อุปกรณ์ที่ให้บริการ

อุปกรณ์ที่ให้บริการ

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มีให้บริการที่สนามบินและบนเครื่องบิน โปรดทราบว่าอุปกรณ์บางอย่างพร้อมให้บริการเฉพาะที่สนามบินบางแห่ง บนเครื่องบินบางประเภท หรือเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

สำหรับอุปกรณ์ให้เช่าที่จำเป็นต้องจองล่วงหน้า โปรดติดต่อ จุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

เมื่อออกเดินทาง

เคาน์เตอร์ “การช่วยเหลือพิเศษ”

มีความช่วยเหลือพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการด้านการแพทย์หรือความบกพร่องทางร่างกาย ณ เคาน์เตอร์บริการ ที่สนามบินในรายการด้านล่าง โปรดไปที่เคาน์เตอร์นี้หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

“การช่วยเหลือพิเศษ” (ประเภทห้อง)
โปรดดูด้านล่างสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเคาน์เตอร์ในสนามบินของ ANA ที่สนามบินหลักในญี่ปุ่น
สนามบิน อาคารผู้โดยสาร หมายเลขเคาน์เตอร์
โตเกียว (ฮาเนดะ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 2 เคาน์เตอร์ 8 ถัดจากจุดตรวจสอบความปลอดภัย B
ชั้น 2 เคาน์เตอร์ 12 ถัดจากจุดตรวจสอบความปลอดภัย C
โตเกียว (ฮาเนดะ) เที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ถัดจากเคาน์เตอร์ให้ข้อมูล
โตเกียว (นาริตะ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 3
โตเกียว (นาริตะ) เที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4
ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ชั้น 2 เคาน์เตอร์หมายเลข 1
นาโงย่า (ชูบุ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ชั้น 3 เคาน์เตอร์หมายเลข M5
โอซาก้า (อิตามิ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น อาคารผู้โดยสารทิศใต้ ชั้น 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 7
โอซาก้า (คันไซ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 2 เคาน์เตอร์หมายเลข 2
โอซาก้า (คันไซ) เที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4 เคาน์เตอร์หมายเลข A20
สนามบินฟุกุโอกะ เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ชั้น 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 1
โอกินาว่า (นาฮะ) เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ชั้น 3 เคาน์เตอร์หมายเลข 1
“การช่วยเหลือพิเศษ” (เคาน์เตอร์ทรงต่ำ)

นอกจากนี้เรายังมีเคาน์เตอร์ที่มีความสูงต่ำสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นและผู้ที่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ขณะนั่ง

ความช่วยเหลือในห้องรับรอง ANA

ห้องรับรอง

เคาน์เตอร์ต้อนรับ

เคาน์เตอร์ต้อนรับเหล่านี้มีความสูงที่เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นและผู้ที่ต้องการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ขณะนั่ง

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ห้องรับรอง ANA SUITE: โตเกียว (นาริตะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ)
 • ห้องรับรองของ ANA: โตเกียว (นาริตะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), เซนได, โคมัตสึ, โอซาก้า (อิตามิ), ฮิโรชิมะ, ฟุกุโอกะ, คาโงชิมะ, โอกินาว่า (นาฮะ)
 • ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสายขาเข้าของ ANA: โตเกียว (นาริตะ)
พื้นที่พิเศษสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็น

พื้นที่เหล่านี้สงวนไว้สำหรับผู้โดยสารที่นั่งรถเข็นเท่านั้น

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ห้องรับรอง ANA SUITE: โตเกียว (นาริตะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ)
 • ห้องรับรองของ ANA: โตเกียว (นาริตะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), เซนได, โคมัตสึ, โอซาก้า (อิตามิ), โอคายามะ, ฮิโรชิมะ, มัตสึยามะ, ฟุกุโอกะ, คาโงชิมะ, โอกินาว่า (นาฮะ)
 • ห้องรับรองสำหรับผู้โดยสายขาเข้าของ ANA: โตเกียว (นาริตะ)
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีในห้องรับรอง

ทางเดินกว้างเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ห้องน้ำเอนกประสงค์

ป้ายให้ข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ห้องรับรอง ANA และของพันธมิตร ทั่วโลก

เครื่องมือสื่อสาร

เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสาร

สมุดจด/ กระดานสื่อสาร (ชนิดกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารที่ราบรื่นให้กับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด และลูกค้าต่างชาติ เราได้ติดตั้งกระดานเขียนและกระดานสื่อสารที่เคาน์เตอร์ในสนามบินในประเทศญี่ปุ่น โดยมีกระดานสื่อสารอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดกระดาษและชนิดอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดกระดาษเขียนไว้ใน 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี และชนิดอิเล็กทรอนิกส์เขียนไว้ใน 17 ภาษา*

 • * ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนกวางตุ้ง (ฮ่องกง), ภาษาจีนดั้งเดิม (ไต้หวัน), ภาษาเกาหลี, ภาษาฮินดู, ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนม่า (ภาษาพม่า), ภาษากัมพูชา, ภาษามาเลย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน
พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • 50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สมุดจด (มุมมองด้านหน้า)

ชนิดอิเล็กทรอนิกส์ให้ข้อมูลในภาษาดังต่อไปนี้: ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาจีนกวางตุ้ง, ภาษาจีนไต้หวัน, ภาษาเกาหลี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาสเปน, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาไทย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาฮินดู, ภาษาเมียนม่า, ภาษาเขมร/กัมพูชา, ภาษามาเลย์

กระดานสื่อสาร (ชนิดกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์)

เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสาร

เครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารพร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โปรดสอบถามสมาชิกเจ้าหน้าที่ ANA หากท่านต้องการใช้เครื่องมือเหล่านี้

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ) ที่เคาน์เตอร์ให้การช่วยเหลือพิเศษ (พื้นที่ภายในประเทศ)
กระดานสื่อสาร ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย

มีการติดตั้งกระดานสื่อสาร ณ จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและชาวต่างชาติสามารถใช้กระดานขณะชี้ที่จุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับจุดตรวจรักษาความปลอดภัย

การสื่อสารผ่านภาษาท่าทางทางไกลโดยใช้แท็บเล็ต

การใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตที่ออกแบบเฉพาะเพื่อดำเนินการแปลความหมายการสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่สนามบินในภาษาท่าทางและการพูดในเวลาเดียวกัน

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ) ที่เคาน์เตอร์ให้การช่วยเหลือพิเศษ
บริการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความโดยใช้แท็บเล็ต

จดจำคำพูดของเจ้าหน้าที่และแสดงออกมาเป็นข้อความ

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ) ที่เคาน์เตอร์ให้การช่วยเหลือพิเศษ

รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเดิน/รถเข็นไฟฟ้า

รถเข็นของสนามบิน

รถเข็นของสนามบิน

สามารถใช้รถเข็นของสนามบินเพื่อนำท่านไปยังที่นั่งบนเครื่องบิน
ล้อขนาดใหญ่สามารถถอดออกได้และที่พักแขนสามารถพับเก็บได้เพื่อปรับให้เหมาะกับทางเดินที่แคบในห้องโดยสาร
แม้จะมีที่หมุนล้อด้วยมือ แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับการเดินทางด้วยตนเองในระยะทางไกล

ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 50 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 95 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 43 ซม.
 • น้ำหนัก: ประมาณ 22 กก.
รถเข็นที่ไม่มีโลหะ

สนามบินบางแห่งมีรถเข็นเรซิน (ไม่มีโลหะ) ซึ่งเครื่องตรวจจับโลหะจะไม่สามารถตรวจจับได้ สามารถใช้ได้ในทางเดินบนเครื่องบินหลังจากถอดล้อใหญ่ออกแล้ว

ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 47 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 91 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 42 ซม.
 • น้ำหนัก: 28.5 กก.
รถเข็นไฟฟ้า

สนามบิน 49 แห่งในญี่ปุ่นยกเว้นสนามบินริชิริ

รถเข็นขนาดใหญ่ของสนามบิน

รถเข็นของสนามบินนี้เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่มีขนาดตัวใหญ่สำหรับใช้ภายในสนามบิน รถเข็นชนิดนี้ไม่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารเครื่องบินได้

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), ฮาโกดาเตะ, โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), ฮิโรชิม่า, อิวาคุนิ, ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ)
ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 64 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 50 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 55 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 102 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 50 ซม.
รถเข็นของสนามบินแบบปรับเอนได้

รถเข็นของสนามบินชนิดนี้สามารถปรับขยายเป็นแนวนอนได้ รถเข็นชนิดนี้ไม่สามารถนำเข้าไปยังห้องโดยสารในเครื่องบินได้ ตำแหน่งแนวนอนไม่สามารถใช้ได้ในขณะเดินทาง

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (อิตามิ), มัตสึยามะ, คุมาโมโตะ, โอกินาว่า (นาฮะ), อิชิงากิ
ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 45 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 45 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 119 ซม.
 • ความกว้างในท่านอนราบ: ประมาณ 200 ซม.
เข็นแบบปรับเอนได้ทั้งตัวสำหรับใช้ในห้องโดยสาร

มีรถเข็นแบบปรับเอนได้ทั้งตัวสำหรับลูกค้าที่อยู่ในท่านั่งลำบาก รถเข็นนี้สามารถใช้ได้บนทางเดินบนเครื่องบิน

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • สนามบินภายในประเทศ 49 แห่งในญี่ปุ่น (ยกเว้นสนามบินริชิริ)
ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 38 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 42 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 44.5 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 142 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 86.5 ซม.

อุปกรณ์ช่วยในการเดิน: รถเข็นช่วยพยุงเดิน

รถเข็นช่วยพยุงเดินมีไว้เพื่อช่วยผู้โดยสารของเราใช้ในการเดินบริเวณสนามบิน
มาพร้อมกับมือจับที่สามารถปรับความสูงได้และคันโยกห้ามล้อขนาดกว้าง ทำให้รถเข็นช่วยพยุงเดินนี้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ บริเวณสนามบิน
นอกจากนี้ยังมีตะกร้าที่สามารถเป็นได้ทั้งที่นั่งและช่องใส่สัมภาระของท่าน
หากท่านต้องการใช้รถเข็นช่วยพยุงเดิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของเราทราบในวันเดินทาง
(บริการนี้ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้)

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • 50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

รถเข็นไฟฟ้า

มีรถเข็นไฟฟ้าพร้อมให้บริการที่อาคารผู้โดยสาร 2 ของสนามบินฮาเนดะ สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สะดวกในการเดินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง โปรดแจ้งพนักงานที่เคาน์เตอร์โดยตรง เนื่องจากไม่สามารถจองล่วงหน้าได้

 • * พร้อมให้บริการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 19:00 น.
 • * เนื่องจากการขยายเวลาก่อสร้างในสนามบินฮาเนดะ รถเข็นไฟฟ้าจึงไม่พร้อมให้บริการในบริเวณท่าเรือทางเหนือของสนามบินในขณะนี้

กระเป๋ากันกระแทกและผ้าคลุมสำหรับรถเข็น

เราจะดูแลรถเข็นของท่านด้วยความใส่ใจยิ่งและจัดเก็บไว้ในหรือไว้ภายใต้กระเป๋ากันกระแทกและผ้าคลุมแบบฉบับของ ANA ของเรา

 • บริการนี้ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้
 • บริการนี้พร้อมให้บริการสำหรับรถเข็นแบบเข็นด้วยตนเองและแบบพับได้เท่านั้น
 • โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการโดยขึ้นอยู่กับจำนวนของผ้าคลุมที่เหลืออยู่และรูปทรงของรถเข็น
 • บริการนี้พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น

อุปกรณ์ช่วยในการขึ้นเครื่อง

OMOTENASHI GUIDE

QR โค้ด

หากท่านดาวน์โหลดแอพ ท่านสามารถแปลงประกาศที่กำลังดำเนินการอยู่ที่ประตูขึ้นเครื่องให้เป็นข้อความและแสดงในสมาร์ทโฟนของท่านได้

นอกจากจะมีบริการให้เป็นภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ จีน แล้ว ยังมีภาษาเกาหลีอีกด้วย และสามารถแปลและแสดงได้ในภาษาที่ท่านต้องการ

 • * บริการนี้พร้อมให้บริการที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

“OMOTENASHI GUIDE” คืออะไร

 • * จากส่วนนี้ ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ภายนอก
พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • 50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ประตูขึ้นเครื่อง

ประตูขึ้นเครื่องนี้มีความกว้างเพียงพอสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินในการเดินผ่านประตูนี้

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • 50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

สะพานเทียบเครื่องบินไร้ขั้นบันได

นี่คือสะพานเทียบเครื่องบินแบบไม่มีขั้นบันได ผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถข้ามได้อย่างราบรื่น

ทางลาดสำหรับขึ้นเครื่อง

ทางลาดนี้มีไว้สำหรับช่วยลูกค้าในการขึ้นเครื่อง

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้
 • 50 สนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น

เปลช่วยเหลือ

เปลช่วยเหลือถูกนำมาใช้ที่สนามบินที่ซึ่งไม่มีลิฟต์ขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารหรือลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็นให้บริการ
ท่านสามารถนั่งอยู่ประจำที่ โดยที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวท่านขึ้นและลงบันไดและพาไปยังที่นั่งของท่านในห้องโดยสาร

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (อิตามิ), โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (โกเบ), ฟูกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ), วักกะไน, โอค็อตสค์ มอมเบทสึ, เมมันเบทสึ, อาซาฮิคาวะ, เนมุโระ นากาชิเบทสึ, คุชิโระ, ฮาโกดาเตะ, อาโอโมริ, โอดาเตะ โนชิโระ, อาคิตะ, โชไน, เซนได, ฟุคุชิมะ, ฮะชิโจจิมะ, นีงาตะ, ชิซุโอกะ, โทยามะ, โคมัตสึ, โนโตะ, โอคายามะ, ฮิโรชิมะ, อิวาคุนิ, ยามากุชิ อุเบะ, ทตโตริ, โยนาโกะ, ฮากิ อิวามิ, ทากามัตสึ, โทกุชิมะ, มัตสึยามะ, โคจิ, ซางะ, โออิตะ, คุมาโมโตะ, นางาซากิ, สึชิมะ, โกโต ฟุคุเอะ, มิยาซากิ, คาโกชิมะ, มิยาโกะ, อิชิงากิ

ขนาด
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 38 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 26.5 ซม.
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 52 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 136 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 84 ซม.

ลิฟต์ขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสาร

เป็นพาหนะสำหรับสนามบินโดยเฉพาะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การยก เมื่อการขึ้นเครื่องดำเนินการโดยใช้บันไดขึ้นเครื่อง ลิฟต์ขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารจะถูกนำมาใช้เพื่อบรรทุกยกผู้โดยสารขึ้นในขณะนั่งอยู่บนรถเข็นไปยังประตูเครื่องบิน

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

ซัปโปโร (นิวชิโตเสะ), โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโกย่า (ชูบุ), โอซาก้า (อิตามิ), โอซาก้า (คันไซ), ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ)

บันไดขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารที่มาพร้อมกับลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็น

ลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็นช่วยให้สามารถยกรถเข็นข้ามบันใดขึ้นเครื่อง

อาจไม่มีสำหรับอากาศยานบางประเภท

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

โตเกียว (ฮาเนดะ), โตเกียว (นาริตะ), นาโงย่า (ชูบุ), โอซาก้า (อิตามิ), ฟูกุโอกะ, โอกินาว่า (นาฮะ), ริชิริ, ฮาโกดาเตะ, โอคายามะ, มัตสึยามะ, คุมาโมโตะ, มิยาโกะ, อิชิงากิ

อุปกรณ์ไต่บันไดด้วยระบบไฟฟ้า (S-Max)

เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการขึ้นเครื่องบิน ในกรณีที่ไม่มีลิฟต์ขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารหรือลิฟต์บันไดสำหรับรถเข็นให้บริการ S-Max ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการขับเคลื่อนช่วยให้การขึ้นเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากช่วยในการขึ้นและการลงของบันได และช่วยในการเคลื่อนที่ไปยังที่นั่งในห้องโดยสารในขณะที่ผู้โดยสารอยู่ในท่านั่ง

พร้อมให้บริการในสนามบินต่อไปนี้

โตเกียว (นาริตะ), โอซาก้า (อิตามิ), โอค็อตสค์ มอมเบทสึ, เซนได, ฟุกุโอกะ

ประเภทรถเข็นและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถเข็น

ประเภทรถเข็น

ที่นั่งพร้อมที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้

ในห้องโดยสาร ที่นั่งริมทางเดินบางที่มีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้เพื่อทำให้เคลื่อนย้ายระหว่างรถเข็นและที่นั่งได้ง่ายขึ้น

โปรดแจ้งให้เราทราบหากท่านต้องการที่นั่งพร้อมที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้ เนื่องจากตำแหน่งที่นั่งเหล่านี้แตกต่างไปตามเครื่องบินและนั่งริมทางเดินทั้งหมดไม่ได้มีที่พักแขนที่สามารถเคลื่อนได้

รถเข็นนั่งบนเครื่องบิน

มีบริการรถเข็นนั่งบนเครื่องบินสำหรับการใช้งานบนเครื่อง โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
ท่านไม่สามารถทำการห้ามล้อรถเข็นได้ด้วยตัวเอง

ขนาด (แบบใหม่):
 • ความกว้างที่นั่ง: ประมาณ 31 ซม.
 • ความลึกที่นั่ง: ประมาณ 33 ซม. (ไม่รวมเบาะนวม)
 • ความสูงที่นั่ง: ประมาณ 42 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 87 ซม.
 • ความสูงด้านหลังที่นั่ง: ประมาณ 41 ซม.
 • มีให้บริการบนเครื่องบินทุกลำ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรถเข็น

เครื่องบินบางประเภทมีห้องน้ำสำหรับรถเข็นบนเครื่องบิน โปรดสอบถามผู้ดูแลในห้องโดยสารเพื่อรับความช่วยเหลือในการเข้าห้องน้ำและกลับที่นั่งเมื่อต้องการ โดยจะไม่มีการให้การช่วยเหลือภายในห้องน้ำ

 • พร้อมให้บริการบนเครื่องบินทุกลำ ยกเว้นเครื่องบิน B737-800 และ De Havilland Canada Dash 8-400

กระดานสื่อสาร ANA

กระดานสื่อสาร ANA

เราได้ติดตั้งกระดานสื่อสารเข้ากับระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและใช้สำหรับสื่อสารกับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด และลูกค้าต่างชาติ มีภาษาให้บริการถึง 17* ภาษา

 • * ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนประยุกต์, ภาษาจีนกวางตุ้ง (ฮ่องกง), ภาษาจีนดั้งเดิม (ไต้หวัน), ภาษาเกาหลี, ภาษาฮินดู, ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเมียนม่า (ภาษาพม่า), ภาษากัมพูชา, ภาษามาเลย์, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาตากาล็อก, ภาษาสเปน

การช่วยเหลือทางภาษานี้ไม่เพียงแต่เป็นในรูปข้อความ แต่ยังสามารถพูดโต้ตอบและครอบคลุมผู้โดยสารทุกประเภท รวมถึงผู้โดยสารที่มีความพิการทางร่างกายด้วย

คำแนะนำที่เป็นอักษรเบรลล์ / อักษรขนาดใหญ่

คำแนะนำที่เป็นอักษรเบรลล์ / อักษรขนาดใหญ่

โบรชัวร์เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินในห้องโดยสารแบบอักษรเบรลล์มีให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีความบกพร่องทางสายตา (ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ) โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

พนักงานบริการบนเครื่องบินจะอธิบายถึงอุปกรณ์ที่นั่งและสิ่งอำนวยความสะดวกบนเครื่องบินรวมถึงห้องน้ำ

เมนูเครื่องดื่มที่เป็นอักษรเบรลล์และอักษรขนาดใหญ่

โปรดสอบถามพนักงานบริการบนเครื่องบินหากต้องการ

นิตยสารบนเที่ยวบิน “TSUBASA - GLOBAL WINGS -” เวอร์ชันอักษรเบรลล์และแบบบันทึกเสียง

บทความบางรายการที่ตีพิมพ์ใน “TSUBASA-GLOBAL WINGS” เป็นแบบอักษรเบรลล์และแบบเสียง (อ่านโดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) ให้ได้เพลิดเพลินบนห้องโดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า (จนถึง 7 วันก่อนเวลาออกเดินทาง)
 • เป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
 • เนื่องจากนิตยสารมีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่พร้อมให้บริการในทุกครั้ง
 • รายการเวอร์ชันเสียงพร้อมใช้งานในรายการความบันเทิงบนเครื่อง “AUDIO BOOK-TSUBASA GLOBAL WINGS-” โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า

ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจากจอภาพส่วนตัว

ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จะเปิดใช้งานได้โดยการสัมผัสที่ใดก็ได้บนจอภาพส่วนตัวเป็นเวลานานกว่า 5 วินาทีขึ้นไป โปรดติดต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เนื่องจากจำเป็นต้องตั้งค่า

 • * จะไม่ถูกเปิดใช้งานเมื่อจอภาพปิดอยู่/กำลังแสดงแผนที่อยู่
 • * ในโหมดสำหรับเด็ก ปุ่มเรียกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเปิดใช้งานโดยการสัมผัสจอภาพเป็นเวลา 10 วินาที
 • * มีให้บริการในเครื่องบินบางประเภท
  เที่ยวบินระหว่างประเทศ: A320neo (กำลังติดตั้ง), A380-800 (ติดตั้งแล้ว)
  เที่ยวบินภายในประเทศ: A321neo / B787-9 (375 ที่นั่ง) / B787-10 / B777-200 (392 ที่นั่ง) (กำลังติดตั้ง)

เปลหามในห้องโดยสารและที่ยึดร่างกายส่วนบน

เปลหามในห้องโดยสาร

เมื่อใช้งาน

เปลหามจะถูกยึดติดไว้ที่ด้านบนของที่นั่ง ตำแหน่งที่ตั้งของเปลหามจะแตกต่างกันไปตามเครื่องบิน ยกเว้นเครื่องบินบางประเภท มีบริการม่านกั้นและสามารถนำม่านกั้นมาใช้ได้ยกเว้นระหว่างการขึ้นบินและในระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด

ในขณะที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดเพื่อความปลอดภัย จะไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งหรือไปห้องน้ำได้ อุปกรณ์ทางการแพทย์จะวางไว้บนที่นั่งด้านล่างเปลหาม โปรดดูที่ ลูกค้าที่ต้องใช้เปลหาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจอง

ขนาด:
 • ความยาว:ประมาณ 180 ซม.
 • ความกว้าง: ประมาณ 40 ซม.
 • ความสูง: ประมาณ 96 ซม.

เบาะนิรภัย

เบาะนิรภัยสำหรับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการคงให้อยู่ในท่านั่งพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • เรามีให้บริการสามขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตามรูปร่างของท่าน
 • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า
 • อาจจะไม่พร้อมให้บริการในที่นั่งของเครื่องบินบางลำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง โปรดดูได้ที่ ลูกค้าที่ต้องการเบาะนิรภัย / สายรัดนิรภัย

สายรัดนิรภัย

เข็มขัดพยุงหลังคือเข็มขัดช่วยเหลือที่ออกแบบสำหรับพยุงร่างกายส่วนบน สายรัดนิรภัยมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาความยากลำบากในตำแหน่งการนั่งพิงพนักเนื่องด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ความทุพพลภาพ

 • การบริการให้ยืมประเภทเสื้อกั๊กและประเภทสายรัดในการส่งครั้งเดียว
 • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า
 • อาจจะไม่พร้อมให้บริการในที่นั่งของเครื่องบินบางลำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง โปรดดูได้ที่ ลูกค้าที่ต้องการเบาะนิรภัย / สายรัดนิรภัย

หมอน/ผ้าห่ม

มีหมอนและผ้าห่มให้ยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมตำแหน่งการนั่งให้มั่นคงโดยการสอดหมอนและผ้าห่มในช่องว่างระหว่างร่างกายและที่นั่ง

 • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจอง โปรดดูได้ที่ ลูกค้าที่ต้องการเบาะนิรภัย / สายรัดนิรภัย 

แท่นรองรับขา

เนื่องด้วยความทุพพลภาพต่างๆ ที่มาพร้อมกับความเจ็บป่วย กระดูกร้าว หรือความบกพร่องบางประการ ANA ขอมอบบริการ “แท่นรองรับขา” ให้กับลูกค้าที่มีความยากลำบากในการนั่งโดยวางเท้าไว้กับพื้น

 • ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า
 • พร้อมให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (ดำเนินการโดย ANA) เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ระหว่างการขึ้นบินและลงจอด นอกจากนี้ โปรดทราบว่าท่านสามารถระงับการใช้แท่นรองรับเท้าได้ เนื่องจากเงื่อนไขในการบินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • ท่านอาจไม่สามารถเหยียดขาได้ตรงเต็มที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน

อุปกรณ์ทางการแพทย์/ยา

ถังออกซิเจนสำหรับเช่าจาก ANA (บริการที่มีค่าใช้จ่าย)

เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

 • การจอง: 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม: 3,000 เยนต่อเส้นทางเที่ยวบิน (โดยไม่คำนึงถึงจำนวนของถัง)
 • ความจุ: 400 ลิตร/ถัง

โดยที่สามารถปรับการตั้งค่าการไหลของออกซิเจนได้ภายในช่วง 0.25 ถึง 6.0 ลิตรต่อนาที

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

 • การจอง: 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียม: 10,000 เยนต่อถัง
 • ความจุ: 360 ลิตร/ถัง

โดยที่สามารถปรับการตั้งค่าการไหลของออกซิเจนได้ภายในช่วง 0.25 ถึง 5.0 ลิตรต่อนาที

สำหรับวิธีการใช้งานถังออกซิเจน โปรดดูข้อมูลที่ คำแนะนำการใช้ถังออกซิเจน:

ผู้โดยสารที่ต้องการเช่าถังออกซิเจนต้องส่ง แบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF) ล่วงหน้า โดยเราจะเตรียมจำนวนถังออกซิเจนที่เช่าตามปริมาณออกซิเจนที่ลูกค้าต้องการตามที่แพทย์ประจำตัวได้ระบุไว้ในแบบฟอร์ม MEDIF

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

เสาแขวนให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

เสาแขวนให้อาหารทางหลอดเลือดดำสำหรับลูกค้าที่ต้องรับอาหาร การเสริมสารอาหาร ฯลฯ ผ่านหลอดเลือดดำ พร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านต้องทำการจองล่วงหน้า

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ: 96 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ชุดเครื่องมือแพทย์/ชุดปฐมพยาบาล (เครื่องมือปฐมพยาบาล)

ห้องโดยสารจะมีเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลให้แก่ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ

อุปกรณ์ทางการแพทย์:

หูฟังแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องกู้ชีพ (หน้ากากกันสัมผัส, ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบ) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมียาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าซึ่งใช้กันทั่วไปอื่นๆ ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย

ยาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป:

เมาเครื่องบิน ยาแก้ปวด ยาลดกรดจากการย่อยอาหาร ฯลฯ

เราขอแนะนำให้ท่านนำยาของท่านมาเอง

ชุดเครื่องมือฉุกเฉินของแพทย์ (เครื่องมือปฐมพยาบาล)

ห้องโดยสารจะมีการเตรียมพร้อมสำหรับเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่แพทย์อาสาสามารถนำไปใช้ได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์บนเครื่องบิน

เวชภัณฑ์:
 • ชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำ/ชนิดฉีด: น้ำเกลือทั่วไป, กลูโคส 20%, อะดรีนาลีน, อะโทรปีน, ไฮโดรคอร์ติโซนโซเดียมฟอสเฟต ฯลฯ
 • ยาชนิดรับประทาน: ไนโตรกลีเซอริน, ยาแก้แพ้ ดี-คลอร์เฟนิรามีน มาอีเลต ฯลฯ
อุปกรณ์ทางการแพทย์:
 • อุปกรณ์สำหรับผูกรัดและเย็บแผล*, กระบอกฉีดยา, ชุดให้น้ำเกลือ, สายสวนปัสสาวะ* เป็นต้น
 • ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการบรรทุกขึ้นเครื่องบินซึ่งสอดคล้องตากกฎระเบียบการบังคับใช้แห่งกฎหมายการบินพลเรือน
 • *เที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น

ชุดเครื่องมือกู้ชีพ

ชุดเครื่องมือ CPR (ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ) ที่ประกอบด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายวัตถุแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจนั้นบรรทุกขึ้นบนเที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวบิน

อุปกรณ์ทางการแพทย์:

เครื่องมือการใส่ท่อช่วยหายใจ, ชุดเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด, เครื่องช่วยหายใจ ฯลฯ

 • อุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้จะนำไปใช้โดยแพทย์ และบรรทุกขึ้นเครื่องบินซึ่งสอดคล้องตากกฎระเบียบการบังคับใช้แห่งกฎหมายการบินพลเรือน

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เพื่อให้ระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินบนเครื่องบินของเรามีความรัดกุมมากขึ้น เครื่องบินของเราจะมีเครื่อง AED ประจำเครื่องทุกลำ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถส่งการกระตุกด้วยไฟฟ้าไปยังหัวใจและกำจัดภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัวอันมีสาเหตุจากกล้ามเนื้อหัวใจตายรวมทั้งอาการอื่นๆ

เครื่อง AED ที่บรรทุกขึ้นเครื่องบินในปัจจุบันนี้มีฟังก์ชั่นที่สามารถตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจได้ หน้าจอแสดงผลแบบผลึกเหลว (LCD) บนเครื่อง AED นั้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์อาการของผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

อุปกรณ์อื่นๆ

สายยืดเข็มขัดนิรภัย

สายยืดนี้สามารถใช้เพื่อยืดความยาวของเข็มขัดนิรภัยที่ติดอยู่กับที่นั่ง
ซึ่งสามารถใช้เพื่อยึดอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้ากับที่นั่งได้ หรือสำหรับผู้โดยสารที่มีร่างกายใหญ่
สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA

โปรดคืนสายยืดเข็มขัดนิรภัยที่ให้บริการบนเครื่องบิน ให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเมื่อท่านจะลงจากเครื่อง

 • * ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สายยืดเข็มขัดนิรภัยของท่านที่พกพามาเอง

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อจุดบริการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ ANA