ข้อกำหนดเบาะนั่งนิรภัยเด็ก

ข้อกำหนดสำหรับการใช้เบาะนั่งนิรภัยเด็กบนเครื่อง

ผู้โดยสารที่วางแผนจะนำเบาะนั่งนิรภัยเด็กขึ้นเครื่องเพื่อใช้ในเที่ยวบินจะต้องแน่ใจว่าเบาะนิรภัยนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองที่ระบุไว้ในที่นี้

ได้การรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น (MLIT)

เบาะที่นั่งที่ได้การรับรองจากกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น

ภาพนี้แสดงเบาะนั่งนิรภัยเด็กที่ได้รับการรับรองจาก MLIT

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งของประเทศญี่ปุ่น (MLIT) (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

ได้รับการรับรองจากตามเกณฑ์มาตรฐาน จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป

เบาะที่นั่งที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน จากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติในยุโรป

ที่ด้านบนของเครื่องหมายคือหมายเลขข้อบังคับ ECE และหมายเลขซีรีส์การปรับปรุง

  • โปรดตรวจสอบว่ามี ECE หรือ UN ปรากฏอยู่หรือไม่

ด้านล่างหมายเลขคือคำว่า Universal ตามด้วยช่วงน้ำหนัก หมายเลขซีเรียลรหัสประเทศ และชื่อผลิตภัณฑ์

  • หมายเลข 03 ในหมายเลขซีเรียลคือหมายเลขการปรับปรุงข้อบังคับ

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard - FMVSS)

เบาะที่นั่งได้รับการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านยานยนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard - FMVSS)

ด้านบนสุดคือหมวดน้ำหนัก 3.4 ถึง 19 กก. และหมวดความสูง 51 ถึง 102 ซม.

ด้านล่างเป็นประกาศว่าเบาะที่นั่งสำหรับเด็กนี้เป็นไปตามมาตรฐาน FMVSS ตามด้วยคำแถลงว่าเบาะที่นั่งนี้ใช้เฉพาะในยานยนต์หรือเครื่องบินเท่านั้น

  • โปรดยืนยันว่าการอนุมัติ FMVSS เป็นลายลักษณ์อักษร

เบาะที่นั่ง “CARES”

ป้ายเบาะที่นั่ง “CARES”

ควรมีป้าย “FAA APPROVED IN ACCORDANCE WITH” ติดอยู่กับเบาะที่นั่งเด็ก CARES

เบาะที่นั่ง “CARES” คืออะไร

ภาพของเบาะที่นั่ง “CARES”
  • CARES คือเบาะที่นั่งสำหรับการใช้งานในระบบการบินที่ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป มีน้ำหนักระหว่าง 22 ถึง 44 ปอนด์ (ประมาณ 10 ถึง 20 กก.)
  • ก่อนหน้านี้บนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA ไม่อนุญาตให้ใช้เบาะที่นั่งเด็กแบบมีสายรัด แต่ปัจจุบันอนุญาตให้ใช้เฉพาะ “CARES” เท่านั้น

เบาะที่นั่งเด็กที่ไม่อนุญาตให้ใช้

อุปกรณ์เบาะนั่งเด็กต้องรัดไว้กับเข็มขัดนิรภัยอย่างรัดกุมตลอดเวลา หากไม่สามารถยึดอุปกรณ์ให้แน่นจะไม่สามารถใช้งานบนเครื่องได้แม้ว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอื่นๆ

  • มาตรฐานนี้อาจนำไปใช้โดยเฉพาะที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ และที่นั่งชั้นประหยัดพรีเมี่ยมบนเที่ยวบินภายในประเทศ เนื่องจากที่นั่งในชั้นโดยสารนี้กว้างและอาจไม่สามารถรัดอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วยเข็มขัดนิรภัยอย่างรัดกุม

นอกจากนี้ อุปกรณ์ประเภทดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ได้ ยกเว้น CARES

ประเภทบูสเตอร์

เบาะที่นั่งเด็กแบบบูสเตอร์

ประเภทบูสเตอร์แบบมีพนักพิง

เบาะที่นั่งเด็กประเภทบูสเตอร์แบบมีพนักพิง

ประเภทสายรัด/เสื้อกั๊ก

เบาะที่นั่งเด็กประเภทมีสายรัด/เสื้อกั๊ก

ประเภท ISOFIX

เบาะที่นั่งเด็กประเภท ISOIX

ช่องทางการติดต่อ

นอกประเทศญี่ปุ่น

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ ANA แต่ละสาขา

ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเลขโทรศัพท์ (อัตราค่าบริการคงที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น):0570-029-709

โตเกียว: +81-3-6741-1120

โอซาก้า: +81-6-7637-6679

ติดต่อไปที่เลขหมายด้านบน แล้วเลือก “2” เมื่อระบบเสียงอัตโนมัติแจ้ง