Dịch vụ vận tải đường bộ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ thoải mái cho hành trình của quý khách.

Ảnh

Dịch vụ này trung chuyển khách hàng từ các thành phố thuộc Pearl River Delta (Đồng bằng Châu Giang) đến Nhật Bản mà không phải qua khu vực Immigration and Customs tại Hồng Kông.

  • First Class
  • Business Class
  • Economy Class
Ảnh

Khách hàng sử dụng đường bay giữa Nhật Bản và châu Âu cũng có thể mua vé để trung chuyển giữa các chặng xe lửa trong phạm vi châu Âu.

  • First Class
  • Business Class
  • Economy Class