Cấu hình/Sơ đồ ghế

Loại máy bay điển hình hiện đang được sử dụng trên đường bay quốc tế.

Chỉ mục

Ảnh máy bay Boeing 787-9

Số lượng ghế 246/215

 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông (Hạng phổ thông cao cấp)
 • Hạng phổ thông
Ảnh máy bay Boeing 787-8

Số lượng ghế 240/169

 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông (Hạng phổ thông cao cấp)
 • Hạng phổ thông
Ảnh máy bay Boeing 777-300ER

Số lượng ghế 264/250/212

 • Hạng nhất
 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông (Hạng phổ thông cao cấp)
 • Hạng phổ thông
Ảnh máy bay Boeing 767-300ER

Số lượng ghế 214/202

 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông
Ảnh máy bay Boeing 737-700

Số lượng ghế 120

 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông
Ảnh máy bay Airbus A320neo

Số lượng ghế 146

 • Hạng thương gia
 • Hạng phổ thông

Thông tin về ghế ngồi theo máy bay và dịch vụ trên máy bay

Vui lòng xem thông tin bên dưới về loại máy bay vào ngày lên máy bay.