ลูกค้าที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC)

ลูกค้าที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC)

โปรดทราบว่าในหมู่เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ บางเครื่องอาจไม่สามารถใช้ได้บนเครื่องบิน หากท่านต้องการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา โปรดแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA

การสำรองที่นั่ง

การใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาส่วนตัว

ท่านสามารถนำเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ทางการแพทย์ในรายการด้านล่างขึ้นเครื่องและใช้งานบนเครื่องได้

อย่างไรก็ตาม เราไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้ากับช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากกระแสพลังงานไฟฟ้าไม่มีความเสถียรพอ

โปรดเตรียมแบตเตอรี่สำหรับเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ของท่านเป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับ 150% ของระยะเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่คาดการณ์ไว้

หมายเหตุ
 • เนื่องจากแบตเตอรี่จัดอยู่ในหมวดหมู่สิ่งของอันตราย แบตเตอรี่ภายนอก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตโดยชัดแจ้ง) ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดโดยกระทรวงขนส่งภาคพื้นดิน โครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่นจึงจะสามารถนำขึ้นเครื่องได้
  หากท่านต้องการพกแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตโดยชัดแจ้งขึ้นเครื่อง โปรดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ติดตัวท่านหรือแจ้งจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA เกี่ยวกับผู้ผลิต หมายเลขรุ่น ฯลฯ ล่วงหน้า
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตรายในสัมภาระขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน โปรดดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงขนส่งภาคพื้นดิน โครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
 • โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้าหากท่านต้องการใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) บนเครื่อง

เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ที่อนุญาตให้ใช้บนเที่ยวบินของ ANA

 • AIR WALK AW-1 (Fukuda Denshi)
 • EasyPulse (Precision Medical)
 • ECLIPSE Oxygen System Model 1000 (SeQual)
 • ECLIPSE2 Oxygen System Model 1000A (SeQual)
 • ECLIPSE3 Oxygen System (SeQual)
 • ECLIPSE5 Oxygen System (SeQual)
 • eQuinox Model 4000 (SeQual)
 • EverGo Model 900 (Fuji Respironics)
 • FreeStyle (AirSep)
 • FreeStyle 5 (AirSep)
 • Focus (AirSep)
 • LifeStyle (AirSep)
 • iGo (DeVilbiss Healthcare)
 • Inogen One (Try-Med)
 • Inogen One G2 (Inogen)
 • Inogen One G3 (Inogen)
 • Inogen One G4 (Inogen)
 • LifeChoice (IBC)
 • LifeChoice Activox (Inova Labs)
 • LifeChoice Activox 4L (Inova Labs)
 • LifeChoice Activox PRO (Inova Labs)
 • LifeChoice Activox SPORT (Inova Labs)
 • OXYLIFE Independence (OXYLIFE)
 • OxyTec 900(OxyTec Medical)
 • Oxywell Model 4000 (SeQual)
 • RS-00400 (Delphi Medical Systems)
 • SAROS (SeQual)
 • SimplyGo (Phillips Respironics)
 • SimplyGo Mini (Phillips Respironics)
 • Solo 2 (Invacare Corporation)
 • Trooper (VBOX)
 • XPO 2 (Invacare Corporation)
 • XPO 100 (Invacare Corporation)
 • 306 DS (DeVilbiss Healthcare)
 • Hi-Sanso Portable α (Teijin Pharma)
 • Care Sanso Focus (Chart Japan)
 • Care Sanso FreeStyle (Chart Japan)
 • Care Sanso FreeStyle 3 (Chart Japan)
 • Care Sanso FreeStyle 5 (Chart Japan)
 • Care Sanso Eclipse (Chart Japan
 • eQuinox Model 4000 (Chart Japan)
 • Oxywell Portable (Taiyo Nippon Sanso Corporation)

อุปกรณ์นอกเหนือจากรายการข้างต้นสามารถใช้บนเครื่องได้หากมีการติดฉลากที่ระบุด้วยตัวอักษรสีแดงว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กรการบินพลเรือน (Federal Aviation Administration, FAA) ดังแถลงการณ์ด้านล่างนี้

(อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของแบตเตอรี่จะต้องได้รับการยืนยันต่างหาก)

 • “ผู้ผลิตเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาได้พิจารณาแล้วว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FAA ที่เกี่ยวข้องสำหรับการพกพาและใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพาบนเครื่องบิน”

ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการใช้งานอุปกรณ์บนเครื่องบินอย่างปลอดภัยเพื่อสังเกตจุดต่างๆ ดังนี้

 • ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามจุดประกายไฟภายในบริเวณ 10 ฟุต (3 ม.)
 • ห้ามไม่ให้มีน้ำมัน ไขมัน หรือสสารที่มีลักษณะเหมือนน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอยู่ใกล้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องผลิตออกซิเจนทำงานอย่างถูกต้อง
 • เก็บอุปกรณ์ไว้ภายใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน ฯลฯ และนั่งอยู่ในที่นั่งที่ไม่ขวางเส้นทางการอพยพของผู้โดยสารท่านอื่น
 • ไม่อนุญาตให้นั่งที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน
 • ลูกค้าหรือผู้คุ้มครองต้องคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์ ความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความผิดพลาด ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่สำรองหุ้มฉนวนกันความร้อน (ป้องกันการลัดวงจร) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร
 • พกแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วเป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับ 150% ของระยะเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่คาดการณ์ไว้ (ตามคำแนะนำของแพทย์ของท่าน โปรดคำนวณปริมาณแบตเตอรี่ที่จำเป็นสำหรับรุ่น POC เพื่อที่จะสามารถสร้างปริมาณออกซิเจนที่ต้องการ [ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA] ระหว่างเที่ยวบิน)
หมายเหตุ

หากท่านนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้ ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับที่นั่งที่ติดกัน
โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางรุ่นที่อยู่ในรายการข้างต้นอาจไม่สามารถเก็บไว้ภายใต้ที่นั่งด้านหน้าเนื่องจากรูปร่างและขนาดของอุปกรณ์

เอกสารที่จำเป็น

อาจต้องใช้แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ของ ANA

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)

เที่ยวบินร่วม

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

อนุญาตให้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) ขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินร่วมทุกเที่ยวบิน

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเราที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA จะมีการใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่ดำเนินการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

(โปรดทราบว่าเที่ยวบินร่วมโดยส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินของ ANA จะไม่มีบริการดังกล่าวเมื่อสำรองบัตรโดยสารด้วยหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตรร่วมและไม่ใช่หมายเลขของสายการบินที่ดำเนินการ)

การเลือกที่นั่งที่ต้องการ

ที่นั่งในห้องโดยสาร

โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 • ที่นั่งที่ท่านเลือกไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเครื่องบินและเหตุผลอื่นๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • บางค่าโดยสายภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการสำรองที่นั่งออนไลน์ล่วงหน้า

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อเป็นการสำรองเวลาสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

โปรดทราบว่าเราอาจตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของท่านที่เคาน์เตอร์เช็คอินแม้ว่าท่านจะได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้าแล้ว

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า

บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้าพร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการใช้บริการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง เมื่อการเตรียมการเครื่องบินเสร็จสิ้นแล้ว ท่านจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องเป็นอันดับแรก โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับสถานะเที่ยวบิน

บนเครื่องบิน

ผู้ดูแลในห้องโดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยลูกค้าในการจัดการและใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) เนื่องด้วยเราพิจารณาว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ เราขอให้ลูกค้าหรือผู้คุ้มครองดูแลจัดการและใช้งานเครื่อง POC

อุปกรณ์ต้องมีขนาดที่พอดีกับการเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้า เนื่องจากท่านต้องเก็บอุปกรณ์ไว้ใต้ที่นั่งด้านของท่าน รวมถึง โปรดเตรียมท่อที่มีความยาวเพียงพอ

ท่านอาจต้องถอดแท่นวางถังออกซิเจนออกจากอุปกรณ์

 • โปรดทราบว่าลูกค้าที่ต้องการการช่วยเหลือจะไม่สามารถเลือกที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • หากท่านนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านได้ ท่านจะต้องซื้อบัตรโดยสารสำหรับที่นั่งที่ติดกัน

หมายเหตุ

ถังออกซิเจนที่มีบนเครื่องบินนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ยามฉุกเฉินเท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถใช้ในกรณีทั่วไปได้

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านด้วยรถเข็นของสนามบินไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบกับผู้ที่มารับท่าน โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA