ห้องรับรองในสนามบินเมืองโฮจิมินห์

ห้องรับรองในสนามบินนานาชาติเตินเซินเญิ้ต โฮจิมินห์ซิตี้

ห้องรับรอง Le Saigonnais ในสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat แห่งนครโฮจิมินห์พร้อมให้บริการแก่คุณแล้ว ในหน้านี้ ท่านจะพบกับเกณฑ์สำหรับการเข้าใช้บริการห้องรับรองเมื่อใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA

เมื่อทำการเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA ไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น ที่สนามบินนอกประเทศญี่ปุ่น เกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองอาจแตกต่างกัน โปรดยืนยันเกณฑ์การเข้าใช้บริการห้องรับรองกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง

ไม่สามารถใช้บัตรกำนัล ANA Suite ที่ห้องรับรองเหล่านี้ได้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ห้องรับรอง Le Saigonnais:

ตารางด้านล่างนี้สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่เดินทางบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA

ชั้นโดยสาร/สถานะ แขกเพิ่มเติมที่อนุญาต
ชั้นธุรกิจ -
ชั้นประหยัดพรีเมียม *1 -
สมาชิก Diamond Service หนึ่ง *2
สมาชิก Platinum Service หนึ่ง *2
สมาชิกบัตร Super Flyers หนึ่ง *2
สมาชิก Star Alliance Gold หนึ่ง *2
 • *1.
  พร้อมให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น
 • *2.
  ท่านสามารถใช้ห้องรับรองได้เมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินเดียวกันกับสมาชิกหลัก

หากท่านเป็น Paid Lounge Membership ของสายการบินกลุ่มพันธมิตร Star Alliance โปรดตรวจสอบที่ เว็บไซต์ของ Star Alliance เพื่อดูว่าท่านมีสิทธิ์ใช้บริการห้องรับรองในสนามบินสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA หรือไม่

เจ้าของ

ห้องรับรอง Le Saigonnais:

บริการต่างๆ ของ สนามบินโฮจิมินห์

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งต่อไปนี้อาจแตกต่างกัน:

 • พื้นที่ติดต่อธุรกิจ/พื้นที่ทำงาน
 • ห้องอาบน้ำ
 • เอกสารสำหรับการอ่าน
 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะให้บริการสำหรับลูกค้าที่มีอายุถึงเกณฑ์ตามกฎหมาย
 • *สิ่งอำนวยความสะดวกอาจต่างออกไปขึ้นอยู่กับห้องรับรองแต่ละแห่ง

พร้อมจองเที่ยวบินแล้วหรือยัง