ลูกค้าที่มีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

ลูกค้าที่มีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ (ใช้ CPAP)

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เครื่อง CPAP บนเครื่องสำหรับลูกค้าที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ (SAS) และกำลังอยู่ในการรักษาด้วย CPAP เครื่อง CPAP เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เดียวที่สามารถใช้งานโดยใช้ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินได้

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

การใช้ CPAP

เราจะตรวจสอบก่อนออกเดินทางว่าเครื่อง CPAP ของท่านสามารถนำไปใช้บนเครื่องได้หรือไม่

โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA ล่วงหน้า รวมถึงแจ้งชื่อผู้ผลิตและชื่อผลิตภัณฑ์ให้ทราบ

 • ท่านไม่จำเป็นต้องแสดงแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) เพื่อใช้อุปกรณ์บนเครื่องบิน
 • ช่องจ่ายไฟจะมีให้บริการในเครื่องบินบางรุ่นและชั้นโดยสารบางชั้น

การพกพาแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบิน

เนื่องด้วยกฎระเบียบการรักษาความปลอดภัย แบตเตอรี่บางประเภทและบางขนาดจะไม่สามารถใช้งานบนเครื่องหรือไม่สามารถเช็คอินได้ ดังนั้น โปรดติดต่อเราล่วงหน้า

การให้บริการพลังงานไฟฟ้า

ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินจะสามารถใช้งานได้ ยกเว้นขณะที่เครื่องบินมีการเคลื่อนที่บนลานบิน เครื่องขึ้น และเครื่องลงจอด เครื่องบินบางรุ่นและชั้นโดยสารบางชั้นอาจไม่มีช่องจ่ายไฟติดตั้งมาด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ วิธีการใช้ช่องเสียบปลั๊กบนที่นั่งสำหรับ (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

หากท่านต้องการใช้ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบิน เครื่อง CPAP ของท่านจะต้องได้รับการรับรองโดย ANA ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนต่อระบบปฏิบัติการบนเครื่องบิน

 • สำหรับเครื่อง CPAP ที่ได้รับการรับรองให้ใช้กับช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบิน โปรดดูที่รายการด้านล่าง
 • ไม่สามารถใช้เครื่องทำความชื้นบนเครื่องได้

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ นอกเหนือจากเครื่อง CPAP ไม่สามารถใช้งานโดยใช้ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินได้ อุปกรณ์ที่ใช้งานได้: อุปกรณ์ที่ใช้ไฟสูงสุด 110V/60Hz และใช้พลังงาน 75W

 • Autoset C
 • Autoset S
 • Jusmine (KM AUTO CPAP)
 • Sleep Mate S8
 • Sleep Mate S9
 • Sleep Mate 10
 • Transcend 365
 • AirSense 10
 • BiPAP Auto M Series
 • BiPAP Auto M Series with Bi-Flex
 • BiPAP Auto System One
 • DreamStar Auto Evolve
 • DreamStation 2 Auto CPAP Advanced
 • ICON
 • ICON AUTO
 • ICON AUTO+
 • ICON NOVO
 • ICON PREMO
 • REMstar Auto A-Flex System One
 • REMstar Auto C-Flex
 • REMstar Auto M Series
 • REMstar Auto M Series with A-Flex
 • REMstar Plus C-Flex
 • REMstar Plus M Series
 • REMstar Pro C-Flex
 • REMstar Pro C-Flex+ System One
 • REMstar Pro M Series
 • S.BOX
 • S8 Respond
 • S9 Auto
 • S9 Respond
 • XT Auto Neo

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดของสายการบินพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือพิเศษในเที่ยวบินนั้นอาจแตกต่างจากที่เสนอโดย ANA สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

นอนหลับได้อย่างสบายยิ่งขึ้น

ANA ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเกี่ยวกับภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ รวมถึงความผิดปกติในด้านการหายใจเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้า

เราจะพัฒนาสภาพแวดล้อมสำหรับการนอนหลับบนเครื่องบินเพื่อมอบความสบายให้กับลูกค้าของเรา

ข้อความต่อไปนี้มาจากดร. โคจิ นารุอิ ผู้อำนวยการศูนย์นิทราเวชจาก โรงพยาบาลโทระโนะมง ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสหพันธ์ Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations

“การนอนหลับที่ดีคือกุญแจสำคัญต่อการรักษาความเยาว์วัยและสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เดินทางเป็นเวลานาน การนอนหลับอย่างเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นต่อการทำงานในวันถัดไป เราจึงขอแนะนำให้เลือกสายการบินที่มอบสภาพแวดล้อมสำหรับการนอนหลับที่ดีที่สุด ไม่นานมานี้ ปัญหาเรื่องการนอนหลับและการนอนไม่พอ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ (SAS) และมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP) ซึ่งสามารถนำไปใช้บนเครื่องบินได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากว่าอาจมีข้อจำกัดในการใช้อุปกรณ์ CPAP ท่านควรติดต่อสอบถามสายการบินล่วงหน้า”

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (ใช้ CPAP)

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA