Hủy vé/bồi hoàn [Chuyến bay quốc tế]

Vui lòng xem thông tin về thủ tục hủy vé và bồi hoàn trên trang web của ANA tại đây.
(Không bao gồm chỗ thưởng. Để biết thông tin về việc bồi hoàn cho chỗ thưởng, vui lòng xem Vé thưởng cho chuyến bay quốc tế của ANA or Vé thưởng khi bay với hãng hàng không đối tác.)

Điều khoản sử dụng

  • Không thể hủy và hoàn vé qua trang web ANA đối với các mục đặt chỗ sau đây.
  • ・Mục đặt chỗ bao gồm chuyến bay nâng hạng (có thể bồi hoàn sau khi hủy nâng hạng)
  • ・Mục đặt chỗ bao gồm nhiều tên, trong đó chỉ có một vài khách hàng huỷ vé / bồi hoàn
  • ・Mục đặt chỗ do người không phải thành viên AMC mua bằng tiền mặt
  • ・Mục đặt chỗ thực hiện thông qua đại lý du lịch
  • ・Đặt chỗ thực hiện qua trang web của Mexico

Có thể có những trường hợp khác không thể thực hiện hủy vé / bồi hoàn do bản chất của mục đặt chỗ. Trong trường hợp quý khách không thể hủy vé/bồi hoàn cho mục đặt chỗ của mình thông qua trang web của ANA, vui lòng liên hệ với ANA qua điện thoại.

Thời gian ân hạn cho việc hủy vé/bồi hoàn

Tối đa 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay mong muốn
*Thời hạn bồi hoàn phụ thuộc vào quy định giá vé.

Thông tin về việc hủy vé/bồi hoàn

ANA sẽ hoàn vào thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng để thanh toán.

【LƯU Ý】
Theo thông lệ, ANA sẽ bồi hoàn cho người được liệt kê là hành khách trên vé. Nhằm mục đích xác định danh tính, ANA có thể yêu cầu quý khách cung cấp số thành viên Câu lạc bộ dặm bay ANA, chứng minh thư hoặc giấy ủy quyền.

  • [Giấy tờ có công chứng]
    Hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, giấy xác nhận đăng ký người nước ngoài, giấy đăng ký cư trú tại địa phương, giấy đăng ký cư trú tại thành phố, giấy đăng ký cư trú tại thị trấn, giấy đăng ký cư trú tại làng xã, sổ lương hưu, v.v.