Thông tin về việc nhập tên khi thực hiện đặt chỗ

Đối với hành trình quốc tế, tên trên hộ chiếu phải khớp với tên trên vé máy bay. Nếu không cung cấp giấy tờ thích hợp, hành khách sẽ không thể lên máy bay.
Sau khi đăng ký tên qua hệ thống đặt chỗ, quý khách không thể thay đổi tên được nữa (bao gồm thay đổi thứ tự họ và tên hoặc sửa lỗi chính tả). Vui lòng lưu ý những điều sau đây.

Câu hỏi thường gặp

 • ● Họ thay đổi sau khi kết hôn hoặc lý do khác
  Nếu quý khách sử dụng hộ chiếu ghi tên cũ, vui lòng nhập tên cũ.
 • ● Khi tên in trên thẻ Câu lạc bộ dặm bay ANA và tên trên hộ chiếu khác nhau
  Vui lòng thực hiện các thu xếp cần thiết để hai tên này khớp nhau trước khi đặt chỗ.
  Vui lòng chỉnh sửa hoặc thay đổi tên trên thẻ thông qua Trung tâm dịch vụ câu lạc bộ dặm bay ANA.
 • ● Hộ chiếu có tên ghi trong dấu ngoặc
  ・Vui lòng bỏ qua tên trong dấu ngoặc.
  Ví dụ 1: TAKAHASHI ARIN(ALENE) ⇒ Tên: ARIN   Họ: TAKAHASHI
  Ví dụ 2: JOSÉ (MANUEL) MARTÍNEZ PÉREZ ⇒ Tên: JOSE   Họ: MARTINEZ PEREZ
  Ví dụ 3: TAKAHASHI EMI(PASCALE) ⇒ Tên: EMI    Họ: TAKAHASHI
 • ● Quý khách có tên dài và/hoặc không có tên hoặc họ
  ・Có thể nhập tối đa 48 ký tự cho cả họ và tên gộp lại. (Tổng số ký tự cho tên và tên đệm gộp lại phải từ 25 trở xuống.)
  ・Phải nhập 2 ký tự trở lên cho phần họ.
  Nếu tên không đáp ứng điều kiện nêu trên hoặc quý khách không có tên hoặc họ, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.
 • ● Quý khách có nhiều tên và/hoặc họ
  Vui lòng nhập mỗi tên của quý khách vào đúng trường mà không có khoảng trắng hoặc dấu gạch nối.
 • * Nếu tên trên vé không khớp chính xác với tên trên hộ chiếu, cán bộ xuất nhập cảnh có thể thẩm vấn quý khách. Vui lòng lưu ý rằng quý khách cần phải tự mình giải thích. ANA không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh do điều này.

Mục nhập tên mẫu

Vui lòng xác nhận mục nhập tên mẫu có thể áp dụng.

日本のパスポートはヘボン式ローマ字名を表記することと決められており、国際航空券の姓名表記もパスポートと一致させる必要があります。

し:SHI ち:CHI
つ:TSU ふ:FU
じ・ぢ:JI づ:ZU
しゃ:SHA しゅ:SHU
しょ:SHO ちゃ:CHA
ちゅ:CHU ちょ:CHO
じゃ:JA じゅ:JU
じょ:JO
りょ:RYO

※その他、間違えやすい例

 • ・「ん」の特例→「B」「M」「P」の前では、「ん」は「M」で表記
  (例:なんば⇒NAMBA / ほんま⇒HOMMA)
 • ・促音「っ」は子音を重ねる
  (例:べっぷ⇒BEPPU / いっしき⇒ISSHIKI)
 • ・長音の「O」や「U」は記入しない
  (例:おおの⇒ONO または OHNO / さいとう⇒SAITO)

閉じる

Bên ngoài Nhật Bản

Các mục nhập tên mẫu điển hình trên thế giới

 Tên đầy đủ
Tên
Tên đệm*1
Họ
Hoa Kỳ
David Scott Johnson DAVID SCOTT JOHNSON
Mexico JOSE LUIS PEREZ LOPEZ JOSELUIS - PEREZLOPEZ
Mexico*2 Verónica Yasmin Martínez López VERONICAYASMIN - MARTINEZLOPEZ
Mexico DIANA RAMIREZ GARCIA DIANA - RAMIREZGARCIA
Pháp
Pierre Dupont PIERRE - DUPONT
Pháp
TAKAHASHI EMI(PASCALE)  EMI  - TAKAHASHI  
Đức
MaxMichaelMustermann MAX MICHAEL MUSTERMANN
Trung Quốc Đại Lục
李小明 XIAOMING - LI
Hồng Kông
Chan Tai Man David TAIMANDAVID - CHAN
Đài Loan
王大名 DAMING - WANG
Hàn Quốc
홍 길동 GILDONG - HONG
Thái Lan
สมชัย มีมานะ SOMCHAI - MEEMANA
Việt Nam
MINH VĂN NGUYỄN MINH VAN NGUYEN
Indonesia
BUDI ARIF KURNIAWAN BUDI ARIF KURNIAWAN
Ấn Độ
Sanjay s/o Subramaniam  SANJAY SO SUBRAMANIAM 
Các quốc gia/khu vực Hồi giáo
Muhhamad Hussin Bin Rahman  MUHHAMAD HUSSIN BINRAHMAN
Các quốc gia/khu vực Hồi giáo
Nur Aishah Binte Abdul Aziz  NUR AISHAH BINTEABDULAZIZ 

*1 Hành khách ở các quốc gia và khu vực nơi ký hiệu “-” được dùng để chỉ tên đệm không cần phải nhập.
*2 Vui lòng không gõ thêm dấu khi nhập tên.