ข้อมูลด้านความปลอดภัย

 • หลังจากขึ้นเครื่อง โปรดวางสัมภาระของท่านในสถานที่ที่เหมาะสม จากนั้นนั่งประจำที่และรัดเข็มขัดนิรภัย
 • โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยของท่านเมื่อสัญญาณรัดเข็มขัดปรากฏขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั่งประจำที่
 • หลังจากที่ประตูเครื่องบินปิดแล้ว โปรดเปลี่ยนโหมดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเป็นโหมดเครื่องบินหรือปิดอุปกรณ์
 • โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินและอ่านคู่มือแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้น
 • ปรับที่นั่งและโต๊ะของท่านให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด
 • ห้ามสูบบุหรี่* และใช้ไฟในห้องโดยสารและห้องน้ำโดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอดควันและอุปกรณ์ทดแทนอื่นใดบนเที่ยวบินเช่นกัน เพื่อเป็นการคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่น
  • * คำว่า “สูบบุหรี่” หมายถึงการสูบบุหรี่และการใช้งานอุปกรณ์สูบบุหรี่
 • ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินจะได้รับการขอให้ช่วยเหลือในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
 • ANA Group ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอหรือบันทึกภาพผู้โดยสารท่านอื่นและพนักงาน/ลูกเรือโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้หรืออาจรบกวนด้านความปลอดภัย/การปฏิบัติหน้าที่

คำขอเกี่ยวกับที่นั่งที่ติดตั้งพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่

 • หากท่านใช้ที่นั่งที่ติดตั้งพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คาดเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่ในระหว่างการเคลื่อนที่บนลานบิน เครื่องขึ้น และเครื่องลงจอด
 • เข็มขัดนิรภัยคาดไหล่มีความยาว 50 นิ้ว (127 ซม.) (ไม่สามารถยืดขยายได้)
 • หากท่านไม่สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่และไม่สามารถคาดไว้อย่างเหมาะสมได้ ท่านอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยคาดไหล่ของท่าน โปรดติดเข้ากับเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่ง

ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ท่านจะต้องช่วยเหลือลูกเรือในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน
ลูกเรือจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำดังต่อไปนี้

 • ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉินจนกว่าลูกเรือจะเปิดประตูเสร็จ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของสมาชิกลูกเรือ เปิดประตูทางออกฉุกเฉินหลังจากได้รับการยืนยันความปลอดภัยภายนอกตัวเครื่องบินแล้ว
 • หลังจากที่สไลด์สําหรับการอพยพขยายตัวเต็มที่แล้ว ให้ดำเนินการอพยพผู้โดยสารท่านอื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ช่วยเหลือผู้โดยสารท่านอื่นหลังจากอพยพออกจากเครื่องบินแล้ว
 • แจ้งทางให้ผู้โดยสารท่านอื่นเคลื่อนที่ออกห่างจากเครื่องบินทันที
 • อื่นๆ (ลูกเรือจะแนะนำสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น)

โปรดอ่านแผ่นพับแนะนำด้านความปลอดภัยในช่องเก็บของประจำที่นั่งโดยเร็วที่สุดหลังจากขึ้นเครื่อง
โปรดทราบว่าผู้โดยสารไม่สามารถนั่งที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้ หากผู้โดยสารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือไม่เห็นด้วยที่จะทำตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

คำขอสำหรับการอพยพฉุกเฉิน

หมายเหตุสำคัญสำหรับการอพยพฉุกเฉิน

 • สัมภาระอาจเป็นอุปสรรคในการอพยพหรือสร้างความเสียหายให้กับสไลด์และทำให้สไลด์ใช้งานไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้โดยสารต้องทิ้งสัมภาระทั้งหมดไว้
 • ต้องถอดรองเท้าส้นสูงออกเนื่องจากส้นสูงอาจทำให้สไลด์เสียหายและใช้งานไม่ได้
 • ห้ามถ่ายภาพและวิดีโอเนื่องจากจะทำให้การอพยพของท่านล่าช้าและกีดขวางผู้อื่น

หมายเหตุสำคัญเมื่อสไลด์ลงจากตัวเครื่อง / ประเภทของความช่วยเหลือ

 • กางแขนไปข้างหน้าและนั่งตัวตรงเพื่อให้มองเห็นจุดที่จะสไลด์ไปถึง จากนั้นจึงสไลด์ลงไป
 • ผู้โดยสารที่อำนวยความสะดวกจะต้องยืนอยู่ทั้งสองฝั่งของสไลด์และช่วยผู้โดยสารท่านอื่นให้สไลด์ลงจากเครื่องด้วยการประคองแขนของผู้โดยสารท่านนั้นๆ
 • แจ้งผู้โดยสารท่านอื่นให้เคลื่อนที่ออกห่างจากเครื่องบินทันทีเพื่อความปลอดภัย
 • ในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน อาจมีผู้โดยสารท่านอื่นนอกเหนือจากผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินขอความช่วยเหลือด้วย ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่านกับสมาชิกลูกเรือ