Máy bay Boeing 787-8 (788)

Chỉ liệt kê những sắp xếp tiêu biểu.
Vui lòng lưu ý rằng những máy bay đã lên lịch có thể thay đổi mà không thông báo trước.
*Để biết thông tin chi tiết về ghế ngồi, vui lòng chọn hạng ghế/loại máy bay từ Dịch vụ trên máy bay và bấm vào đây.

240 ghế

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 240 ghế
Tổng chiều dài 56,7 m
Sải cánh 60,1 m
Chiều cao đuôi 16,9 m
Tốc độ bay thông thường 910 km/h
Tầm bay 12.020 km
Độ cao hoạt động tối đa 13.100 m
Trọng lượng cất cánh tối đa 212,0 tấn
Động cơ Trent 1000-A2
Lực đẩy của động cơ 28.940 kg X 2
Dung tích nhiên liệu tối đa 126 kl

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ

169 ghế

seatmap image
legend

Thông số kỹ thuật

Ghế ngồi 169 ghế
Tổng chiều dài 56,7 m
Sải cánh 60,1 m
Chiều cao đuôi 16,9 m
Tốc độ bay thông thường 910 km/h
Tầm bay 14.800 km
Độ cao hoạt động tối đa 13.100 m
Trọng lượng cất cánh tối đa 227,9 tấn
Động cơ Trent 1000-C2
Lực đẩy của động cơ 31.660 kg X 2
Dung tích nhiên liệu tối đa 126 kl

Đã đặt chỗ

Chưa đặt chỗ