ลูกค้าที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อหรือเชื้อไข้หวัดใหญ่

ลูกค้าที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อหรือเชื้อไข้หวัดใหญ่

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุสำคัญที่ควรทราบก่อนขึ้นเครื่อง

หมายเหตุสำคัญ

ตามกฎทั่วไปแล้ว จะไม่อนุญาตผู้โดยสารที่มีการติดเชื้อรุนแรงหรือคาดว่ามีเชื้อที่อาจแพร่กระจายสู่ผู้โดยสารท่านอื่นให้ขึ้นเครื่อง

เราไม่อนุญาตให้ลูกค้าขึ้นเครื่อง หากมีการติดเชื้อโรคติดต่อใดๆ ที่ระบุในรายการของกฎหมาย School Health and Safety Law ที่ได้ห้ามไม่ให้เข้าโรงเรียน เช่น ไข้หวัดใหญ่ โรคคางทูม หรือโรคหัดเยอรมัน และยังไม่พ้นระยะเวลาควบคุมที่ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม หากแพทย์ประจำตัวของท่านพิจารณาแล้วว่าท่านไม่มีเชื้อแล้ว ท่านอาจได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ ดังนั้น โปรดปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของท่านก่อน ในกรณีนี้ ท่านอาจต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลที่แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

ลูกค้าที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาควบคุมสำหรับโรคติดต่อที่ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย School Health and Safety Law

ของญี่ปุ่น ลูกค้าที่ติดเชื้อโรคติดต่อที่ไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย School Health and Safety Law ของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางด้วยเครื่องบิน นอกจากว่าจะได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่มีความเสี่ยงติดเชื้อ

ระยะเวลาห้ามเข้าร่วมตามโรค
โรคภัยไข้เจ็บ ช่วงระยะเวลาห้ามไม่ให้เข้าเรียน
ไข้หวัดใหญ่ จนกว่าจะผ่านไป 5 วันหลังเริ่มมีอาการ และผ่านไป 2 วันหลังจากที่อุณหภูมิลดลง
โรคไอกรน จนกว่าจะไม่มีอาการไอที่เป็นลักษณะเฉพาะของโรค หรือจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ
โรคหัด จนกว่าจะผ่านไป 3 วันหลังจากที่อุณหภูมิลดลง
โรคคางทูม จนกว่าจะผ่านไป 5 วันหลังเริ่มมีอาการบวมของต่อมใกล้หู ต่อมใต้ขากรรไกรล่างและต่อมใต้ลิ้น
โรคหัดเยอรมัน จนกว่าผื่นจะหายไป
โรคอีสุกอีใส จนกว่าตุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสะเก็ด
โรคตาแดง จนกว่าจะผ่านไป 2 วันหลังจากที่อาการป่วยหลักๆ หายไป
วัณโรค โรคไข้กาฬหลังแอ่น เยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัส ฯลฯ จนกว่าแพทย์จะยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกต่อไป

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคติดต่อหรือเชื้อไข้หวัดใหญ่

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA