Biểu đồ dây cáp máy tính

Biểu đồ dây cáp máy tính

Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn sử dụng pin máy tính xách tay" để được hướng dẫn thêm.

ACER JAPAN

Tên PC Loại Mã phích cắm
Travel Mate 331 T B1
Aspire 7745G, 5745G, 5741, 3820T, one753 B2

APPLE

Tên PC Loại Mã phích cắm
Macintosh PowerBook 1400c-series, PowerBook 2400c-series, PowerBook 3400c-series PowerBook G3-series, PowerBook (FireWire) series PowerBook Duo 230, Duo 270, Duo 280, Duo 2300 iBook 300, 366, 466 (first generation model only) B5
PowerBook G4-series, iBook series (from Dual USB onwards) (not including MacBook series.Some foreign models are not compatible.) B7

CASIO

Tên PC Loại Mã phích cắm
CASSIOPEIA FIVA MPC101M31, MPC103-M625, MPCM32 B6

COMPAQ

Tên PC Loại Mã phích cắm
E P700/10X/192/20/C/P2 B4
Presario 1245, 1200XL(S12XL123), 1400(14XL343, 14XL344, 14XL346) 1600, 1600XL(S16XL143, S16XL146, S16XL257, S16XL258) 1700(17XL367, 17XL368) B2

DELL

Tên PC Loại Mã phích cắm
Inspiron 2500, 3700, 3800, 4000, 5000, 5000e, 7500, 8000 B8
Latitude C-series (C400, C510, C600, C610, C800, C810) CP-series, CPi-series (300ST, 300XT, 366XT, A400XT) CPt-series , CPx-series (H500GT), CS-series, CSx-series V710, V740 B8

EPSON

Tên PC Loại Mã phích cắm
Endeavor TK-300 A3

EVEREX

Tên PC Loại Mã phích cắm
Step Note VA4100J, VA4300J B2

FUJITSU

Tên PC Loại Mã phích cắm
BIBLO MG50E/A, MG50L, MG70L B6
BIBLO LCE50, MG30, MG50S, MG50T, MG50T/V, MG50U, MG50UV, MG50X, MG50Y, MG55RT, MG70H, MG70J, MG70M, MG70R, MG70RT, MG70ST, MG75J, MG75Y, MGG70, NB15B, NB15BT, NB40R, NB40S, NB50G, NB50H, NB50HY, NB50JY, NB50L, NB50M, NB50R, NB50S, NB50T, NB55G, NB55GT, NB55H, NB55H/T, NB55J, NB55JT, NB55L, NB55LT, NB55M, NB55R, NB55RT, NB55RTS, NB55S, NB55ST, NB55T/T, NB60LW, NB70G, NB70S, NB75G, NB75GT, NB75H, NB75H/T, NB75L, NB75LT, NB75M, NB75RT, NB75ST, NB90LW, NF40T, NF40U, NF40UV, NF40X, NF45T, NF50U, NF50W/V, NF50XB, NF50XW, NFG40, NFG70, NWG90, RE70, RS18D, RS55E, RSG, AH(700/5B, 550/5B, 570/5BM, 550/3BT, 530/3B, 530/1B, 52, 77, 56, 54, 42), EH30, DH(77, 54), NH(900/5BD, 77)LH(700/3B, 520/3B), SH(760/3B, 560/3B, 76, 54), PH(770/3B, 540/1A, 520/1A, 50, 74), MH(380/1A, 30), FH(99, 98, 77, 56, 54, 30) B2
BIBLO MC(2/40, 2/400X, VII23, VIII23, IX23) MF(2/40, 2/400X, 5/55D, 5/600R, 5/600W, IX26) MG(8/75, 8/800, 9/85C, 9/850, 10A, 12D, 50J) NA, NB(9/90R, 9/95, 9/95L, 9/1000, 9/1000L, 9/1130H, 9/1130M) NC(13D, III13, III16, VI20, VI20D, VII20) NE(33, 33E, 36L, 36L1, 36L3, 36LA, 36X, 331, 2/40, 2/43L, 2/43LR, 2/45 2/450L, 2/450LR, 3/45L, 3/45W3, 4/50D3, 4/60R3, 4/600R 5/55RK, 5/60C, 5/60D, 5/600R, 5/650D, 5/650R, 5/800HR 6/60C, 6/65R, 6/650R, 6/750R, 6/850HB VII20, VII20D, VII23, VII23D, VII23X, IX26, IX26X) NJ(4/45D,5/50R,5/55C,5/60R) NL, NP(III16, V16, V16D, V20, VII23) NR(IX26X, IX30L, VI30L), NS(IX26X, VIII23X) NU(III13, III13D, III16, V16, V16D, V16X, VI23, VI23D, VII23) 5100-series, 5200-series A1
BIBLO LOOX LS80B, LS80BW, P70, Q70, S5/53, S5/53W, S8/70, S8/70W S73AW, T5, T5/53W, T5/533, T55, T60, T70, T75, T8, T86AW, T9, U50X A1
BIBLO LOOX U U50X/V B6
Pen Centra 130 (Win CE Version) A1
LIFEBOOK 270LS, 273LS, 610MG, 612MG, 613MG, 645, 650, 655, 660, 665, 670MC, 675MG 680MC, 780MT, 820MG, 820MT, 830MG, 830MT 6100MG, 6500MF, 6500NU, 6600MF, 6600NU, 6650MR, 6650NU, 6700MF9, 6700NU9 6750MR, 6750NA, 6800MG, 6850NA, 7090MT, 7130MG B8200, B8220, B8400, P8210, P8240, Q8230, Q8240, S8200, S8300, U8240 A1
LIFEBOOK 610NU, 612NU, 665NU, 685NU, 686NU, 715NU, 716NU, 718NU, 820MG, 820NA, 830MG, 6113NA, 6120NA, 6120NU, 6650NA, 6750NA, 6866NU, 7140MR, 7160NU, 7170NU, 7515NU, A8230, A8270, A8280, C8200, C8210, C8220, C8250, E8110, E8210, E8300, S8125, S8205, S8220, S8225, S8305, T8210, T8220 B2

HITACHI

Tên PC Loại Mã phích cắm
FLORA Prius 200C5TMP *1 B2
FLORA Prius Note 210, 220, 250, NS1 A3
20R (2TC, 4TC, 4TD, 4TR) B4
Prius Air 100F B2
Prius Gear 150H2LMC, 150H2LVCT B4
Prius note 20L, 20M B1
200E, PN31K4T, PN33K, PN33K1S, PN33M, PN37K1S B2

*1 Không thể sử dụng cho các mẫu máy có gắn sẵn pin nickel hydrogen.

IBM

Tên PC Loại Mã phích cắm
ThinkPad i-1459 B1
235, 240, 380, 385, 390, 535, 560, 570, 600, 600E, 700E, 700ED, T20 240Z (2609-71J, 2609-72J, 2609-81J, 2609-82J), A20p, A21e, A30, A31P R32, R40e, R50p, R52, S30, T20, T23, T30, T43, X20, X41, TransNote A3
ThinkPad i-series 1157, 1200 (1161-41J, 1161-71J, 1161-234, 1161-264), 1800, 2000 (1161-234) A3

IIYAMA

Tên PC Loại Mã phích cắm
MPX710 (NT310K) B2

KOHJINSHA

Tên PC Loại Mã phích cắm
SA 1F Series, 5-series B2

KOUZIRO

Tên PC Loại Mã phích cắm
FRONTIER FRBB11/B, FRN413, FRNC131WF, FRNH700/Q, FRNV11, FRNW5301 B2

MITSUBISHI

Tên PC Loại Mã phích cắm
AMiTY CN, GP, SP, VP A5
Apricot AL300 B2

Máy tính có chuột

Tên PC Loại Mã phích cắm
m-Book T, D, G, P, F, B, M B2

NEC

Tên PC Loại Mã phích cắm
LaVie C LC (50H/34DA1, 60H/54DR, 500J/34DR, 600J/54DC, 600J/54DR, 700J/54DR,800J/54ER) A3
LaVie F LF750/7D B2
LaVie J LJ300A2, LJ700/7, LJ5002D, LJ (5003E, 5004D, 7003F, 7004F) B2
LaVie L LL (350AD, 370HD, 370/K, 500/6D, 500AD, 550WG, 530WH, 700/7D, 700FD, 700GD, 700GD1Y, 750/7D, 750FD, 770FG, 790FD, 900/7D, 900FD, 950/7D, 3004F, 5003D, 5004D, 5009D, 5504D, 7003D, 7004D, 7004DW, 7503D, 7509D, 9009D, 870CS, 750CS, 770FS, 750FS) B2
LaVie Light PCBL33, BL (550CS, 350CS, 350FW) B2
LaVie M LM500/7D, LM600J52DB, LM600J52DC, LM700/7E, LM5001D, LM5002D, LM5003E, LM7001D A2
LM (40H32D1, 50H52DC, 50H62DC, 500J32D2) A5
LM700J62DH B6
LM (350V, 750FS, 550FS) B2
LaVie MX LX (60T5, 60T/51EC, 60T6S1EC) A5
LaVie N LN3009DW A2
LaVie NX LA500, LT (23, 30D/5, 34A, 44A) A2
LB20/30A, LB20/40A A1
LB26C B1
LB30C B4
LB (33H, 400) A5
LW (23, 30, 33, 36H, 40H, 46H, 450) B2
LaVie RX LR300/8D, LR500/9D, LR500/AD, LR700/8E A2
LaVie S LS (50H/34DV, 50H/34DV2, 50H/34DW, 50H/34DW2, 55H/54DV, 55H/54DW 65H64DH, 600J/55DV, 800J/56DH, 7009D, 550CS, 350CS, 150CS, 550FS, 350FS, 170HS, 150FS, 200FS) B2
LaVie T LT5002D A1
LaVie U LU (45L3SB, 50L54DC, 700R63DC, 700R63DR, 700R64DV) B2
LaVie Z LZ3001A A5
mobio MB12, MB20 A1
VersaPro VA26D A3
VA (50J, 60J), VA85J/AF, VJ16HB, 17FLX, 22AF, 22M, VY20M, 25 A5
VA80 A1
VJ14MFD2, VJ16MFD3 VA70RS, 80CH, 86H, 90JWX, 93JBH VJ20DF, 20DG, 20RF, 20Wf, 22S, 22X, 80BH, 80BW, 80M VY16T, 16XF, 17ED, 20DF, 20F, 22S, 22X, 80BH, 80BW, 80M B2
VersaPro R VA18XRXUJ B2

