ลูกค้าที่เป็นโรคตื่นตระหนก

ลูกค้าที่เป็นโรคตื่นตระหนก

โปรดแจ้งให้เราทราบหากต้องการการช่วยเหลือ

ลูกค้าที่เป็นโรคตื่นตระหนกที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับอาการหรือการช่วยเหลือพิเศษใดๆ ที่ท่านต้องการ

โปรดปรึกษาแพทย์ว่าท่านสามารถเดินทางได้หรือไม่ล่วงหน้า รวมถึงสิ่งที่ท่านต้องทำเมื่อมีอาการตื่นตระหนกขณะที่อยู่บนเครื่อง

โปรดตรวจให้แน่ใจว่าท่านพกยาที่มีประสิทธิภาพเมื่อท่านมีอาการตื่นตระหนกขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

หากท่านไม่สามารถใช้ยาด้วยตัวท่านเอง เราขอแนะนำให้มีผู้คุ้มครองเดินทางพร้อมกับท่านด้วย

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

  • ที่นั่งที่ท่านเลือกไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
  • บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นโรคตื่นตระหนก

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA