ลูกค้าที่พกยาที่กำกับโดยแพทย์ขึ้นเครื่อง

ลูกค้าที่พกยาที่กำกับโดยแพทย์ขึ้นเครื่อง

ท่านสามารถพกพายาขึ้นเครื่องบินได้ เราขอแนะนำให้ท่านนำเอกสารที่มีข้อมูลเกี่ยวกับยา เช่น หนังสือกำกับยา ฉลากยา สำเนาใบสั่งยา หรือใบรับรองแพทย์

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

หมายเหตุสำคัญที่ควรทราบก่อนขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากสัมภาระเช็คอินฟรีแล้ว ท่านยังสามารถเช็คอินอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โปรดทราบว่าพนักงานอาจขอตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านในวันที่ออกเดินทาง

ผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลจัดการหรือแช่เย็นยาของท่านบนเครื่อง โปรดอย่าลืมนำกล่องแช่เย็นหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันหากมีความจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการวัตถุที่ห้ามถือขึ้นเครื่องบิน โปรดดูที่สัมภาระ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หากท่านต้องพกแผ่นเจลเย็น (แบบเหลว) ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เราขอแนะนำให้ท่านเลือกแผ่นเจลเย็นที่ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานไว้ด้านนอกอย่างชัดเจน หรือนำหนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) ที่ระบุว่าแผ่นเจลนี้สำคัญต่อวัตถุประสงค์ของการใช้งานของท่าน

ลูกค้าที่เป็นโรคหอบหืดสามารถพกเครื่องพ่น (เช่น Meptin Air) และใช้งานบนเครื่องบินได้ หากท่านวางแผนที่จะพกเครื่องช่วยหายใจไฟฟ้า โปรดดูที่ลูกค้าที่พกอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้นเครื่อง และแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

อนุญาตให้พกขึ้นเครื่องและใช้งานได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ลูกค้าควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตประเทศปลายทางของท่านเกี่ยวกับมาตรฐานการนำเข้า/ส่งออกยา เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

  • ท่านต้องดำเนินการบางขั้นตอนสำหรับยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด โปรดติดต่อกระทรวงสาธารณสุข. แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง

การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่พกยาที่กำกับโดยแพทย์ขึ้นเครื่อง

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA