Tải xuống lịch bay vào ứng dụng lịch của quý khách (Chuyến bay quốc tế)

Quý khách có thể dễ dàng tải xuống chi tiết chuyến bay vào ứng dụng quản lý lịch hoặc thời gian của mình sau khi đặt chỗ hoặc từ màn hình xác nhận, khi quý khách đặt chuyến bay qua ANA Website. Hãy tận dụng lợi thế của tính năng tuyệt vời này.

Ứng dụng quản lý lịch/thời gian được hỗ trợ

 • ・Outlook
  • Đã được kiểm tra với các phiên bản sau đây: Outlook 2003, Outlook 2007
 • ・Lịch Google
 • ・Lịch Apple
 • - Lưu ý
 • *Tính năng này không có sẵn đối với vé mở chưa đặt chỗ hoặc chuyến bay của hãng hàng không khác được bao gồm trong mục đặt chỗ thực hiện thông qua đại lý du lịch. Có thể không tải xuống được toàn bộ hành trình sau khi thay đổi lịch bay đối với một số loại trạng thái đặt chỗ.
 • *Thông tin chuyến bay của quý khách sẽ hiển thị ngay cả khi quý khách nằm trong danh sách chờ hoặc đang chờ phản hồi từ hãng hàng không khác. Vui lòng lưu ý rằng đây không phải là sự xác nhận ghế của quý khách.
 • *Đối với chuyến bay khởi hành từ Nhật Bản có ngày đến nơi trước ngày khởi hành: lịch sẽ hiển thị giờ khởi hành cho cả giờ bắt đầu và giờ kết thúc trên thông tin đặt chỗ.
 • * Thay đổi đối với mục đặt chỗ hiện tại hoặc thông tin lịch bay đã được thêm vào lịch của quý khách sẽ không được cập nhật tự động.Vui lòng tải xuống thông tin đặt chỗ mới từ màn hình "Xem lại chi tiết đặt chỗ".
 • *Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng lịch để biết chi tiết/hướng dẫn về cách vận hành ứng dụng và chọn cài đặt.