Những câu hỏi liên quan đến hành lý thất lạc và hành lý đến trễ hoặc hư hỏng

Hành lý thất lạc sẽ được lưu giữ ở sân bay đến. Nếu quý khách để quên hành lý, vui lòng liên hệ với sân bay đến liên quan.
Nếu quý khách nhận thấy hành lý bị hư hỏng sau khi rời khỏi sân bay đến, vui lòng báo cho sân bay đến trong thời gian quy định không quá 7 ngày kể từ ngày nhận hành lý (không kể ngày nhận).
Vui lòng lưu ý rằng trong một số trường hợp, các vật dụng được phát hiện trong khu vực sân bay chứ không phải trong cabin máy bay có thể được giữ lại tại sân bay hoặc đồn cảnh sát địa phương. Sau khi xác nhận, vui lòng hỏi những người quý khách cần liên hệ.

Khi gọi từ bên ngoài Nhật Bản, vui lòng quay số mã quốc gia [81] và số điện thoại (bỏ số 0 nếu số điện thoại bắt đầu bằng số 0).

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động Hành lý bị trì hoãn hoặc hư hỏng Giờ hoạt động
Narita 0476-33-2300 09:00-19:00 0476-33-2301 09:00-19:00
Haneda 03-6428-5045 09:00-19:00 03-6428-5045 09:00-19:00
Kansai 072-456-7575 09:00-17:00 072-456-7575 09:00-17:00
Nagoya 0569-38-8630 09:00-18:00 0569-38-8630 09:00-18:00

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ làm việc được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Anh.

閉じる

Khi gọi từ bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng quay số mã quốc gia [1] và số điện thoại.

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động
S = Khung giờ mùa hè
W = Khung giờ mùa đông
Hành lý bị trì hoãn hoặc hư hỏng Giờ hoạt động
S = Khung giờ mùa hè
W = Khung giờ mùa đông
Los Angeles [1]-310-646-1480 08:00-16:00/
20:30-01:00(S)
07:00-15:00/
19:30-00:00 (W)
[1]-310-646-1480 08:00-16:00/
20:30-01:00(S)
07:00-15:00/
19:30-00:00 (W)
San Francisco [1]-650-821-0262 07:45-08:55/12:45-15:45 [1]-650-821-0262 07:45-08:55/12:45-15:45
San Jose [1]-408-441-5468 08:00-14:00 [1]-408-441-5468 08:00-14:00
Seattle [1]-206-246-2986 08:30-17:00 (S)
07:30-16:00 (W)
[1]-206-246-2986 08:30-17:00 (S)
07:30-16:00 (W)
Washington D.C. [1]-703-972-0061 08:00-15:30 (S)
06:30-14:30 (W)
[1]-703-972-0061 08:00-15:30 (S)
06:30-14:30 (W)
New York [1]-718-425-5415 07:45-19:00 (S)
06:30-18:00 (W)
[1]-718-425-5415 07:45-19:00 (S)
06:30-18:00 (W)
Chicago [1]-773-686-5216 06:30-19:00 (S)
05:30-18:00 (W)
[1]-773-686-5216 06:30-19:00 (S)
05:30-18:00 (W)
Houston [1]-832-626-2450 06:00-14:30 [1]-832-626-2450 06:00-14:30
Vancouver [1]-604-207-5800 10:00-18:00 [1]-604-349-1767 09:30-16:30
Mexico City [52]-1-55-1228-6331 16:00-20:00 [52]-1-55-1228-6331 16:00-20:00
Honolulu [1]-808-838-0190
Số nội bộ 2
06:30-14:30 [1]-808-838-0190
Số nội bộ 2
06:30-14:30

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ làm việc được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Anh.

閉じる

Mã quốc gia được hiển thị trong dấu ngoặc vuông. Khi gọi từ nội địa quốc gia liên quan, vui lòng bỏ mã quốc gia.

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động Hành lý bị trì hoãn
hoặc
Hư hỏng
Giờ hoạt động
London [44]-(0)20-8745-6606 12:00-19:00 [44]-(0)344-375-4256 08:00-19:30
Paris [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
litigebagaget1@alyzia.com
10:00-18:30 (Các ngày trong tuần) [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
litigebagaget1@alyzia.com
06:00-24:00
Munich [49]-(0)89-975-72377/78
mucki@ana.co.jp
14:00-16:30 (Các ngày trong tuần) [49]-(0)-89-975-72382 08:30-16:00
Frankfurt [49]-(0)69-695-01040
frallnh@ana.co.jp
09:00-16:30 (Các ngày trong tuần) [49]-(0)69-690-71001 07:00-20:00
Dusseldorf [49]-(0)160-977-45380 12:30-19:00 [49]-(0)160-977-45380
dusanabaggage@ahs-de.com
10:00-19:00
Brussels [32]-(0)2-753-5870 13:30-21:30 (Các ngày trong tuần) [32]-(0)2-753-7707 13:30-21:30

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ làm việc được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Anh.

