Thông tin về việc thay đổi đặt chỗ [Chuyến bay quốc tế]

Trang này cung cấp thông tin về các hành trình và điều kiện có thể thay đổi qua trang web của ANA.
(Không bao gồm đặt chỗ vé thưởng. Để biết thông tin về thay đổi mục đặt chỗ vé thưởng, vui lòng xem Vé thưởng cho chuyến bay quốc tế của ANA hoặc Vé thưởng khi bay với hãng hàng không đối tác.)

Điều khoản sử dụng

Chỉ có thể thay đổi trực tuyến các mục đặt chỗ thực hiện qua trang web của ANA.    (Áp dụng cho một số trường hợp ngoại lệ*)
Để đủ điều kiện, quý khách phải thực hiện đặt chỗ cho hành trình khứ hồi đơn giản, hành trình một chiều hoặc hành trình mở bao gồm giá vé có thể thay đổi qua trang web của ANA và chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào bằng cách liên hệ ANA qua điện thoại.

*Không thể thay đổi các mục đặt chỗ sau đây qua trang web của ANA.
・Mục đặt chỗ bao gồm chuyến bay nâng hạng (có thể thay đổi sau khi hủy nâng hạng)
・Mục đặt chỗ thực hiện (hoặc thay đổi) bằng cách liên hệ ANA qua điện thoại
・Hành trình bao gồm thời gian lưu trú tại nhiều thành phố
・Mục đặt chỗ mà phân loại hành khách (người lớn: 16 tuổi trở lên, người lớn: 12-15 tuổi, trẻ em: 2-11 tuổi, v.v.) sẽ thay đổi nếu ngày lên máy bay thay đổi
・Đặt chỗ thực hiện qua đại lý du lịch
・Hành trình bao gồm chuyến bay có nhiều hạng ghế khác
・Các yêu cầu đặt chỗ đã được thực hiện qua trang web của Mexico và Ấn Độ

Có thể có những trường hợp khác không thể thực hiện thay đổi do bản chất của mục đặt chỗ. Trong trường hợp quý khách không thể hủy đặt chỗ của mình qua trang web của ANA, vui lòng liên hệ ANA qua điện thoại. Thay đổi có thể được chấp nhận hay không tùy thuộc vào quy định giá vé liên quan. Ngoài ra, có thể áp dụng phí xử lý khi quý khách thay đổi đặt chỗ.

Thông tin về chênh lệnh giá vé tại thời điểm thực hiện thay đổi

 • Tiền thu thêm và/hoặc bồi hoàn sẽ được áp dụng sau khi trừ phí xử lý từ khoản chênh lệch giá vé.
  • ◯ Khi áp dụng thu thêm: Chỉ chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng.
  • ◯ Khi áp dụng hoàn vé: ANA sẽ hoàn vào thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng thanh toán.

Thời gian ân hạn cho việc thay đổi

 • ◯ Đối với hành khách đã mua và được xuất vé máy bay: tối đa 24 giờ trước khi khởi hành chuyến bay quý khách đã đặt chỗ hoặc tối đa 6 giờ trước khi khởi hành chuyến bay quý khách muốn đổi sang, áp dụng thời hạn đến trước.
 • ◯ Đối với hành khách chỉ thực hiện một mục đặt chỗ (và quá trình mua vé chưa hoàn tất): Tương tự thời gian ân hạn mua vé

Các mục có thể thay đổi qua trang web của ANA

 • ○ Có thể thay đổi
  Đối với hành khách đã mua và được xuất vé máy bay: Ngày, Chặng bay, Chuyến bay
  Đối với hành khách chỉ thực hiện một mục đặt chỗ (và quá trình mua vé chưa hoàn tất): Ngày, Chặng bay, Chuyến bay, Hạng / Giá vé
 • ○ Không thể thay đổi
  Thay đổi số lượng hành khách, thay đổi hành trình bao gồm thời gian lưu trú tại nhiều thành phố

Hướng dẫn sử dụng

Hiển thị chi tiết đặt chỗ bằng cách bấm nút "Xem đặt chỗ".
Quý khách có thể thay đổi mục đặt chỗ bằng cách bấm nút [Thay đổi đặt chỗ] hiển thị bên dưới hành trình trên trang "Chi tiết đặt chỗ".

Đối với hành khách đã mua và được xuất vé máy bay:
Sau khi chọn chặng bay mà quý khách muốn thay đổi, hãy nhập ngày, hành trình và chọn chuyến bay mới từ kết quả tìm kiếm.

Đối với hành khách chỉ thực hiện một mục đặt chỗ (và quá trình mua vé chưa hoàn tất):
Không thể thực hiện thay đổi bằng cách xác định chuyến bay đã đặt. Hãy nhập ngày, hành trình hoặc hạng mà quý khách muốn thay đổi và chọn chuyến bay từ kết quả tìm kiếm. Vui lòng kiểm tra các ví dụ sau đây để biết cách thay đổi hành trình.

Ví dụ: Thay đổi hành trình sau đây "Điểm khởi hành"Osaka → Tokyo (điểm dừng) → Los Angeles (điểm dừng) → Denver"Điểm đến"

Thay đổi mong muốn Cách nhập điều kiện
Quý khách muốn hủy chuyến bay Osaka → Tokyo "Điểm khởi hành" Tokyo, "Điểm đến" Denver
Quý khách muốn thay đổi chuyến bay Osaka → Tokyo sang chuyến bay khác trong cùng ngày "Điểm khởi hành" Osaka, "Điểm đến" Denver
Quý khách muốn hủy chuyến bay Los Angeles → Denver "Điểm khởi hành" Osaka, "Điểm đến" Los Angeles
Quý khách muốn thay đổi hành trình Tokyo → Los Angeles sang chuyến bay khác "Điểm khởi hành" Osaka, "Điểm đến" Denver


Khi thay đổi một phần hành trình của mục đặt chỗ, giá vé tính lại sẽ dựa trên giá vé có thể dùng cho hành trình sau khi thay đổi. Mục đặt chỗ cho hành trình từ sân bay khởi hành tới sân bay đến sẽ được thực hiện lại sau đó. Giá vé có thể thay đổi tuỳ vào tình trạng ghế trống tại thời điểm thay đổi. Mục đặt chỗ vẫn được thực hiện lại nếu hành trình bao gồm cùng một chuyến bay cả trước và sau khi thay đổi.

Ví dụ: Hành trình trước khi thay đổi: Itami-Narita-San Francisco 100.000 JPY
Hành trình sau khi thay đổi: Kansai-Haneda//Narita-San Francisco 150.000 JPY (chênh lệch 50.000 JPY)

Khoảng chênh lệch 50.000 JPY xuất hiện từ việc tính lại giá vé sau khi thay đổi.