TAP Portugal (TP)

Trang chủ của TAP Portugal: TAP Portugal
TAP Portugal là thành viên của Star Alliance.

Thông tin về chuyến bay liên danh

Các dịch vụ trên chuyến bay liên danh với ANA được cung cấp bởi hãng vận chuyển khai thác như trình bày dưới đây. Khi sử dụng chuyến bay liên danh, vui lòng lưu ý những điều sau đây.
Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện của hãng vận chuyển khai thác sẽ áp dụng cho một số khoản mục cụ thể. Để biết chi tiết, vui lòng tìm hiểu khi đặt chỗ hoặc liên hệ trực tiếp với hãng hàng không khai thác liên quan.

Các chuyến bay do TAP Portugal khai thác (TP)
Làm thủ tục Làm thủ tục tại quầy của TAP Portugal (TP). Vui lòng kiểm tra ga khởi hành trên vé điện tử.
Hãng hàng không khai thác Một số chuyến bay có thể được khai thác bởi hãng vận chuyển liên danh với TAP Portugal như trình bày dưới đây. Các dịch vụ khác ngoài những dịch vụ trên chuyến bay do TAP Portugal khai thác có thể được cung cấp.
Portugalia / white / BHAir / Syphax Airlines
Xác nhận số hiệu chuyến bay Số hiệu chuyến bay của TAP Portugal (TP) được in trên thẻ lên máy bay. Các chỉ dẫn trên bảng hướng dẫn tại sân bay được cung cấp kèm theo cả số hiệu chuyến bay NH và số hiệu chuyến bay TP hoặc chỉ có số hiệu chuyến bay TP.
Dịch vụ phòng chờ Để sử dụng phòng chờ, vui lòng tham khảo "Phòng chờ sân bay được chỉ định".
Tiếp viên Tiếp viên của TAP Portugal luôn sẵn sàng phục vụ trên máy bay.
Dịch vụ trên máy bay Tiêu chuẩn dịch vụ của TAP Portugal sẽ được áp dụng.
Dặm bay Tích lũy dặm bay theo chương trình ANA Mileage Club hoặc chương trình của Hãng hàng không đối tác.
Để biết tỷ lệ tích lũy dặm bay dành cho thành viên ANA Mileage Club, vui lòng tham khảo "Điều kiện và điều khoản tích lũy dặm bay".