นักเดินทางสูงอายุ

ความช่วยเหลือสำหรับนักเดินทางสูงอายุ

ANA ให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้เดินทางอายุ 65 ปีขึ้นไปที่เดินทางโดยลำพัง โปรดติดต่อเราล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงหากท่านต้องการความช่วยเหลือ

บริการนี้มีเฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตร โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการ

สนามบินที่ออกเดินทาง

ความช่วยเหลือของ ANA รวมถึงการนำทางผู้สูงอายุจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูขึ้นเครื่อง หรือไปยังห้องรับรองของ ANA สำหรับผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ มีบริการรถเข็นนั่งให้ยืมในสนามบินทุกแห่ง

หากท่านต้องการขึ้นเครื่องล่วงหน้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ในเที่ยวบิน

ลูกเรือของเรายินดีให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บสัมภาระของท่าน

เครื่องบินส่วนใหญ่มีรถเข็นนั่งบนเครื่องบินเพื่อความสะดวกสบายของท่านตลอดการเดินทาง โปรดติดต่อพนักงานในห้องโดยสารหากท่านต้องการใช้เก้าอี้รถเข็นบนเครื่อง

การมาถึง/การต่อเครื่อง

หากท่านได้ขอการช่วยเหลือสำหรับการลงจากเครื่องบิน โปรดยังคงนั่งประจำที่จนกว่าเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าช่วยเหลือท่านออกจากเครื่อง

เราจะพาผู้โดยสารสูงอายุจากเครื่องบินไปยังล็อบบี้ขาเข้าหรือบริเวณที่รับผู้โดยสาร

หากท่านมีเที่ยวบินต่อเครื่องเราจะให้ความช่วยเหลือจากอาคารผู้โดยสารไปจนถึงเที่ยวบินต่อไปของท่าน หรือไปยังรถรับส่งหากเที่ยวบินออกเดินทางจากอาคารโดยสารอื่น

ช่องทางการติดต่อ

นอกประเทศญี่ปุ่น

โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศ ANA แต่ละสาขา

ในประเทศญี่ปุ่น

หมายเลขโทรศัพท์ (อัตราค่าบริการคงที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น):0570-029-709

โตเกียว: +81-3-6741-1120

ติดต่อไปที่เลขหมายด้านบน แล้วเลือก “2” เมื่อระบบเสียงอัตโนมัติแจ้ง