Biên nhận [Chuyến bay quốc tế]

Sau khi xuất vé, biên nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email đăng ký khi đặt chỗ. Quý khách cũng có thể xem và in vé từ trang web của ANA.

Dịch vụ xem dữ liệu biên nhận trên trang web

Quý khách có thể xem và in biên nhận từ liên kết sau. Vui lòng có sẵn số vé.

Điều khoản sử dụng

Quý khách có thể sử dụng dịch vụ này cho các vé mua từ ANA (bao gồm Vé thưởng).

"Dịch vụ xem biên nhận trên trang web" có thể không được sử dụng trong các trường hợp sau.

 • ・Thanh toán ở các cửa hàng tiện lợi *1
 • ・Tiền hoa hồng EMD
 • ・Tổng giá vé máy bay trước và sau khi đổi
 • ・Khi thay đổi dẫn đến hoàn tiền chênh lệch giá vé
 • ・Khi mua vé từ nguồn khác ngoài ANA, như công ty lữ hành *2

Có thể có các trường hợp khác mà quý khách không thể sử dụng "Dịch vụ xem biên nhận trên trang web". Trong những trường hợp như vậy, vui lòng yêu cầu bằng Mẫu đơn biên nhận.

*1 Vui lòng hỏi cửa hàng tiện lợi nơi thực hiện thanh toán. Quý khách có thể sử dụng cuống hóa đơn từ việc thanh toán tại cửa hàng tiện lợi như là biên nhận.
*2 Vui lòng bảo đảm quý khách yêu cầu tại thời điểm mua hàng.

Thời gian

Đến 2 năm sau khi mua vé

Chi tiết dịch vụ khác

 • ・Quý khách có thể đổi tên trên biên nhận sang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh theo ý muốn.
 • ・Quý khách có thể xem và in thông tin từng phần chi tiết (giá vé/thuế/phí, v.v.) của biên nhận.

Nếu quý khách không thể sử dụng "Dịch vụ xem biên nhận trên trang web," vui lòng yêu cầu bằng mẫu đơn.

Biên nhận mẫu

 • ảnh Xem biên nhận

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tương tự với Dịch vụ xem dữ liệu biên nhận trên trang web

Giao biên nhận

Giao biên nhận có sẵn cho các địa chỉ trong Nhật Bản.Giao biên nhận có thể mất từ một tuần đến 10 ngày.
*Vui lòng lưu ý rằng không thể cấp biên nhận qua email hoặc FAX.

Lưu ý

 • ・Không thể cấp lại biên nhận.
 • ・Nếu quý khách mua vé từ nguồn khác ngoài ANA, như công ty lữ hành, vui lòng liên hệ nơi xuất vé. (ANA không thể cấp biên nhận)
 • ・ANA không thể cấp biên nhận thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi. Quý khách có thể sử dụng cuống hóa đơn từ việc thanh toán tại cửa hàng tiện lợi như là biên nhận.
  Vui lòng yêu cầu biên nhận tại cửa hàng tiện lợi nơi thực hiện thanh toán.

Mẫu đơn biên nhận

Quý khách có thể yêu cầu cấp biên nhận từ liên kết bên dưới.

閉じる