ลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม

ลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เปลหามสำหรับลูกค้าที่จำเป็นต้องนอนเหยียดตัวตลอดเที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงขณะเครื่องขึ้นและลงจอดเนื่องด้วยโรคภัย การบาดเจ็บ หรือภาวะอื่นๆ

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ไอคอนที่มีชื่อว่า ภายในประเทศญี่ปุ่น หรือ ระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นความแตกต่างในการให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและเที่ยวบินระหว่างประเทศ เนื้อหาที่ไม่ได้ระบุด้วยไอคอนจะมีให้สำหรับเที่ยวบินทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศ

การจอง

เปลหามจะมีไว้เพื่อลูกค้าที่ไม่สามารถนั่งหลังตรงในที่นั่งได้และจำเป็นต้องนอนเหยียดตลอดเที่ยวบิน ซึ่งรวมถึงขณะเครื่องขึ้นและลงจอดเนื่องด้วยโรคภัย การบาดเจ็บ หรือภาวะอื่นๆ

เมื่อใช้เปลหาม เข็มขัดนิรภัยจะรัดท่านไว้ในท่านอนหงายเพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนที่ตลอดเที่ยวบิน

เราจะใช้ม่านกั้นบริเวณเปลหาม อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราอาจเปิดม่านขณะที่เครื่องกำลังเข้าจอด เครื่องขึ้น และลงจอด

ขนาดเปลหาม

  • ความยาว: ประมาณ 180 ซม.
  • ความกว้าง: ประมาณ 40 ซม.
  • ความสูง: ประมาณ 96 ซม.

ระยะเวลาการขอรับบริการ

หากต้องการจองเปลหาม โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นและ 96 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเที่ยวบินที่ท่านต้องการ เราจะพิจารณาคำขอแล้วติดต่อท่านในภายหลัง โปรดทราบว่าเราอาจจะไม่สามารถจัดตามคำขอของท่านได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านการบำรุงรักษา เที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินประเภทดังกล่าวจำเป็นต้องมีที่นั่งที่ท่านต้องการทั้งก่อนและหลังเที่ยวบินของท่าน รวมถึง เปลหามอาจไม่สามารถใช้ได้ในเครื่องบินบางรุ่น

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ค่าบริการเปลหาม

ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเปลหามต่างหากนอกเหนือจากค่าโดยสารที่เรียกเก็บ โปรดสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการเปลหามเมื่อทำการจอง

ผู้ติดตาม

ลูกค้าที่ใช้เปลหามจะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคคลที่ได้รับการรับรองจากแพทย์

การเตรียมการที่จำเป็น

เราขอให้ลูกค้าเตรียมสิ่งต่างๆ ดังนี้

เราขอให้ท่านแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้ทราบล่วงหน้าสำหรับกระบวนการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และสถานีกักกันโรค (เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น)

เราขอแนะนำให้ลูกค้าที่จะใช้เครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (POC) หรือเครื่องช่วยหายใจบนเครื่องบินให้เตรียมแบตเตอรี่ที่จะใช้งานได้เป็นระยะเวลาเทียบเท่ากับ 150% ของระยะเวลาเดินทางของเที่ยวบินที่คาดการณ์ไว้

ช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบินไม่สามารถจ่ายกระแสพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรพอ เนื่องจากเราไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้ากับช่องจ่ายไฟตามที่นั่งบนเครื่องบิน โปรดเตรียมแบตเตอรี่ให้เพียงพอ

เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA และ Oriental Air Bridge

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

พร้อมให้บริการในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA

การขึ้นเครื่อง

โปรดมาถึงสนามบินล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับดำเนินตามขั้นตอนที่สำคัญ

เวลาโดยประมาณที่ควรมาถึงสนามบิน

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

ปลายทาง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเหลือท่านไปยังห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าหรือไปพบผู้ที่มารับท่าน โปรดอย่างลังเลที่จะแจ้งให้เราทราบ โปรดยื่นคำขอรับบริการนี้ในระหว่างทำการจองของท่านหรือติดต่อ จุดบริการผู้ทุพพลภาพของ ANA เพื่อยื่นคำขอแทน

คำถามที่พบบ่อยและติดต่อ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA