ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทวารเทียม

ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทวารเทียม

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุสำคัญที่ควรทราบก่อนขึ้นเครื่อง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

หมายเหตุสำคัญที่ควรทราบก่อนขึ้นเครื่อง

ตัวการ์ตูนของบุคคลที่มีอุปกรณ์ทวารเทียม

ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทวารเทียมสามารถขึ้นเครื่องได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม กรรไกรเป็นสิ่งของต้องห้ามและไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ก็ตาม โปรดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในสภาพตัดเตรียมมาแล้ว

  • ใบมีดหรืออุปกรณ์สำหรับการตัดใดๆ ที่มีขนาดเกิน 6 ซม. จำเป็นต้องอยู่ในสัมภาระเช็คอิน

โปรดดูด้านล่างสำหรับอาคารสนามบินที่มีห้องน้ำสำหรับผู้นั่งรถเข็นและห้องน้ำอเนกประสงค์

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินภายในญี่ปุ่น
สนามบิน ข้อมูลสนามบิน
โตเกียว (ฮาเนดะ) แผนที่โตเกียว (ฮาเนดะ)
โตเกียว (นาริตะ) แผนที่โตเกียว (นาริตะ)
ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ) แผนที่ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ)
นาโงย่า (ชูบุ) แผนที่นาโงย่า (ชูบุ)
โอซาก้า (อิตามิ) แผนที่โอซาก้า (อิตามิ)
โอซาก้า (คันไซ) แผนที่โอซาก้า (คันไซ)
ฟุกุโอกะ แผนที่ฟุกุโอกะ
โอกินาว่า (นาฮะ) แผนที่โอกินาว่า (นาฮะ)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ทวารเทียม

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA