ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำแนะนำด้านความปลอดภัยขณะอยู่บนเครื่องบิน

เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางของทุกท่านมีความปลอดภัยและความสบายใจ เราขอให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่ระบุไว้ที่นี่

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

 • หลังจากขึ้นเครื่อง โปรดเก็บสัมภาระของท่าน นั่งประจำที่ และรัดเข็มขัดนิรภัย
 • โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยของท่านเมื่อสัญญาณรัดเข็มขัดปรากฏหรือเมื่อใดก็ตามที่ท่านนั่งประจำที่
 • หลังจากที่ประตูเครื่องบินปิดแล้ว โปรดเปลี่ยนโหมดในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเป็นโหมดเครื่องบินหรือปิดอุปกรณ์
 • โปรดดูวิดีโอเกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินและอ่านคู่มือแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนเครื่องขึ้น
 • ปรับที่นั่งและโต๊ะของท่านให้กลับสู่ตำแหน่งเดิมระหว่างเครื่องขึ้นและลงจอด
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องโดยสารรวมถึงห้องน้ำ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบปลอดควันและสิ่งแทนบุหรี่ (บุหรี่ไฟฟ้า ฯลฯ) ที่ไม่มีเปลวไฟบนเที่ยวบินเช่นกัน เพื่อเป็นการคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่น
 • ANA ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพผู้โดยสารท่านอื่นและพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจสร้างความไม่สะดวกให้แก่ผู้โดยสารท่านอื่นได้ ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความเข้าใจและความร่วมมือของท่าน

ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉิน

ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกจะต้องให้ความช่วยเหลือลูกเรือในกรณีที่มีการอพยพฉุกเฉิน สมาชิกลูกเรือจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำดังต่อไปนี้

 • ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉินจนกว่าลูกเรือจะเปิดประตูเสร็จ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือหลังจากมีการเปิดประตูทางออกฉุกเฉิน และเมื่อได้รับการยืนยันความปลอดภัยภายนอกตัวเครื่องบินแล้ว
 • หลังจากที่สไลด์สําหรับการอพยพขยายตัวเต็มที่แล้ว ให้ดำเนินการอพยพผู้โดยสารท่านอื่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • ช่วยเหลือผู้โดยสารท่านอื่นหลังจากอพยพออกจากเครื่องบินแล้ว
 • แจ้งทางให้ผู้โดยสารท่านอื่นเคลื่อนที่ออกห่างจากเครื่องบินทันที
 • ลูกเรือจะแนะนำสิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมตามความจำเป็น

โปรดทราบว่าผู้โดยสารไม่สามารถนั่งที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินได้ หากผู้โดยสารไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือไม่เห็นด้วยที่จะทำตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้ โปรดอ่านแผ่นพับแนะนำด้านความปลอดภัยในช่องเก็บของประจำที่นั่งหลังจากขึ้นเครื่องแล้ว

คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการอพยพฉุกเฉิน

ทิ้งสัมภาระเมื่อมีการอพยพ

การทิ้งสัมภาระ

สัมภาระอาจเป็นอุปสรรคในการอพยพหรือสร้างความเสียหายให้กับสไลด์และทำให้สไลด์ใช้งานไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้โดยสารต้องทิ้งสัมภาระทั้งหมดไว้

รองเท้าส้นเท้าสูงสร้างความเสียหายแก่สไลด์อพยพได้

รองเท้าส้นสูง

รองเท้าส้นสูงอาจสร้างความเสียหายหรือปล่อยลมสไลด์ได้ จึงต้องถอดออก

สไลด์อพยพ

หมายเหตุสำคัญเมื่อต้องออกจากเครื่องบินในภาวะฉุกเฉิน

 • กางแขนไปข้างหน้าและนั่งตัวตรงเพื่อให้มองเห็นจุดที่จะสไลด์ไปถึง จากนั้นจึงสไลด์ลงไป
 • ผู้โดยสารที่อำนวยความสะดวกจะต้องยืนอยู่ทั้งสองฝั่งของสไลด์และช่วยผู้โดยสารท่านอื่นให้สไลด์ลงจากเครื่องด้วยการประคองแขนของผู้โดยสารท่านนั้นๆ
 • แจ้งผู้โดยสารท่านอื่นให้เคลื่อนที่ออกห่างจากเครื่องบินทันทีเพื่อความปลอดภัย