีดอิพิเนฟรินอัตโนมัติ อินซูลินปั๊ม และเครื่องวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง (CGM) สำหรับยาที่ได้รับการสั่งจ่ายจากแพทย์ ฯลฯ บนเครื่องบิน
  • การใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แห้งหรือถ่านก้อนกระดุม เช่น เทอร์มอมิเตอร์หรือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) และอื่นๆ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจหรือมีวัสดุทำจากเหล็กฝังภายในร่างกาย การใส่อุปกรณ์ทวารเทียม

แบตเตอรี่

โปรดเตรียมแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วยตนเอง เนื่องจากแบตเตอรี่บางประเภทและบางขนาดจะไม่สามารถใช้บนเครื่องหรือนำไปเช็คอินได้ โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินได้ เนื่องจากกระแสพลังงานไฟฟ้าไม่มีความเสถียรพอ

เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจบนเครื่องบินให้เตรียมแบตเตอรี่ที่จะใช้งานได้เป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับ 150% ของระยะเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่คาดการณ์ไว้

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้ ดังนั้น เราจึงขอให้ท่านติดต่อผ่าน จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพของ ANA ล่วงหน้า

  • * ที่นั่งที่ท่านเลือกอาจต้องเปลี่ยนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
  • * บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลูกค้าที่จำเป็นต้องใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA จะต้องสำรองเที่ยวบินด้วยหมายเลขเที่ยวบินของ ANA

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินแม้ว่าท่านจะได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแล้ว

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

การตรวจรักษาความปลอดภัย

ลูกค้าที่มีอุปกรณ์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจในร่างกาย (ICD) และอื่นๆ (อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลูกถ่ายไว้ในร่างกาย) และอินซูลินปั๊มและ CGMs และอื่นๆ (อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ฝังไว้ใต้ผิวหนัง) และผู้ที่เป็นกังวลเกี่ยวกับการบังคับควบคุมใดๆ สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการพิจารณาใช้ในการรักษาทางการแพทย์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยของสุขภาพของลูกค้า

เราสามารถดำเนินการตรวจค้นร่างกายแทนการตรวจสอบรักษาความปลอดภัยโดยเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องสแกนร่างกายได้

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

หมายเหตุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ข้างต้นบางรุ่นมีฟังก์ชั่นที่ปล่อยคลื่นวิทยุ
โปรดตรวจสอบว่าได้เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นโหมดเครื่องบิน (ซึ่งจะไม่มีการปล่อยคลื่นวิทยุ) เมื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในห้องโดยสาร

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA  เพื่อยื่นคำขอแทน