閉じる

Mã quốc gia được hiển thị trong dấu ngoặc vuông. Khi gọi từ nội địa quốc gia liên quan, vui lòng bỏ mã quốc gia.

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động
S = Khung giờ mùa hè
W = Khung giờ mùa đông
Hành lý bị trì hoãn hoặc hư hỏng Giờ hoạt động
S = Khung giờ mùa hè
W = Khung giờ mùa đông
Hồng Kông [852]-2216-1025/1026 07:00-23:30 [852]-2216-1025/1026 07:00-23:30
Đài Bắc (Đào Viên) [886]-(0)3-351-7637 08:30-23:00 [886]-(0)3-351-7637 08:30-23:00
Đài Bắc (Tùng Sơn) [886]-(0)2-2715-6994 09:00-19:00 [886]-(0)2-2715-6994 09:00-19:00
Seoul (Gimpo) [82]-(0)2-2661-6337 06:00-23:00 [82]-(0)2-2661-6337 06:00-23:00
Mumbai [91]-(0)22-6685-9161 12:30-20:30 (S)
13:00-22:30 (W)
[91]-(0)22-6685-9161 12:00-22:00 (S)
13:00-22:30 (W)
Delhi [91]-(0)11-4963-4545 19:00-03:00 [91]-(0)11-4963-4545 19:00-03:00
Bangkok [66]-(0)2-134-2403/2404 09:00-12:00/16:30-19:20 [66]-(0)2-134-2403/2404 09:00-12:00/16:30-19:20
Thành phố Hồ Chí Minh [84]-(0)28-3547-0415 08:00-23:00 [84]-(0)28-3547-0415 08:00-23:00
Hà Nội [84]-(0)243-587-6004 08:30-17:30 [84]-(0)243-587-6004 08:30-17:30
Singapore [65]-6597-4500 07:00-23:30 [65]-6597-4500 07:00-23:30
Jakarta [62]-(0)21-5507096
[62]-(0)21-5500809
08:00-22:00 [62]-(0)21-5507096
[62]-(0)21-5500809
08:00-22:00
Manila [63]-(0)2-8467000 10:00-18:00 [63]-9063690200 10:00-18:00
Yangon [95]-(0)1-9670533 13:45-22:45 (S)
14:45-23:10 (W)
[95]-(0)1-9670533 13:45-22:30 (S)
14:45-23:10 (W)
Kuala Lumpur [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 giờ [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 giờ
Phnom Penh [855]‐(0)23-862-916 14:00-19:00 [855]‐(0)23-862-803 07:00-24:30

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ làm việc được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Anh.

閉じる

Khi gọi từ bên ngoài Trung Quốc, vui lòng quay số mã quốc gia [86] và số điện thoại (bỏ số 0 nếu số điện thoại bắt đầu bằng số 0).

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động Hành lý bị trì hoãn hoặc hư hỏng Giờ hoạt động
Bắc Kinh 010-6453-2501 09:00-11:30/13:00-17:30 010-6453-2501 09:00-11:30/13:00-17:30
Đại Liên 0411-8664-1137 08:30-17:00 0411-8664-1137 08:30-17:00
Thẩm Dương 024-3192-9708 08:00-20:00 024-3192-9708 08:00-20:00
Thanh Đảo 0532-8471-2373 08:45-10:30/11:30-17:15 0532-8471-2373 08:45-10:30/11:30-17:15
Thượng Hải (Phố Đông) 021-6833-9714 10:00-20:00 021-6833-9714 10:00-20:00
Thượng Hải (Hồng Kiều) 021-2235-2532 09:00-17:00 021-2235-2532 09:00-17:00
Hàng Châu 0571-8666-5966 09:00-17:00 0571-8666-5966 09:00-17:00
Quảng Châu 020-2823-8082/8083 09:30-20:30 020-2823-8082/8083 09:30-20:30
Hạ Môn 0592-570-6036 05:30-24:00 (Chỉ có tiếng Anh/tiếng Trung) 0592-570-8371 08:30-23:30
Thành Đô 028-8520-7130 10:00-21:00 028-8520-5550 09:00-24:00 (Chỉ có tiếng Anh/tiếng Trung)
Vũ Hán 027-6559-0130 06:30-13:30/15:00-23:30 027-6559-0130 06:30-13:30/15:00-23:30

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ làm việc được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Nhật.

閉じる

Khi gọi từ bên ngoài nước Úc, vui lòng quay số mã quốc gia [61] và số điện thoại (bỏ "0" nếu 0 đứng đầu số điện thoại).

Đồ vật thất lạc Giờ hoạt động Hành lý bị trì hoãn hoặc hư hỏng Giờ hoạt động
Sydney 02-9667-6352 12:00-18:00 02-8337-9252
*Nhân viên phụ trách sẽ gọi lại sau khi nhận được tin nhắn của quý khách.
syd.mhl@menziesaviation.com
07:00-19:00

*Cuộc gọi sẽ được tính phí.
*Giờ hoạt động được hiển thị theo giờ địa phương.
*Thông thường các thắc mắc được xử lý bằng tiếng Anh.

閉じる