Dịch vụ phòng chờ khi nối chuyến bay Quốc tế ⇔ Nhật Bản

Khi nối chuyến từ đường bay nội địa Nhật Bản của ANA sang đường bay quốc tế do ANA khai thác

Các hành khách được đề cập dưới đây có thể sử dụng Phòng chờ nội địa của sân bay khởi hành tại Nhật Bản*1 và Phòng chờ quốc tế của sân bay trung chuyển nội địa Nhật Bản*2.(Hành trình 1, 2)

[Điều kiện] Hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia
[Điều kiện] Khi nối chuyến giữa đường bay nội địa Nhật Bản sang đường bay quốc tế trong vòng 24 giờ

ANA Diamond, Platinum và Bronze Service members và chủ thẻ ANA Super Flyers Card: Vui lòng tham khảo Sử dụng Phòng chờ dành cho ANA Premium Members.

*1 Áp dụng cho sân bay có cơ sở Phòng chờ nội địa.
*2 Cũng áp dụng khi di chuyển bằng đường bộ từ sân bay đến nội địa sang sân bay khác (trong cùng thành phố) để khởi hành chuyến bay thuộc đường bay quốc tế.

■Hành khách Hạng Nhất và Hạng Thương gia sử dụng đường bay quốc tế do ANA khai thác

(Ví dụ)

Quy trình nối chuyến từ Đường bay nội địa sang Đường bay quốc tế
Quy trình nối chuyến từ Đường bay nội địa sang Đường bay quốc tế

Khi nối chuyến từ đường bay quốc tế do ANA khai thác sang đường bay nội địa Nhật Bản của ANA (hoặc sang chuyến bay quốc tế khác của ANA)

Các hành khách được đề cập dưới đây có thể sử dụng Phòng chờ quốc tế của sân bay khởi hành và Phòng chờ nội địa của sân bay trung chuyển nội địa Nhật Bản*3. (Hành trình 3, 4)

[Điều kiện] Hành khách quốc tế Hạng Nhất và Hạng Thương gia
[Điều kiện] Khi nối chuyến giữa đường bay quốc tế sang đường bay nội địa Nhật Bản (hoặc đường bay quốc tế khác của ANA) trong vòng 24 giờ

ANA Diamond, Platinum và Bronze Service members và chủ thẻ ANA Super Flyers Card: Vui lòng tham khảo Sử dụng Phòng chờ dành cho ANA Premium Members.

*3 Cũng áp dụng khi di chuyển bằng đường bộ từ sân bay đến (nội địa Nhật Bản) sang sân bay khác (trong cùng thành phố) để khởi hành.

■Hành khách Hạng Nhất và Hạng thương gia sử dụng đường bay quốc tế do ANA khai thác

(Ví dụ về việc sử dụng phòng chờ)

Quy trình nối chuyến từ Đường bay quốc tế sang Đường bay nội địa Nhật Bản
Quy trình nối chuyến từ Đường bay quốc tế sang Đường bay nội địa Nhật Bản

【Thông báo】

  • ・Phải đáp ứng các điều kiện về hành trình sau đây khi sử dụng Phòng chờ nội địa Nhật Bản.
    - Đường bay quốc tế: Chuyến bay do ANA khai thác và làm thủ tục với số hiệu chuyến bay của ANA.
    - Đường bay nội địa Nhật Bản: Làm thủ tục với số hiệu chuyến bay của ANA (bao gồm chuyến bay do hãng hàng không khác khai thác)

  • ・Việc sử dụng phòng chờ có thể thay đổi tùy theo tình trạng chỗ trống.
  • ・Hành khách nối chuyến từ đường bay quốc tế có thể sử dụng phòng chờ của sân bay trung chuyển nội địa Nhật Bản theo yêu cầu.