NTT DoCoMo

Tên PC Loại Mã phích cắm
Mobile Pack III Libretto M3 A4

Panasonic

Tên PC Loại Mã phích cắm
Let's note AL-N1, AL-N2, CF-02, CF-S21/51V, L1 (GA, XA, XR, XS) A1
CF-R3, CF-R4, CF-R5, CF-R6, CF-R7, CF-T4, CF-T7, CF-W2, CF-W4, CF-W5, CF-W7, CF-W8, CF-Y4, CF-Y7, CF-S10, CF-B10, CF-N10U, CF-J10T A3
Let's note ace AL-N3, CF-A44-EJ8, CF-A77 A1
Let's note mini AL-N4, CF-M32 A1
Let's note comm CF-A1R, CF-A1V, CF-C33, CF-L1A, CFL1-XS, CF-M1R, CF-M1V, CF-M32J8 A1
Let's note LIGHT CF-R1PCAXR A1
Let's note HITO CF-A2 (4H2), CF-B5 (ER), CF-M2 (C, EV, R, XR), CF-S (23J8S), CF-X1 (D, R, W) B6
CF-G1 A2
PRONOTE CF-11, CF-B5, CF-L1, CF-M2 A1
PRONOTE FG CF-M34 B6

SHARP

Tên PC Loại Mã phích cắm
RW-A230 A5
Mebius MJ700M, MJ710R, MN-390-X26, MN-450-H23, PC-MW50J, PC-MW70J A3
CB1- (C7, M1, M3, M5, R3S), MJ (700M, 700R, 710R), PC-AE30L, PC-AE50L, PC-AE50M PC-CH40N, PC-CH40S, PC-CL1-5CA, PC-CL50G, PC-CS30J, PC-CS50J, PC-CS50N PC-CS50S, PC-CW50W, PC-CW60, PC-FS1, PC-GP1, PC-GP2, PC-MC1- (3CA, 3CC) PC-MC30, PC-MC30F, PC-MP5BG7, PC-MP40H, PC-MP50G, PC-MP70G, PC-MR40J PC-MR50H, PC-MR80H, PC-MV1- (5CA, VC1, VC4), PC-RJ9, PC-RJ900V, PC-SX1 PC-WA50K, PC-WA70K, PC-WA80, PC-WE40S, PC-WE50S, PC-WT50W, PC-WZ50W B2
PC-BJ100M, PC-FJ (40, 100R, 100V), PC-PJ (120H, 120S, 140H, 140S) B1
CB-MT1- (H1, H1S, H3, H3R, H3S, H5, HT5R) PC-MM (25NE, 50F), PC-MM1- (H1W, H3E, H4E, H6W) PC-MM2-5NE, PC-MT2- (F1, S3), PC-PJ1, PJ2, PJ2-S2 A5
PC-AL50F, PC-AL50FY, PC-AL70F, PC-XV70F A2
MN-395-C33 A1
Telios HC-AJ1, AJ2, AJ3 A5
HC-VJ1C, VJ2C, PJ-FJ (20, 30, 120C, 120M, 140M, 140R, 160M) B4

SONY

Tên PC Loại Mã phích cắm
VAIO PCG-777BP PCG-881, 881/BP, 883, 885, 887, 887/BP2, 888 PCG-F (23/BP, 26/BP, 60/BP, 66/BPK), PCG-FX (77S/BP, 77V/BP, 99V/BP) PCG-R505 (F/BD, FR, FR/D, J/BD) PCG-XR (1E/BP, 7E/K, 9E/K, 100E/K) PCG-Z505 (D, DX, F, FX, G/BP, GR/K, J/BP, JL, JX, NR) B3 *2
PCG-505EX, 505EX/64, 505G, 505GX, 505GX/4G, 505X, 505X/64 PCG-505R, 505RS, 505RX, 505S, 505SX, 505V, 505V/CBX PCG-C1MR/BP, C1MR/X, C1MSX, C1MZX, C1R, C1S PCG-GR3F/BP, GR5F/BP, GR9/K, GRS, GT1 PCG-SR1/BP, SR1C/BP, SR1M/BP, SR9/GK, SR9/K, SR9C/K PCG-SRX3/BD, SRX3F, SRX7E/P PCG-TR1B, TR1P, TR2B, TR2E, TR3/B, TR3E/B PCG-U1, U3, V505B, V505E/B, V505F/B, VX7/BD, VX9/P PCG-VGNT51BL, VGNT71BL, VGNT71BT, Z1/P, Z1R/P VGN-G1KAP, G1LAP, TT53, TX52B/B, TX72B/B, U50, UX70, UX71, UX90, UX91, VPC(F139FJ, F138FJ, EB39FJ, EB38FJ, EB37FJ, EB36FJ, Z139FJ, S139FJ, Y219FJ, M129AJ, F229FJ) VPC(F238FJ, F237FJ, F236FJ, CB38FJ, EH29FJ, EH28FJ, EH-26FJ, EL25FJ, EG24FJ, SE19FJ, SB39) VPC(SB38, Z219FJ, YB39KJ) B6
  • *2 Một số mẫu máy VAIO với bộ chuyển đổi nguồn AC có điện áp từ 19 đến 19,5V có thể không tương thích với Pin B khi pin sạc đầy. Điều này sẽ không làm hỏng máy tính của quý khách, nhưng chúng tôi khuyên quý khách không nên sử dụng pin.
    Không sử dụng cáp A1 với các máy tính này. Điều này có thể làm hỏng máy tính của quý khách.

SOTEC

Tên PC Loại Mã phích cắm
Afina AG353 B2
e-note 645t A3
M270 (TRX3), M380 (TRX4) B2
WinBook Trim A5
WL2120, WS334B, WA5514PB B2

TOSHIBA

Tên PC Loại Mã phích cắm
PX100 B1
Dynabook DB45K/DC8, DB47K/2CA, DB47K/4CA, DB47K/4RA, DB55C/4CA, DB55C/4DA, DB60C/4RA, PABX51, PACX45, PAEX55, PATV64, PATX66, PAUX23KNU,T851/D8, T751/T8, D731 (T9, T7, T5), D711/T3, T551 (T6, T4), T451 (59, 57, 46, 35, 34), R731 (38, 37, 36, 10), R631/28, N300/02, PN3000 B2
PX-DB45KDC8 A3
A1, V1, R10170L7 A2
Dynabook C8-series 21DCMEN A2
Dynabook C9-series 212/PDEW, 212/PMEW A2
Dynabook CX-series 1212CDEW, 1212CMEW, 1214LDEW, 2213CMSW, 3214CDSW A2
45ELR, CX825LL B2
Dynabook M-series PAM3260CRE, PAM3275PRH A2
Dynabook PORTEGE 300CT, 7010CT, 7200, SS6000, SS7000, SS7020X, SS7020X2 A2
Dynabook Satellite 305, 310, 315, 320, 325, 2050, 2060, 2100K40/SCA, 2140, 2270, 2510, 2550S, 2550X, 2650, 4000X, 4010X, 4030, 4050X, 4240, 4380, 4600, Pro440 A2
Dynabook SS DB50CDC8, DB55C2CM, DB60P4RA, DB60P4RA2, DB65P4RA DB65P4RC, DB65P/4MC, DB70P/5MC, DS65C4RC, MX370LS, PAMX25A PAS4275PNHW, PAS5280PNKW, PAS5280PNLN PASX190NK, PASX190NR A2
3330~3490, S1 A4
Dynabook SS PORTEGE 3000~3300 A4
Dynabook SS (PX) DB55C4DA, DS50C/1CA, DS50C/1CCR, DS50C/1DAJ A2
Dynabook TX-series PATX2513CMSW A2
Dynabook VX-series PAVX2W15LDSW A2
Dynabook TECRA 530, 730, 8000, 8100 A2
Dynabook V-series PAV4493PMHW A2
Libretto 50, 60, 70, L1, L2, L5, LS A2
100, ff1050, ff1100, ff1100V, SS1000, SS1010 A4
QOSMIO E10370LS, E10375LS A2
T750/T8A, T560/T4A, T560/58A, T550/D8A, T350, R730 B2
  • ● Các mẫu máy được liệt kê bằng chữ in đậm có thể không tương thích với Pin A khi pin được sạc đầy.
    Điều này sẽ không làm hỏng máy tính của quý khách, nhưng chúng tôi khuyên quý khách không nên sử dụng pin.

VICTOR

Tên PC Loại Mã phích cắm
InterLink MP-C303-A A5